عکس های خنده دار از سرو غذاها در رستوران های جهان

ذستوران هایی وجود دارند که غذاهایشان را به شکل های عجیب و خنده دار برای سرو آماده می نمایند اگر شما هم به این رستوران ها بروید شگفت زده خواهید شد و از اینکه مدل بشقاب یا تزیین غذا عجیب باشد تعجب می نمایید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس های خنده دار از سرو غذاها در رستوران های جهان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: بیــن خلـاق و مسخره بودن مرزی وجود دارد که این رستوران‌ـها از آن عبور کرده انــد. رقابت در زمـــیـــنه خدمات غذایـی شدیـــد اســـت و باید خارج از چارچوب‌ــهای معمول فکـــر و ایـده پردازی کنید تا بتوانید مشـتـریــان بیشـتری جذب کنــیــد. البــتـــه به ایـــن معنا نیــسـت که داخـــل چتـــر یا روی صنـدلــی غذا بیـــاوریـد. در این مطـلب نمونهــ‌ـــهای جالــب یا شایـــد احـــمــقانه رســتورانـ‌ها را مشـاهده میـــ‌ـــکـــنیــد.

سرو تاکو در کفـش در رستورانـی در اسـتـکـهـــلم

وقتی رســتوران بشقــاب کم دارد

جرات داریـــد این غذا را بخوریـــد

روش چنـدش آور سرو غذا

دسر سیب روی تصویر بشـــقـاب روی آیپـــد!

بعـــد از خوردن ایـــن سالـــاد معـلوم نیـسـت سالم بمانـــید

تخم مرغ در شانـــه تخـم مرغ

سرو شکـــلات سفـید و میسو روی دمــپایی


در ایـــن رسـتوران حس یک زندانـی واقعی دارید

سرو خاویار روی دست چوبی

ارائه استـیــک و سیـب زمینــی له شده به شکـل بســتـنـی

سرو غذا روی موزاییـــک


سرو نان داخــل پوست حیوان


با ایــن روش غذا با زحــمت از گلویتــان پاییـــن می‌رود


سرو غذا روی اســتــخوان


اســپاگتـی روی میز

سرو پودیـــنگ شکـلـــات در زیرســـیـگـاری

عکس های خنده دار از سرو غذاها در رستوران های جهان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.