عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود

عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود

عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود

به گزارش مجله دانستن : ایـــن روزهـــا در مانتو فروشی ها، مانـتوهای گشاد با طرح ایــرانــی اما بدون دکـــمـــه و مانـتوهای کوتاه که آستیــن های کوتاهـــی هم دارنــد به چشــم می خورند، مانتوهای مشـکـــی بلنـــد که تمـیـــز هم دوخته نشـــده اند. در این میــان، متـأـــسفـانه مانـتو فروشی که مشتریان بیـــشتـــری هم دارنـد، مدل های متـــنوعی از مانـــتوهای کوتاهـــی دارند که ایــن مانتوها آســتیـــن های کوتاهـی هم دارنـــد.

به گفتــه یکی از فروشنـــدگان، یک تولیـــد کنـنــده مانـتو، پارچــه های برش داده شده مانتوهای گشـــاد( بدون دکمـه )را برای دوخت در میــان زنان خانـــه دار شهـــرســتان گنـــبد(که برایــشـان چرخ خیاطی تهـــیه کرده اســت) توزیـع می کند و بعـد وارد بازار تهران می کند. ایــنـکــه چرا این مانتوها بدون دکـمه هستـند یا برای سود بیشتـــر تولیــد کنـــنده از نظــر دستـمــزد کارگـر و خریــد دکمه و غیـره بوده یا اینـکــه ایـــده ای برای تولید می توانــد باشـد.
به هر حال با گشــتـــی در بازار تهران می توانید مانــتوهایـی از 25 تا 150 هزار تومان را خریـد. امـــا طبــق گفـــته فروشندگان مانـــتو؛ برای خیـــلی ها قیـــمـت مانتو مهـــم نیـــســت بلــکــه مدل آن مدنــظرشان اســت. همــچـــنــین بازرسی از هیچ مدل عرضـــه شده صورت نمــی پذیرد.
آن طور که به نظر می رســـد، تولیــد مانــتوهای تنگ، کوتاه با آستـیـن های کوتاه در حالی صورت می گیـرد که هیچگونه نظــارتی از سوی مراجـــع ذیصلاح صورت نمی گیـرد و بنـابراین در بازاری که فروشنــدگـان به دنــبال سود بهــتری هسـتـند و بدون تردیــد سراغ تولیــد کننده ای می رود که مدل مانـــتوهایی را تولید می کنـــد که از استـقبـال عمومی بیــشتری برخوردار است.

 

عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود عکس های لو رفته زنان تهرانی در تلگرام و اینستاگرام دست به دست می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.