عکس و متن زیبا عید فطر 97 و پایان ماه رمضان

مجموعه ای از عکس و متن زیبا عید فطر 97 و پایان ماه رمضان را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این عکس نوشته ها بسیار زیبا و جدید می باشند شما می توانید از این عکس نوشته در فضای مجازی استفاده نموده و به دوستانتان تبریک بگویید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس و متن زیبا عید فطر 97 و پایان ماه رمضان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

الــهـی!
فطــرمان را فاطر، ایـــمـــانـــمــان را فاخــر و روحمـان را طاهـر بفـــرما
عید فطر فرخـنده و مبــارک باد

بــدرود ای بزرگتریــن ماه خداوند و ای عیـــد اولیای خدا…
بدرود ای ماه دست یافـــتـــن به آرزوها…
بدرود ای یاریـــگــر ما که در برابــر شیطـان یاریـــمـان دادیــ…
بدرود ای که هنوز فرا نرســیده از آمدنت شادمان بودیــم
و هنوز رخـــت برنبـســـتـــه از رفــتـنت انـدوهنــاک.

عـید صیام آمد و ماه صیام رفــت

لطـــف تمـام آمـد و فیض تمــام رفــت

شد عیـد فطـر و لطــف خدا باز تازه شد

گرد غم گناه ز جان عوام رفــت

عیــد فطـر عیـــد پایـــان یافـــتـن رمـــضـــان نیست
عید بر آمدن انســـانــی نو از خاکســترهـــای خویشتن خویش اســت
چونان ققــنوس که از خاکسـتـر خویش دوباره متولد می شود
رمــضـان کوره ای اسـت که هستـی انـــســان را می سوزاند و آدمی نو با جانی تازه از آن سر بر می آورد.
فطر شادی و دســت افشـــانی بر رفـــتن رمـــضـــان نیست
بلـــکـــه بر آمدن روز نو، روزی نو و انسانی نو اسـت
بنـاسـت که رمــضان با سحرهـــا و افـطارهایـــش و با شبــهـای قدر و مناجات هایش از ما آدمــی دیــگـــر بســـازد.
اگر در عیـــد فطـر درنیـابــیم که از نو متولد شده ایـم
اگـر تازگی را در روح خود احســـاس نکـنیـــم
عیـــد فطر عید ما نیـــســـت.

عکس و متن زیبا عید فطر 97 و پایان ماه رمضان

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.