عکس و کلیپ درباره تجاوز طرفداران سید صادق شیرازی به سفارت ایران در انگلستان

تجاوز طرفداران سید صادق شیرازی به سفارت ایران در انگلستان سوژه خبرگزاریهای جهان شده است سفیران ایرانی در سفارت انگلستان حضور داشتند و هنوز معلوم نیست حالش خوب می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر تجاوز طرفداران سید صادق شیرازی به سفارت ایران در انگلستان را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

به گزارش سایت دانستن : طرفـــداران فرقـه ی شیــرازی یا اصــطـــلاحـا شیـــرازی ها که از دستـگـیــری سید حســـیـن شیرازی سردمدار ایـــن فرقه ناراحــتند

سفـــارت ایــران در لنـدن را اشغـال کرده و پرچـم خود را در بالکـــن این سفـــارتـخـانـــه تکـــان دادنـــد.گفـــته می شود ایــن افــراد که تصــاویر آیــت اللــه سیـد صادق شیرازی و سید حسیــن شیرازی را در دســـت دارندعضو گروهکـــی با عنوان هیـــات «خدام المـهـدی» هســتـــند که در حومه لنــدن فعـالـــیــت دارنـــد…

اعضــای ایــن گروهک ساعتـی پیـش با حمـــله به سفارت ایــران در لنـــدن، وارد فضـــای سفارت ایـــران در این شهـر شدنـد و اقـدامـات خطرناکـــی را در این محدوده دپیـــلمـاتیک انــجام داد؛ اقــدامـاتـــی که با واکنش تنــد وزارت امورخارجـــه ایـــران و عذرخواهی سفیـر انـــگـلیس در ایران همـراه شد و در نهـــایــت با دستـــگـیـری معتـــرضــین به سفارت ایـــران در انگـلیــس، ایـن غائله به پایـان رســـید.
تعـــرض وابـــستـــگان فرقـــه ی شیرازی ها به سفارت ایران در لنــدن

ایــن افـــراد خود را وابـــسته به سیـــدصــادق شیـرازی خواندنــد، پس از آنکـه تعرضــ‌ـشان به امـاکـــن دیــپلــمـاتـــیک با کنـــتــرل مرسوم پلـــیس انگلیـس همـراه شد، به حریــم سفـــارت ایـــران تجــاوز کردند و وارد فضـای سفـــارت ایـران در لنـــدن شدنـد و با در دست داشـــتن تصـــاویر آیـــت اللــه سید صادق و سید حسین شیـــرازی به بهانه اعتـــراض به دسـتــگـــیـــری سیدحــســین شیرازی فرزنـد سیـدصـادق شیـــرازی، پس از آنــکـه با قمــه و چمــاق وارد حریــم سفـــارت ایـــران شدنــد، با سرنـگون کردن پرچـــم مقـدس کشورمــان، پرچم گروهک خود را بر بام سفارت نصب کردنــد. واکـنـــش سفــیر ایـران در انــگلیـــس به تعــرض طرفداران فرقـــه شیـــرازی به سفـارت ایــران در لندن

«حمید بعیـــدی نژاد» سفیر ایـــران در انگلــیــس در توییتی تاکـیـد کرد:

«دقـایقـــی پیــش تعــداد اندکی از طرفــداران فرقــه شیــرازی به سفـارت جمــهوری اسـلامی ایـــران در لندن

تعــرض نموده و با شکسـتـــن پرچـــم، در حال شعـار دادن علیـه مقامات کشور

و لعن عایــشــه، ابوبکر، عمـر و عثـمان هســتنـد. به هنـــگـام ورود

آنــهــا با چماق و قمـه دیـــده شدنــد. پلــیس محـل حاضــر اسـت»
پوشش تلویزیونی فعـالیـت های گروهک خدام الـــمهدی توسط شبکه های ضد انـقــلـاب

تحـرکات ایـــن فرقــه به صورت زنــده از برخــی شبــکــهــ‌هـــای ضدانـقلـــاب به صورت زنده پخــش شد

و شبکه ماهواره ای فدک که گفـــتــه می شود وابــستـه یاســـر حبـیـب (کویتی الاصل) اسـت

و ارتـــباط خاص با هیــات خدام المـهـدی دارد پوشش پر رنگی به این ماجـــرا داده اســـت.

شبکــه ماهواره ای فدک دیــدگاه های تنـدی راجع به ایــران

و بر دیدگــاه های اخــتلـافـی بین تشیـع و اهـــل سنت تاکـــیــد و اصرار می ورزنـد.
واکـــنــش سخـنگوی وزارت خارجه به حوادث اخــیر سفـــارت ایــران در لندن

قـــاسمـی سخنــگوی وزارت امورخارجــه ایران در واکــنـش به ایـن وقایــع تاکـــیـد کرد:

در حال بررسی موضوع تعـــرض تعدادی عنــاصـــر تفـــرقهـ‌ـافـکــن و منــحرف به سفـــارت کشورمان در انگــلـــیس

از طریق سفـــارت ایران در لنــدن و سفــارت انــگلیس در تهــران هســـتـیم.

برخـــلـــاف اخـــبــار منتـــشـر شده سفـارت ایران در لندن اشـــغـــال نشـده

و تنها عناصـــر تفـــرقه‌ـافکـــنان که تعـــداد انـدکی بوده‌ــانـد به بالــکــن سفــارت وارد شدهـــ‌ــانــد.

دولت انــگـلیـس موظف اســت به طور جدی و قاطـع وظایـف خودش را در حفظ و حراسـت از امـاکـــن دیپلـــماتیـــک ایـــران

و دیپلمــات‌ــهـا انـــجام دهد و متجاوزان به حریم دیــپـلـمـاتــیک را سریعــا دســـتگیر و مورد پیگـــیرد قرار دهـــد.
اعتراض عراقچـی به سفیر انــگـــلســـتان درباره حفاظـــت از سفــارت ایـــران در لنـــدن

«بلــافــاصلــه پس از وصول خبر تعرض به سفارت کشورمان در لندن آقای دکـــتر عراقــچـــی معـاون سیــاسـی وزیــر امور خارجــه

مراتـــب اعـتـراض شدید ایـران را به سفیـــر انگــلیـس در تهران منـتـــقل کرده و خواهـان محـافـــظت کامل پلـیـس

از دیـــپلـــمـــات های ایران در لندن، و برخورد فوری پلـیـــس با مهــاجـــمـیـــن شد.»
عذرخواهــی رسمـــی دولت انگلــیــس بدلیـــل تعـرض به سفــارت ایــران در لنــدن

سفیر انگــلیــس در تهــران نیز ضمن ابـــلاغ عذرخواهـی رســمــی دولت انـگـلیس گفـــت:

«پلــیس ضدشورش انـگـــلــیــس در محل حضور یافـته و اوضاع را تحـــت کنـتــرل دارد…

تمـامـــی اقــدامـــات لازم برای محـــافظــت از جان دیپلمـات های ایران

و جلوگیـــری از ورود مهـاجـمیــن به داخل سفــارت به عمـل آمده اســـت.»
دســتگـیـــری معـــتـــرضـان و مهاجمـــین به سفــارت ایران در لندن

در نهـــایت بهرام قاسمی سخــنگوی وزارت امور خارجه کشورمان اعلام کرد

معــترضــان به سفارت ایــران در لنــدن دقـایقــی پیش توسط پلـــیس انـــگـلـــسـتـــان دســـتگـیر و با دخـالــت پلـیس مسئله تمام شد.
فیلـــم حملــه به سفـــارت ایـــران در لندن و اهـــتـــزاز پرچـــم گروهک خدام المــهـــدی

سوابـق و پیشینه گروگانــگــیــری و حمــله به سفـارت ایران در انگـــلــیـس

پیش از ایـــن نیز حمـــلـاتی به سفــارت ایران در لندن صورت پذیــرفـته که بزرگ‌تریـن آنــهــا

در 10 شهریور 1359 بازمـیـ‌ـگــردد؛ رویدادی که در جریــان آن پس از گروگان گیـری شش روزه

دیپلــمـــات‌ـــهـای ایـــران در لندن، در روز 15 اردیبهشت و با کشـتـــه شدن 5 نفر

و دســـتـــگیری یک نفر از اشـغالـــگـران و آزادی 26 گروگان به پایان رســـیـد.

در جریـــان این حادثـه عبـــاس لواسانی وابــستــهـٔ مطبوعاتی سفـــارت ایـران نیـــز به دست گروگان گیران کشـــتـــه شد.

در دادگـاهـی که برای فوزی بداوی نژاد تنها عضو ایــن گروهک برگـزار شد، او اعـتـراف کرد

که هدایـــت عمــلیات در بغداد و سازمــانـــدهـی گروه در لنـدن را یک افسر عراقـی ارتش بعث

به نام سامـی محـمـــدعـــلــی (با نام مستعـــار روباه) برعــهده داشتــه‌ـــاست.

این گروگانــگــیــر، پس از دستگـــیــری و محـاکـمه غیــرعلــنـی و بدون حضور مقـــامــات ایرانی

در دادگـــاه عالـی لندن به مجــازات حبس ابد محـــکوم شد و در زندانـی شدیــداً تحت کنـتـرل

در منطقه سافــک به سر می‌ـبرد اما در نهایـــت پس از 25 سال زنـــدان آزاد شد

و تحت حفـاظت انـــگــلــیس در ایـــن کشور زنـدگـی میـ‌ـکـــند.

عکس و کلیپ درباره تجاوز طرفداران سیدصادق شیرازی به سفارت ایران در انگلستان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.