عکس و کلیپ مستهجن دختر کرمانی در تلگرام دوست پسر عاشق پیشه !

عکس و کلیپ مستهجن دختر کرمانی در تلگرام دوست پسر عاشق پیشه !

عکس و کلیپ مستهجن دختر کرمانی در تلگرام دوست پسر عاشق پیشه !

چندی قبـــل دخــتـــر جوانـی با مراجعـه به پلـیس آگاهی کرمان با گریـــه و زاری تقـاضــای کمک کرد. ایـن دخـتـــر جوان که مدام از بی آبرو شدنش صحـــبــت می کرد و به خود لعنــت می فرســتاد، به ماموران گفـت: «چنــدی قبـــل در تلــگرام با پسر جوانـی آشنا شدم. او حرف های قشنـگــی می زد و مدام به من ابـــراز علــاقه می کرد و از آیــنده می گفت. اصـــرار داشت تحـت هر شرایـــطـــی من را ببـــینـــد. من هم به او علاقــه منـد بودم و اعتـمـاد کوری به او داشتم به همیــن خاطـــر بدون ایــنکــه به خانواده ام حرفــی بزنم به ساخـــتـــمـان نیمه سازی رفــتــم که او ادعا می کرد خانــه پدری اش است.»

دخــتـــر جوان که با یادآوری آن روز شوم به شدت گریــه می کرد، افـــزود: «برخورد او خیــلی خوب بود و من از انتــخابـــم خوشحـال بودم. تک تک اتــاق های ساخـتــمان را با هم دیدیـم امـــا وقتی وارد اتـــاق کوچکـــی شدیم، ناگــهــان او پشـــت سرش در را بست و به سمــت من حمـله ور شد و لبــاس هایـم را به زور در آورد.

خشـــکـم زده بود و از ترس آبـــرویم حتـی جرات فریــاد زدن هم نداشتــم. او لحـــظـاتـــی ایـــستاد و بعـــد با لبـــاس هایم از اتاق خارج شد و پس از نیم ساعت برگشــت و لباس ها را داخل اتـاق انـــداخـت.»

لرزش همه وجود دختــر جوان را گرفته بود اما هر طور بود به حرف هایــش ادامـــه داد و گفت: «ترس همــه وجودم را گرفتـــه بود امـــا خدا را شکـر می کردم که هدف نیت شوم او قرار نگرفــتـم. با همـــان وضعـــیـــت به سرعت لبـــاس هایم را پوشیـــدم و با اولین تاکســی، خود را به خانه رســـاندم.

چنــد روزی با ایـن کابوس سپری شد که دوباره پیـامک عاشـــقــانـــه ای از پسر جوان به من رســـیـــد و من با ناســزا پاسخش را دادم. امــا لحظاتی بعــد او از من خواسـت تلگـــرامـم را نگـــاه کنم. باورم نمی شد. فیـلــم های آن صحنـــه هولنـــاک و عکــس ها پشـــت هم ردیف شده بود. فقـط گریـــه می کردم.

وقتــی دلـــیـــل این کار را از او پرســیـــدم، ادعــا کرد, دوستــم دارد امـا اگـــر 3 میلــیون تومان به حسابــش نریزم همه فیـــلــم ها را در فضای مجازی پخـش می کنـــد. مستـــاصــل شده بودم و قصد داشــتـــم با فروختـــن وسایـل شخـــصی ام پول جور کنم که به توصیه یکــی از دوستــانم پیـــش پلیس آمدم.»

با گزارش ایـــن اخاذی بی شرمانــه و پرونده به دادســرای کرمـــان ارجـــاع شد و به دسـتور بازپــرس تیـــمـــی از پلیــس آگــاهـــی برای شناســـایـــی و دســتـــگیری پســر شرور وارد عمل شدنــد. تحـقـــیـــقات در این باره ادامــه دارد.

عکس و کلیپ مستهجن دختر عکس های دختر ایرانی عس دختر تیهران عکس دختر تهرانی عکس دختر عکس دختر ززبا عکس دختر خوشگل عکس دختر نوجوون عکس دختر سسکی عکس دختر سکسی عکس ختر داف دختر داف دروداف عکس دروداف عکس دخترت ها عکس دختر شاخ عکس خفن دختر عکس کلیپ دختر کلیپ دختر تهرانی کلیپ دختر ایرانی کلیپ دختر شاخ کلیپ دختر سکسی کلیپ دختر داف کلیپ بکن کن ایرانی کلیپ دختر حشری کلیپ دختر شهوتی کلیپ دختر جنده عکس دختر جنده ایرانی عکس جنده ایرانی کلیپ گاییدن دختر دانشجو عکس دخترشجو دان عکس دختر دانشجو عکس گاییدن دختر ایرانی کلیپ قص کلیپ رقص دختر کلیپ رقص دختر ایرانی کلیپ رقص ایرانی کلیپ قر کمر کلیپ رقص باسن کلیپ رقص سکسی کلیپ استریپتیز کلیپ رقص استریپ تیز کلیپ سکسی آه و اوه کلیپ خخودارضایی دختر کلیپ ودارضایی دختر کلیپ خود ارضایی دختر تهرانی

عکس و کلیپ مستهجن دختر

عکس های دختر ایرانی

عس دختر تیهران

عکس دختر تهرانی

عکس دختر

عکس دختر ززبا

عکس دختر خوشگل

عکس دختر نوجوون

عکس دختر سسکی

عکس دختر سکسی

عکس دختر داف

دختر داف

دروداف

عکس دروداف

عکس دخترت ها

عکس دختر شاخ

عکس خفن دختر

عکس

کلیپ دختر

کلیپ دختر تهرانی

کلیپ دختر ایرانی

کلیپ دختر شاخ

کلیپ دختر سکسی

کلیپ دختر داف

کلیپ بکن بکن ایرانی

کلیپ دختر حشری

کلیپ دختر شهوتی

کلیپ دختر جنده

عکس دختر جنده ایرانی

عکس جنده ایرانی

کلیپ گاییدن دختر دانشجو

عکس دخترشجو دان

عکس دختر دانشجو

عکس گاییدن دختر ایرانی

کلیپ رقص

کلیپ رقص دختر

کلیپ رقص دختر ایرانی

کلیپ رقص ایرانی

کلیپ قر کمر

کلیپ رقص باسن

کلیپ رقص سکسی

کلیپ استریپتیز

کلیپ رقص استریپ تیز

کلیپ سکسی آه و اوه

کلیپ خخودارضایی دختر

کلیپ خودارضایی دختر

کلیپ خود ارضایی دختر تهرانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.