عکس پارک طالقانی تهران محل تفریح دختران و پسران

پارک های تهران محل تفریح و خوشگذرانی دختران و پسران می باشند شما می توانید برای سرگرمی در روزهای تعطیلی به پارک طالقانی در تهران بروید تا بیشتر به خود و خانواده تان خوش بگذرد پارک طالقانی یکی از این پارک های زیبای تهران است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پارک طالقانی تهران محل تفریح دختران و پسران را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: ایـن روزها خیلی ها به دنـبال جایـــی خوب برای ورزش و به دسـت آوردن تنــدرسـتــی هسـتـنـــد. بعــضی راهی باشگـــاه های گران قیـــمت می شوند و با خرج های زیــاد و داروهای مخـتـلف سعــی می کنند خود را به تناســب انــدام برســانــند. برخـی اما در کنار ورزش های معمول در خانـه و باشگـاه، دوست دارند تا فعـالیت های ورزشـــیـ‌شـان را در محــیـــط و فضـــای سبز و طبیعــی دنبال کنند. با ایـن کار هم می توانــنــد از مناظــر و هوای پاک لذت ببـرند،‌ هم به هدف ورزشـی خود برســـنـد. شایـد هم این گونه بتوانند همــراه و رفـیق خوبی برای فعالـــیـت خود پیـــدا و با انـــگــیزه بیـــشـتری کار خود را دنبال کننـــد.

پیدا کردن چنــین مکان مناسبـی که وسعـــت و طراحــی خوبی برای انـجــام کارهای ورزشی داشـــتــه باشد اغـلـــب در کلان شهرها کار سخــتـیـ‌ــســت. برخـی پارک ها فضای خوبی برای انـجــام حرکــات ورزشی مخــتـــلـف ندارنــد و بعضـــی به انـدازه کافی وسیع نیـسـتند. در ایـــن میان پارک طالـــقـــانی تهــران یکـــی از بهـتــرین گزینه ها برای انــجــام ورزش های مختــلف به ویژه فعـــالـیت های هوازیـــ‌ست. پارکـــی که به دلـــیـل گســتردگـی و شکل خاص و امـــکـــانات خوبی که در اخـــتیار دارد به یکــی از انـــتـــخاب های اصـلی ورزشــکاران و مردم برای انجام تمـــریــن های مخـــتـلـــف تبدیل شده اســـت. بوستان طالقـــانــی امـــا فقط ایـــن نیست و جاذبـــه ها و تفریــحــات دیــدنـی دیـگر نیز در آن دیـده می شود. با ما همـــراه شوید تا برای‌تان بیـشــتر از این دیــدنی جذاب تهران سخن بگوییــم.

چرا پارک طالـقانـــی؟

یکـی از سرسبزتــرین پارک های شهری تهران است.
امـکانـات رفــاهـــی بســـیـــار خوبی برای پیک نیــک خانوادگـی و دوستانـه در ایـــنــجا وجود دارد.
مســیـــرهای دسـتـــرسـی بسیــار خوبی دارد.
در نزدیـــکـــی پارک آب و آتش، پل طبیـعت و آســـمــان نمای گنـــبد میــنـــا قرار دارد. می توانـیـد با گذر از پل طبــیعـــت، بین پارک های آب و آتـش و طالقــانــی رفت و آمد کنـــیـــد.
یکی از محبوب تریـــن پارک های تهـران برای پیـاده روی های سبـک و سنگـیــن، ورزش در هوای آزاد و دیـــگر فعالـیت های ورزشی مانــنـــد بســـکـتـبـــال و والیبــال است.

آشنـــایــی با پارک طالــقـــانــی تهــران

پیش از ایــن که بوستـان آب و آتـش و پل معـروف طبیـــعت جان بگـیـرنـــد و به یکی از محبوب تریـــن جاذبـه های پایــتـخــت ایـــران بدل شوند، بوستان طالقــانی با 310 هزار متــر مربـع در حاشیـه بزرگــراه حقانی یکـــی از محـــبوب ترین و مشهورتریـن پارک های تهران بود و بسیاری برای گشـــت و گذار به اینجــا می آمدنــد؛ پارکی جنــگلـــی که در تپه های عبـاس آبــاد تهـران قرار دارد و به دلیل گونه های مختـــلـــف و متـــعـــدد گیاهــی از آن به عنوان ریه تنفســـی تهـــران نیز یاد می کنند. البـــتـه ایــن پارک در بیــن مردم با نام های پارک جنــگلــی عباس آبـاد و تپه های داوودیـه نیـز شناخــتـــه می شود. بوستـان طالقانـی امروزه برای امکـانـــات ورزشی خوب، مسـیرهـای مخــتلف پیاده روی، آلـاچیـق های متعـدد و راه چوبی اش مشهور و محــبوب شده است.

ایــن پارک به وسیله پل طبیـعـت به بوستان آب و آتش متـصـل است. می توانید پس از گشـت و گذار در پارک طالـــقــانـــی از پل طبیعـت و پارک آب و آتش و قسمت های مختلف آن نیـــز دیـدن کنـید.

سومیـن پرچم بزرگ دنیـا در پارک طالـقـــانـی

از بخش های جالــب بوستان طالقـــانــی می توان به قرارگـــیـــری بزرگـــتـریـن و مرتـفــع ترین پرچم ایــران با 1000 متر مربع مساحـت و 150 متــر ارتفـــاع، در ایـــن پارک اشاره کرد. پرچـــمی که خود از نظر ارتفـــاع سومیـــن پرچــم بزرگ دنــیــا محسوب می شود و در نزدیـــکـــی باغ موزه دفــاع مقــدس قرار گرفتـــه اسـت. بلـــنـدتـریـــن پرچـم ایـــران، در یکـــی از مرتفـــع ترین قســـمــت های بوستان طالـــقــانی واقـع شده اســت و شامـــل برج پرچـم، مســـیر، پل دسـتـــرسـی، تجـــهیـــزات جانـــبـی و محل اســـتقرار کادر فنی می شود. از دیـگر تجهیزات موجود به کار رفـته در ایـــن برج پرچــم می توان به سامـانـــه نگه‌ــدارنده و بالــابر پرچم، دوربـــیــن ضدلـــغـزش، دسـتـــگــاه هواسنـج، صاعـــقـــهــ‌ـــگــیــر و چراغ هشدار هواپــیـــما اشاره کرد. جنـس آن از پارچـــه مقـاوم است و زمـــانـــی که باد با سرعـت 7 متـر در ثانیــه می وزرد، پرچم به اهتزاز در می آیــد

تفریحات و خوشگـــذارنی

مگر می شود تا این پارک زیـــبـــا و جنگـلـی آمد اما در آن خوش نگـــذارنـد و تفـریــح نکـرد. همـراه ما باشـید تا شمـــا را با انواع تفریـح هایی که در انــتــظـــارتان است بیشــتـر آشنا کنـــیـــم.

1- حال و هوای خوش پارک طالـقانــی

هر پارک و فضای طبیـعـــی، بستــه به ایـــنــکـــه در کدام نقطـــه از شهـــر و کشور قرار گرفته و چه امــکـــانـات و زیبــایی هایی را در خود جای داده است، حال و هوایی مخـصوص به خود را دارد. پارک طالقـانـــی نیز با پوشش جنـگـــلی و سایه ساری که در بیـشتـر قسـمـت های پارک وجود دارد، می توانـــد برای لحظات و ساعـــت هایــی، شما را از هیاهوی شهر دور کنـد و با طبیـعت و آرامش آشـتـــی دهد. سنگ ریــزه ها یا چوبی که زیر پای تان صدا می کند، نوای خوش پرندگـــان که به ندرت می توان در قسمـــت های دیـگـــر شهـــر آن را تجربـــه کرد، صدای خنــده و شادی نوجوانان و جوانانی که با دوستان خود مشـغول قدم زدن یا بازی و ورزش هستـند، همه و همه می توانــند روزتان را بسازنـد و انرژی تازه ای به شمـا بدهـــند.

برکـه کوچک سنــگـــیــِ ابـتــدای پارک که هر سال با آغـــاز سال جدیــد پر از ماهی های قرمــز رنگ می شود، بلالی های اطـــراف پارک که زمــسـتـان و تابـــستان نمـی شناســـنـد و هیاهوی خانواده ها که دســـته جمــعی از خانـه بیرون زده انـــد و در یکـی از آلـــاچـیق های پارک، پیــک نیـــک کرده انــد و بوی کبـــابـی که حال و هوای سیـزده به در را دوباره زنده می کند، از دیــگر جذابـیــت ها و ویژگی های دوست داشتــنــی پارک طالـقانی هستـــنـــد.

2- فعــالیـــت های ورزشی

کمــتـر پارکی را در تهران را می توان پیـــدا کرد که به انـدازه بوستـــان طالقــانی در تمـــام ساعــت های روز، ورزشــکـارانی در آنـــجــا مشــغول تمرین باشـــنــد. ورزش و تندرسـتـی در پارک طالقانی به ساعت های ابتدایـی صبـــح یا انتهـایـی شب مختـص نمـــی شود و همــیـشـــه در گوشه ای از پارک، مردمی را می ببـــیـنـید که به تنـهایـــی یا همـراه با دوستـــان شان به صورت آماتور یا حرفه ای در حال ورزش کردن هستند.

پارک طالـقـانـی به دلــیـــل جاده مارپـــیچـی خود و ایـنکـــه می توان انـدک اندک در آن بالـا یا پایـــیـــن رفـــت، گزیـــنه ای مناسـب برای ورزش های هوازی به ویژه پیاده روی های سبک و سنگیــن و دوی سبــک است. اگــر برای حداقل یک بار هم که شده به ایـــن پارک سری زده باشید به احتـــمــال زیاد، افــراد ورزشـکــار یا حتـا تیــم های ورزشی زیادی را دیـــده ایـد که با سرعــت یا آرام از کنـــار شما عبور می کنــنـــد. اگـــر شمــا هم می خواهید وزن کم کنیـــد یا به تناســـب انــدام برسیـــد، سعـی کنــیـد بیـــشـــتــر به این پارک سر بزنید تا با دیـدن این انســان های با اراده انــرژی بگــیریـــد و با جدیــت بیــشــتـری دنــبال هدف خود بروید. از کجــا معلوم شاید قهـرمـان بعــدی پیاده روی یا دو میـدانـی شما باشــید.

در قســمت های مختــلــف پارک، و خیــابـان و پیـــاده رویی که در ضلــع شرقی آن قرار دارد، وسایل بازی و زمــین های ورزشی مخـتلفـی به چشم می خورد. ایــن بازی ها شامــل بســکـــتبال، گل کوچیــک، تنیـس روی میـز، شطـــرنــج، والــیبــال، ورزش های زورخــانه ای و … می شود.

اگـر به ورزش خاصی علـــاقـــه منـد نیـــستــیــد و تنهـا می خواهیــد برای سلامـــتـــی و تنــدرستـی خود تحرک داشته باشیـد؛ می توانـید از وسایل ورزش همـــگانی که در مسیر و بخـش های مخـتــلف پارک تعبـــیه شده اســت اسـتــفاده کنـــیـــد.

3- پیک نیـک

پارک طالقانی با امـــکــانــات خوبی که در زمـیـــنه درست کردن آلاچـــیـــق و نصـــب منقـــل و باربــیکیو برای بازدیدکنـــنــدگان فراهــم کرده، به مکانـــی خوب برای پیــک نیـــک خانواده ها و دوستــان تبـدیل شده اسـت. مختــصـری غذا از قبـل در خانه آماده کنـــید و با زیرانـداز، مقــداری تنـــقـــلــات، وسایـل بازی ساده، فلاســکی چای و هیــزم و مواد آتش زنـه راهـی پارک طالقانــی شوید. اگر قصــد دارید برای ناهــار روز تفـریــحـــ‌تـــان کبابی بخورید، یکـی از آلـاچیـــق ها که در آن منقل وجود دارد را انتخـــاب کرده و بســاط خود را پهـن کنیـــد.

4- شکــم گردی

هیچ تفریحــی در پارک و فضای سبــز بدون خوردن خوراکــی خوشمـزه ای هر چنـد مختصر کامــل نمی شود. با اینــکه شکم گردی در پارک طالـقانی به انــدازه رســتوران ها، فودکورت ها و کافـــه های پارک آب و آتش متـنوع نیــسـت؛ اما چند کافه و بوفه در اینجــا وجود دارند که می توانـــید از آنـــها میــان وعده ای کوچک، آبـمیوه و بستـــنی یا چای و نسـکافــه و … تهـــیه کنید. اگـر هم هوس خوردن آش یا بلـال کرده اید نگـران نبـاشــیـــد، با کمــی پیـــاده روی به سمـت قسمــت شرقــی پارک (نزدیکـــی متــرو حقـانـی) می توانید به دکه هایـــی برسـید که ایـــن خوراکـی های خوشمزه را به فروش می رســـانــنــد. بساط باقالـی، لبو و … هم که همیــشه در کنـار هر پارک و فضای سبزی وجود دارد.

5- عکــاسـی

پارک طالقـانــی به دلـیل پوشش جنگـلـی، برکه آب، پرنــده هایـی که در گوشه گوشه پارک دیده می شوند،‌ راه چوبی منــحـــصـر به فرد خود، کودکـان یا جوان هایــی که در گوشه و کنـار به بازی و ورزش مشـــغول هستند، جمــع خانواده و دوستــان که برای تفــریـــح و پیک نیــک به اینــجــا آمده اند، موقعیـت خوبی را به شما می دهد که همراهـی مردم و طبـــیـــعـت را در قابـی زیبا بگنـجــانـید.

6- پیـــاده روی بر روی راه چوبی

مهـــمتــرین جاذبـه پارک امــا راه چوبی آن است که شهـــرت بسـیـــار دارد و در سراسـر پارک دیده می شود. راهی که جلوه فوق الــعــاده ای به فضـــای جنـگـــلی بوستــان داده است و مدت ها می توان بر روی آن قدم زد و عکـاسـی کرد و خاطــره ساخــت.

امـکانـــات

پارک طالــقانی برای امـکانـــات خوبی که در اخـــتـــیـــار بازدیـدکــنـنـدگان و شهـــروندان قرار می دهد بسیار مشهور است و کم پیــش می آیــد برای پیـدا کردن امکانات اولیـه در این پارک به مشکـل بر بخورید. از جمــلـه آنها می توان به مســجد (مسـجد جامع خرمـشهر در نزدیـــکـی پارک طالقـانــی و متـــرو حقـانی)، نمازخانه، سرویس های بهـداشتی، نیـمکــت های چوبی، آلـــاچـیق، باربیـــکــیو (منـــقل های پخت کبـــاب)، زمـیـن بازی کودکان، وسایل ورزش همگــانـــی، زمین های ورزشـــی پینـــگ پنــگ، بســکتـــبـال، فوتبـــال گل کوچک، میـزهـــای شطـرنــج، بوفه، کافــه، آبــخوری، پارکـــیــنگ و نگهـــبــانی اشـاره کرد.

امنـیـــت

در کنار امـــکانـات خوب پارک طالـقانی، این بوستـان به دلـیل دوربــیــن های مداربـســـتـه ای که در سرتـــاسـر آن وجود دارنـــد و همچــنیــن نیـروهای انـــتـــظــامی که پیوستــه در حال گشـت زنی هسـتـند، از امنـــیـــت بالـایـــی برخوردار اســت. پس به راحـــتی همــراه با خانواده، کودکــان و دوستــان خود می توانیـــد از فضـای آن لذت ببــریــد و خاطـــرات خوبی در آن بســازیـد. البتــه توجه داشـــتـــه باشــیـــد که ایـــن موضوع نباید از میـــزان مراقبت شما از کودکان تان کم کنـد. زیـــرا فضـای بوستان بزرگ، جنـــگلی و تو در توست و هر لحــظه امــکان گم شدن کودک شمـا وجود دارد.

لوازم پیـشنـــهـادی برای پیـــک نیک در پارک طالــقـانـــی:

تلـــفـن همــراه
دارو های عمومی
دمپـایی و صنـــدل
دوربـــیـن
زیــرانــداز
عینـــک آفتـــابی
میان وعده
هیــزم و ذغال
وسایل بازی
وعده های غذایـی
پول نقد
کبریـت یا فنـــدک
کرم ضد آفــتاب
کفش پیاده روی

تاریخچه پارک طالقانـی

زمــانـی که تهران هنوز به انـــدازه امروز وسعــت پیدا نکــرده بود، قریـه ای در شمال پایــتــخــت به نام عباس آبـــاد وجود داشـــت که زمین های کشاورزی بیـشتــر اراضی آن را تشـــکیـل می دادنـــد و بخــشــی از این قریــه نیــز در مالــکــیـــت بانــک کشـــاورزی بود. بعــدهـا با بزرگ شدن پایـتخت ایران، بخشـی از این زمین ها به وسیله شرکت نوسازی اراضــی عبـاس آباد خریداری شد و برنامـــه نوسازی این زمین ها در سال 1350 در مجلس به تصویب رســـیـــد.

بر اســاس این برنـامه قرار شد تا طرح جامـــع نوسازی محـــدوده عباس آباد به وسیـــلــه مهـنـــدسی انــگـــلیسی -لوئیس دیویس- اجــرا شود. کار آبیاری، طرح فضـای سبز بوستــان طالـــقــانی نیــز در سال 1356 به مهنـدسـان مشــاور اسپــانیـایـی رسـیـــد. آنــهـــا کار خود را در سال 1360 به پایان رســـانـدنـــد و اواخر سال 1361 پارک طالــقانـی به بهره برداری رسیــد و زیر نظر سازمــان پارک ها و فضای سبـز تهران قرار گرفـت. از سال 1369 نیز مسوولیـت نگـــهداری از ایــن بوستـــان به شهرداری منطقـــه 3 رسیـــده اســت.

مســیـر دســـترســی

آدرس: اسـتـــان تهران، شهر تهران، منــطقـــه سه، بزرگراه حقانــی، بعـد از پل بزرگراه مدرس، پارک طالقــانــی

برای رســـیـــدن به پارک طالقانی هم می توانــید از وسایـل حمل و نقل عمومی استـفاده کنــید هم می توانــید با ماشیــن شخــصی خود راهی ایـن بوستان زیــبــا شوید.

حمـل و نقل عمومی

اتوبوس: نزدیکتریـن ایســتگـــاه اتوبوس به پارک طالـــقــانـی، ایستگاه پایانــه حقــانــی است. شمــا می توانــیــد با اســتـفاده از خط اتوبوس 305 (میــدان صنـعـــت – پایانه حقـانــی) در ایسـتــگـــاه آخـــر پیـاده شده و به سمـت پارک طالقانی حرکـت کنـــیـد.

متـــرو: بهتــریـــن راه رســـیــدن به پارک طالــقانی اسـتـــفاده از خط یک متـــرو -تجــریش، کهــریزک- اسـت. با استفاده از ایـــن خط مترو که با رنـگ قرمـــز نشـان داده می شود خود را به ایســتــگـاه حقانی برسانید. انـــدکـی پیاده روی کنـید تا از محوطه ایستـگاه خارج شوید. پارک طالقانی در برابـر شمــاست.

الــبته از طریـــق ایستـــگــاه مترو همت (خط کهریزک-تجریــش) و سمت جنوبی پارک طالقـــانی نیــز می توانیـــد به این بوستـان برسـیــد. کافیـــ‌ــســـت مسـیـر تابـلوهای راهنـمایـی را دنـــبـــال کنیـــد.

تاکـسی: تاکـــسی های خطی که مقـــصد آنهــا پایـانه تاکـســـی شهیــد حقـــانی یا میـــدان ونک است بهـتـریـن گزینه برای شمـــا برای رسیـــدن به پارک طالــقـــانـی اســت.

اتومبیل شخـصـــی

اگـر قصد داریــد با اتومبـیــل شخصـــی خود از پارک طالـــقانــی دیـدن کنـــید می توانیـد از راه بزرگــراه حقانی خود را به ایــنـجـا برســـانید. وارد بزرگــراه که شدیـد، بعد از عبور از چهار راه جهان کودک و پل بزرگــراه مدرس، سرعت خود را کم کنــیــد و با دنـــبال کردن مسیـــر تابـلوهای راهـنـمـایی وارد خیــابـان فرعـــی پارک طالـقانـــی شوید. پارکیـــنگ بوستان درست در ابتـــدای ایـــن جاده قرار دارد و شمـا می توانیـــد با خیال راحـت ماشیـن خود را در آن پارک کنـید.

مســـیـــر پل طبیـــعت

همان طور که می دانــیـــد پل طبـــیـــعت دو بوستـان آب و آتش و طالقـانـی را به هم متـصـــل کرده است. بنــابرایـــن می توانـید از ایـــن سمـت هم راه خود را به سوی پارک طالــقانـی پیــدا کنــید. در واقـــع با این کار با یک تیر، دو نشان زده اید. هم از پل طبـیعت دیدن کرده ایـــد و هم گشتی در بوستــان طالقــانی زده اید. برای رســـیـدن به پل طبیـعـــت نیز به ماننـــد قبــل وارد بزرگــراه حقانـی شوید،ـ‌ از چهار راه جهــان کودک عبور کنـید و در خیــابـان شهـــیدی یا پارکیــنـگ پارک آب و آتـــش اتومیبـــل خود را پارک کنــیـد. از اینـجــا به سادگــی می توانید به پل طبـــیعـت برســـیـــد.

جاذبـه های اطراف

پارک طالـــقـانی در قلب اراضـــی عباس آبــاد و قرار گرفـته و در سال های اخیـــر جاذبــه های فراوانــی در اطـراف آن ایجــاد شده است. در ایــن قســمـــت به تعــدادی از مهمــتــریـــن های آنـهــا اشـــاره می کنیــم:

1- پل طبـــیـــعـت در همـــســـایـــگــی و سمـت غربـــی پارک طالـــقـــانــی

2- باغ موزه دفاع مقـــدس، فاصـــلــه تقـــریبی 1.3 کیـلومتــر پیـــاده، در قســمت شرقـی پارک طالـقانـی (مسـیــر باغ موزه دفـــاع مقـــدس در قسمـت های مختلف بوستـــان با تابـــلوهای راهـــنـمــایی مشــخص شده است.)

3- باغ کتـــاب فاصــله تقـــریــبــی، 1.5 کیلومتر، در قسمت جنوب شرقـی پارک طالقـانـی (مســـیر باغ کتـاب در قسمــت های مختــلـــف بوستــان با تابـلوهای راهـنــمـــایی مشــخص شده است.)

4- پارک آب و آتـــش در 700 متـــری شمال غربی پارک طالـقــانـــی

5- آسمـــان نمــای گنــبــد میــنا فاصـــلـــه تقریبـــی 1 کیـلومتـر به سمـت جنوب غربی پارک طالــقـــانـی

پوشش گیاهی

پارک، طرحی آزاد با نظــمی طبیعــی دارد و با گیـــاهـــانی مانــند کاج، اقاقیا، توت سپــیـدار، نارون، چنـار، گردو، افرا، انـــجـیــر، ارغوان، سرو و انواع درخـــتچــه ها نظـیر توری و یاس زرد پوشیده اسـت. تنوع ایـــن گونه های درختــی به 75 نوع می رسـد و در مجــموع در حدود 40514 اصلـه درخـت و درختــچه در ایـــن پارک ریـــشـه دوانــده و زندگـــی می کنــنـــد. طراحی قســـمت جنوبی پارک حلزونی شکل است و درخــتان بلوط ایـتـــالـیایـی در ایـــن بخش دیده می شوند. از بلوط همـیـــشـــه سبــز که یکی از گونه های گیاهی نادر به شمار می رود نیز در ایــن بوستان نگه داری می شود.

عکس پارک طالقانی تهران محل تفریح دختران و پسران

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.