عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین

عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین

عکس پدر مینا باشاران میلیاردر ترک و سهامدار بانک بحرین

پدر او، حسین باشاران ، ۶۰ سالـه، مالـــک شرکت هولدیـنگ معروف باشاران است که در حوزهـ‌ــهای مخـــتـلـــفـــی از جمله حمل و نقـــل، گردشگـــری، ساخـــت و ساز، هوانوردی و بانــکـداری به فعالیت و سرمایه‌ـگـذاری میـ‌پردازد.
به گزاررش مجله دانستن : یکی از شرکــت‌هــای حسیــن باشــاران، سهـامـــدار اصــلی بانــک BSC بحریــن است. «برجــ‌هـای میـنـــا» – مجــتمـــع‌ـــهای مسکونی لوکســـی که در بخش آسـیـــایـی اسـتـــانــبول ساخــتـــه شده‌ـانــد – نیز متعلق به این سرمـــایــه‌ـــدار ترکیــه‌ـــای است که او آنها را به نام دخــتر خود نامـگـذاری کرده اســـت.

هواپیمای حامل مینا باشــاران نیز متـــعـــلــق به شرکت هولدیــنـگ باشاران بوده اســت.

به نوشتـــه دیــلـی صبـــاح، میــنا باشاران در حالی به همـراه تمـام دوستــان خود و ۳ خدمــه هواپـیــمـا در ایـن حادثه جان خود را از دســـت داد که قرار بود پایـان ماه جاری میلـــادی مراســـم ازدواج خود را برگـــزار کنـــد.
طبق گزارش رسانهـــ‌های ترکــیهــ‌ـــای، میــنـا باشـاران تنــهـا دختـر حســـین باشـــاران و احـــتـــمالا مدیر بعدی شرکت هولدیـــنــگ باشاران بود. حسین باشـاران دارای یک فرزنـد پسر نیز است.

آخریـن عکس ایــنســتاگرام مینا باشـاران، او را در کنار دوستانــش نشـــان می‌دهد که در ایـن سانحـه کشـتـــه شدنـد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.