عکس پرچم برزیل و بازیکنان فوتبال برزیلی در جام جهانی 2018 روسیه

عکس پرچم برزیل و بازیکنان فوتبال برزیلی در جام جهانی 2018 روسیه

عکس پرچم برزیل و بازیکنان فوتبال برزیلی در جام جهانی 2018 روسیه

به گزارش دانستن  : جمهوری فدراتیو برزیل بزرگ‌تـرین و پرجـمــعیـــّتــ‌ـتـــرین کشور آمریکـــای جنوبی است. پایتخـــت آن برازیلـیا و زبـــان رســـمی آن پرتـــغــالــی است.

برزیــل که منـــطـقــه وسیـعی را بیـن مرکـــز آمــریکای جنوبی و اقـــیانوس اطـلـــس در بر میـ‌ـگـیرد، شرقـیـ‌ـــترین کشور قاره آمـریکاســـت و با کشورهای اروگوئه، آرژانتین، پاراگوئه، بولیوی، پرو، کلمـــبیـا، ونزوئلا، گویان، سورینـــام و گویان فرانـــسه هم‌ـمـــرز اســـت. در حقیـقـــت، برزیـــل به جز اکوادور و شیــلی با تمـامی دیگر کشورهــای آمریـــکای جنوبی مرز مشـتـــرک دارد.

برزیـل دارای زمـینـ‌ــهـــای کشـــاورزی وسیـــع و جنـــگـلـــ‌ـهـای استوایـــی اسـت؛ و با داشتــن منــابع طبیـــعـی گســـتـرده و نیـــروی کاری غنی قدرتـــمـــندترین اقتصــاد آمـــریـکـــای جنوبی اســـت.

برزیل مستعــمــرهـــٔ پرتغال بود و ایـــن کشور تنــهــا کشور قاره آمریکـاســـت که مردم آن به زبـان پرتغــالـی سخــن میـ‌گویند. برزیـــل کشوری چندمـــلــیتـــی اسـت و جمعیـــت آن متشـــکـل از نژادهـــای اروپایــی، سرخ‌پوستـــان آمــریکا، آفریــقـــائی و نیـز آسیائی اســـت. مذهــب اصـــلی ایــن کشور کاتولیــک کلیـسـای رم اسـت.

عکس پرچم برزیل و بازیکنان فوتبال برزیلی در جام جهانی 2018 روسیه

تیـم ملی فوتبــال برزیــل (به پرتغالــی: Seleção Brasileira) به تیم ملــی مردان فوتبـال برزیـــل اطـلـاق میـشود که زیـر نظــر فدراسیون فوتبـال برزیـل (CBF)، مسئول مدیریـــت فوتبـال در کشور برزیـــل قرار دارد. آنــها از سال ۱۹۲۳ به عضویت فیــفا درآمـــده انـد و از سال ۱۹۱۶ عضوی از کونمبول هستند.

برزیـــل موفقـ‌تــریــن تیـــم ملی فوتبـال در تاریـــخ جام‌هـای جهانی فوتبال ، اصـــلیـ‌تـــریــن رقـابت فوتبالــی تیــمـــ‌هـــای ملـــی دنـیــا با ۵ قهـرمـــانی در سال‌ـهـای: ۱۹۵۸، ۱۹۶۲، ۱۹۷۰، ۱۹۹۴ و ۲۰۰۲ بودهــ‌ــاســت و همـچنین موفقـ‌ـــتـریــن تیـــم در جام کنفدراســیون‌ـها با چهـــار قهـرمـــانـی میـــ‌بـاشـد. برزیـــل تنها تیـــم ملی اســت که در تمـامـی جامـــ‌ـــهای جهـانــی بدون هیـــچ غیـبتی حضور داشــتـهــ‌ـــاســت.

افتخارات تیم ملی فوتبال برزیل

جام جهانـی

قهـرمـان جام جهـانـی فوتبـال ۱۹۵۸
قهـرمان جام جهـانی فوتبـال ۱۹۶۲
قهـــرمان جام جهـانــی فوتبال ۱۹۷۰
قهــرمان جام جهانی فوتبــال ۱۹۹۴
قهرمــان جام جهـانی فوتبــال ۲۰۰۲
نایب قهــرمان جام جهانی فوتبـال ۱۹۵۰
نایب قهـرمان جام جهــانــی فوتبال ۱۹۹۸
مقـام سوم جام جهـانـــی فوتبـال ۱۹۳۸
مقام سوم جام جهـانـــی فوتبال ۱۹۷۸
مقــام چهارم جام جهـانـــی فوتبال ۱۹۷۴
مقام چهــارم جام جهــانــی فوتبـال ۲۰۱۴

کوپا آمـریـــکــا

قهـــرمـان کوپا آمـریکا ۱۹۱۹
قهـــرمان کوپا آمــریکــا ۱۹۲۲
قهـرمان کوپا آمـــریــکـا ۱۹۴۹
قهرمان کوپا آمـــریـکا ۱۹۸۹
قهـرمـــان کوپا آمــریــکـــا ۱۹۹۷
قهــرمــان کوپا آمریکـا ۱۹۹۹
قهـــرمــان کوپا آمـریــکــا ۲۰۰۴
قهـــرمـان کوپا آمریکــا ۲۰۰۷

بازی‌هـــای الــمـــپیـــک تابســـتــانـی

قهرمــان الـمـپیـــک تابستانی ۲۰۱۶
نایـــب قهرمان المپیک تابـــســـتانی ۱۹۸۴
نایب قهـــرمـــان الـــمــپـــیــک تابـســـتانی ۱۹۸۸
نایب قهرمـان الـــمپـــیــک تابستانـی ۲۰۱۲
مقــام سوم المپـــیـــک تابســتانـی ۱۹۹۶
مقام سوم الــمـــپیــک تابــستــانــی ۲۰۰۸

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.