عکس پسر محسن تنابنده “نامی” و روشنک گلپا

محسن تنابنده و روشنک گلپا به تازگی صاحب یک فرزند پسر شده اند و یک عکس بسیار زیبا در فضای مجازی منتشر نموده اند اسم پسرشان را نامی گذاشته اند محسن تنابنده یکی از بهترین بازیگران سریال پایتخت می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پسر محسن تنابنده “نامی” و روشنک گلپا را در سایت دانستن خواهیذ دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: پســر محـسـن تنابنــده , محــســـن تنـــابـنـده با انتشـــار عکــس زیـر در ایـنـــســتـــاگـرامــش نوشت: نامی جان هدیــه خداوند به من وهمسرم همـسرعـزیـزم ازت ممـــنونم پســـرم تولدت مبـارک.

تولد پسـر محــسـن تنـــابنده

پسـر محــسـن تنابنــده به دنیا آمــد

لو رفتن خبـر پدر شدن محــســن تنـابنـده و حاشیــه‌ای که علــیــرضـا خمسه درست کرد

تیرمــاه امــســـال بود که علـــیرضـــا خمســه با حضور در برنـــامـه من و شمــا خبــر پدر شدن محســن تنــابــنده را لو داد و باعث شکـل گیـری ماجـــراهـای فراوان شد. حالـا محســن تنابــنده صفــحه ایــنـســتــاگرامــش را با انتشـار خبـر پدر شدنش به روز کرد.

محسن تنابـنـده

مجــری برنـامه من و شما در بخــشی از گفــتـگو با علیـــرضـــا خمـسه گفــت :

بایـد یک تبریک ویژه به محــسـن تنـابنده نقــی معـــمولی سریــال پایــتـخت بگوییــم که قرار اســـت پدر شوندو ما این خبر را از بابــا پنـجـــلـــی شنـــیـده ایـــم که علیرضـــا خمـســـه گفـت :قرار بود این خبر جایــی فاش نشود که محسن بایـــد من را ببـــخــشد چون آلو در دهــان من خیس نمــیخورد.

محسن تنــابــنـــده و همـسـرش

بعـد از این برنامــه حواشی زیـادی پیرامون ایـــن صحــبـــت علیـــرضــا خمـسه رخ داد و خبــر پدر شدن محســـن تنابـنـــده در فضـــای مجــازی دســت به دست شد و باعــث شد علـــیرضا خمسه در یک گفتــگو اینـــخبـــر را تکـذیب کنــد و بگوید:

 

محـــســن تنابـــنـــده

من به عنوان کمـــدیــن به برنــامه‌ـــهـــای تلویزیونی دعوت میــ‌شوم.

طبــعــا آنجـا به خاطـر ایـجـاد فضاهای مفرح و شوخ‌طـبـــعانه، مطــالبی میــ‌ــگویم که گاهـی موضوعاتـی جدی را دنـبال میــ‌کنـــدو گاهی هم جز ایـجاد فضایـــی شادمـانـه و خنـــدانـــدن تماشاگر هیچ هدف دیگـری ندارد.به‌ـــطور مثـال همـــیــن جمعــهــ‌ــای که گذشـت من در برنـامـه «من و شمـا» در شبکه شما به عنوان مهـمـان حضور داشـــتـم و در بخشی درباره دوستـــم آقـــای محــســن تنابنده صحـبت کردم.


محـسن تنـــابــنـده و همسرش

یک مطــلب خصوصی آنجــا مطــرح شد و گفتـــم آقای تنـــابـــنــده ایـــنــ‌ــقــدر مرد دوستـ‌ داشتـــنــی و شریفــی اســـتـکـه آرزو دارم ایشان بچه‌دار شود.همیـن موضوع در شبـــکــهــ‌ـهـــای اجــتمـــاعــی و فضای مجازی پیچـیـــدو ظاهرا عدهــ‌ـای در همیـن فضــا به آقـــای تنـابــنــده برای پدرشدن در آیـــنده‌ــای نزدیک تبریـــک هم گفـتند!


مراســم عقــد محـــســن تنابنده و همسرش

برخـــی هم تلفــنـــی با او تمـــاس گرفــتــنـــد و تبـریــک گفـتنـــد.آقـای تنابـنــده هم با من تماس گرفت و گفــت شما چه زمـــانی خبـــردار شدیـد که ما بچه‌ـدار شده‌ایم؟!

محـسن تنابـنـــده و روشنــک گلپـا

گفـــتـــم یا من درست ادا نکردم یا درست ادا کردم و مطلـــب بخوبی منـــتقـل نشــده است.به هرحـــال فارغ از ایـــن سوءتفاهم پیـــشــ‌آمـــده، آرزو میــ‌کـنـــم آدمـــ‌ــهای بانمکــی مثــل آقــای محـــســن تنـابـــنـــده،ـــآقای مهــران مدیـری، آقــای اکــبــر عبــدی به جای یک نفــر، چنـد نفر باشنـد.

امیــدوارم همـــســـران ایـــن دوستان بسـرعــت بچـــه‌ــدار شوند تا ما برای نسل‌ــهـای آیـنده یک محسن تنــابـــنــده، یک مهـــران مدیری، یک اکـــبر عبدی داشـتـه باشیـم.

محسـن تنابنـده و همــســـرش در کنـــار آبشار نیـــاگارا

منظورم بیـشـــتـــر ایـن بود، اما چون فضای مجـازی و شبـکـــه‌ـــهـای مجازی دچار سوءتفـاهـم استو عشـــق و علـــاقــه‌مـنـدی آن همین حاشـــیـهــ‌هـــاست، همـیــشـــه هم به همین مســیـر میــ‌رود و دنـبـــال حاشـیـه می‌ـگــردد.


عکس قدیــمی محـسن تنابـنـده

برج آزادی جمعه هر هفــتـه میــزبـان برنــامـه من و شما اسـت که در شبـــکه شمــا روی آنتن می رود.سیــداحمد حجـازیـــکـارگردانــی و هادی قندی تهیه کننده برنامه تلویزیونی «من و شما» را بر عهده دارنـــد.این برنـامه از هنـــرمنـــدان مخـــتلـــف دعوتکرده و پیرامون مسائل اجــتماعـــی، فرهـنـگی و شخصـی با آنها به گفـت و گو می پردازد.

محــســن تنـــابــنـده و همســرش

بیوگرافی محـسن تنابـنـده

نام : محـــســـن نام خانوادگی : تنـابـــنده تاریـــخ تولد : ۱۳۵۴ تحصــیلـات : فارغ الــتـــحصیل رشـــته بازیـــگــری محــسن تنابــنـــده بازیگـریکـــه او را با نقــش نقی معـمولی در سریـال پایـتـخت میـشناسیم متولد سال ۱۳۵۴ و فارغ الـتـحـصــیـــل رشـــتـــه بازیگـــری ازدانـــشـــگاه هنر و معـــمـــاری اســت.


محســن تنابـــنده

محســـن تنـــابـنـده از سال ۱۳۹۰ نویســـنـدگــی و بازیـگری سریـال پایـــتــخت را شروع کرد و تا سریچهارم پایـــتـــخت به کارگـــردانـــی سیــروس مقدم به همکــاری اش ادامــه داده اسـت.ایــن سریــال در سه سری ایام نوروز از شبکـه اول پخـش شد و سری چهـــارم آن در ایــام رمضـان ۹۴ از شبـکه اول سیـمـــا روی آنـتـن رفـت.

عکـس محســن تنـابنده

روشنک گلپـــا همسـر محســن تنــابــنــده اســت که ایـن هنـــرمنــد در بهـمن ماه سال ۹۴ با انـتــشار تصاویری از مراســـم عقـــدشـــخـــبــر ازدواجـــش را به صورت رسمی اعلام کرد و اولیــن عکس از محســن تنابنده و همـــسرش روشنک گلـــپـا توسط محسنـــتــنابـنده در تاریـخ ۲۳ بهـمـن ماه سال ۹۴ در صفـــحـــه شخـصــی اش منــتـــشــر شد.محـــسن تنــابــنـده همـــسـرش را از طریــق روابـــط آشــنــایــی به دور از حیطه کاری هنـــری انــتـــخاب کرده است.همـســر محــسن تنابــنـــده هیــچـگونه پیـشــیـنــه بازیـگری ندارد.

محـسـن تنابنـــده و روشنـک گلـپا

محـســن تنابـنـــده در بیســـت و ششــمــین جشـنواره فیـلـــم فجــر در سال ۱۳۸۶ برنـــده سیـمـــرغ بلوریـــنــبـــهتریـن بازیـگــر نقش مکــمـــل مرد برای فیلــم اســـتــشــهـــادی برای خدا شد.محسن تنـــابــنده در بیست و هشـتـــمیـــن دوره جشنواره فیلـــم فجــرسیـمـرغ بلوریـــن بهـــتـریــن بازیـــگـر نفــش اول مرد را برای بازی در فیـلــم های سنـگ اول و هفـــت دقــیقه تا پائیز دریـافـــت کرد.

عکس پسر محسن تنابنده “نامی” و روشنک گلپا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.