عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (2)

دخول و نزدیکی در رابطه جنسی بسیار مهم می باشد و بیشتر زوجین این پوزیشن های دخول را یاد بگیرند تا در رابطه جنسی و سکس از یکدیگر لذت ببرند بیشتر افراد در سکس و رابطه جنسی از یک روش دخول و نزدیکی استفاده می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (2) را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مضــمون ششم: آقـایان اگر خیلـــی زودتــر از زمانـــی که میـــ‌خواســتــند ارضـاء شدنــد اشــکالــی ندارد. کمـــی عشـق بازی کنیـــد, بخوابـــید و باز دوباره امـتــحان کنــید. بار دوم بسـیار ریـلکـســ‌تـر خواهـــید بود.

درد پاره شدن پرده بکارت در اولین دخول
پاره شده پرده بکارت در اولیــن دخول ممکن اسـت دردآور و با خون ریــزی همـــراه باشد. هرچنـد که ایــن خون ریـزی و درد مدت دوران زیادی طول نمی کشد و سریـــع برطــرف می شود. در تعـــداد زیـادی از بانو‌ها ایـــن حالات فقط 10 ثانـــیه طول میـــکـــشد و بعد ازآن همـــه ی چیز ارام بخــش میـــشود. برای ایـن که این مرحلـــه از رابطــه جنســـی را بخوبی سپـــری کنیـــد, سعـی کنـید که قبـــل از پاره شدن پرده بکـــارت, مدت قابــل توجهـــی را صرف ملـاعبه

و معــاشــقه کنـــیـد تا ترشـحات واژن زیــاد شود و از درد احتـــمــالی کاسته شود. توصیــه میشود که یک ژل لوبریــکانـــت درکنــار شما قرار داشتـــه باشــد. زیـــرا ترشحـات واژنـی بعـــضی از بانو‌هــا در اولیــن دخول به علـــت اسـتـرس و اضطراب در حد کافی نیست و ایــن خود باعـــث درد میــگردد. بنـابر ایـن اســـتـــفاده از ژل لوبریکـانـــت میـــتواند موثر واقع شود. همیــنــطور ژل لوبریــکـــانـــت باعــث کاهـــش احـتــمال پاره شدن کانـــدوم در حیـــن رابــطـه می شود.

برتریـــن حالت برای اولین دخول
مضمون هفـــتـم: تا سه روز پس از اولیـن دخول خون ریـــزی بســـیــار جزئی, طبـیـعی اســت و نبـــایـد نگـران بود. ولی در صورت ادامـه پیـدا کردن خون ریزی حتما باید به جراح و متـــخـصــص زنان و زایـمـــان مراجــعـــه کرد.

آقایــان در صورت عدم مشــاهــده خون ریزی در اولین دخول نگـــران نشوند گذشـتــه از فقــدان مادرزادی پرده بکارت در بعـضـــی زنـان, در صورتـــی که زن در هنگام رابطــه جنـــسـی, آرام و بدون تنش بوده, دوران کافی برای عشـــق ورزی داشته باشد, با طرف مقـابـل خود احســـاس اسـانی کنـد و دهانــه واژنــش به اندازه کافـی مرطوب باشد,

آلــت تنـاسـلی مرد به نرمـــی وارد واژن او می شود. به این ترتیب ممــکـن اســت در اولیـن دخول خون ریزی نداشـتـــه باشد و یا به علـت نوع خاصـی از پرده بکارت «پرده ارتجـاعــی» رخداد نظیـــر ایـــن می‌افتــد. امـــا اگر زن پریشــان باشد یا بتـــرسد و پاهــایـــش را جمــع کنـد دهـانـه واژن تنگ خواهــد شد و هنـگــام دخول خون ریـزی و درد خواهد داشــت.

آموزش اولیـن دخول با عکــس

از آنـــجـایی که درنظـر مردم پرده بکـــارت پرده‌ــای بسیار سفـت و محکم اســـت که تنهـــا با فشـار پاره می شود, بعـــضی مردهـــا در هنـــگام رابـطه جنـسی فشار زیــادی به دهانه واژن آورده و سبــب پارگـی دهانـــه واژن و درد و خون ریـــزی می شوند. در صورتــی که اگر زن هنـــگـام رابـــطــه جنسی آمادگی کافـــی داشـــتـه و به دور از احــســاس اضـطـــراب باشد هیچ نیازی به فشــار از سوی مرد نیــست.

عکس پوزیشن های دخول و نزدیکی رابطه جنسی (2)

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.