عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی سنتی و قدیمی

پوزیشن و دخول رابطه جنسی سنتی و قدیمی یکی از متداولترین می باشد بیشتر زوجین در سکس این پوزیشن را انتخاب می نمایند و بهتر است زوجین از دخول و پوزیشن های متنوعی برای برقراری رابطه خود استفاده نمایند چون اینگونه رابطه سکسی مهیجی خواهند داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی سنتی و قدیمی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن : در ایــن وضعیت که جزء قدیــمیــ‌تـریـن حالـــتــ‌هــا برای رابطـــهــ‌ جنـسی اســـت، زن با پاهــایی باز شده به پشــت می‌خوابد و هر دو زانوی خود را خم میـــ‌ــکنـد و کف پاها را محکم روی زمــین قرار میـــ‌ـــدهـد. سپس مرد روی او می‌خوابد. الـبتـــه ایـــن حالت پایـــه مدلـ‌ـهـــای دیـگری هم دارد: مثـــلاً زن یک یا هر دو پای خود را بلـــنـد میـــ‌ـکنــد و مرد یا آنهـــا را در دسـت میــ‌گــیرد و یا آنها را روی شانــهــ‌ـــهای خود قرار می‌دهـــد؛ یااینکــه یکــی یا هر دو زانوی خود را باز می‌کـنـــد.

وضعـــیــت سنــتی بهتـرین حالــت برای باردار شدن اسـت زیرا بسیار راحـت بوده و تمــاس دو بدن در آن بهـتـــر اسـت. دو طرف رودرروی هم هستــند و تمـــام مدت می‌ــتوانند همدیـگـــر را بوسیــده یا در آغوش گیـرنـــد. در این حالت زن میـ‌توانــد آزادانـــه حرکت کند و مرد می‌ـــتواند با بلند کردن خود با دست‌ـــهـــایــش یا بالـــا کشـیدن بدنـش بااسـتـفــاده از زانوهایش، بخشـی از وزن خود را از روی زن بردارد.

برای لقـــاح نیز ایـن حالـــت بهتـریـن حالــت برای باردار شدن اســـت زیرا وقتـــی زن به پشـت می‌ـخوابد، واژن رو به پایــین اســـت و رفتن اسپـــرم به داخل آن و گذشتن از گردنه رحـم و وارد شدن به رحــم راحــتـ‌ـتـر صورت می‌گــیرد. یکی دیـگر از فوایـد ایــن حالــت ایـن است که این امـــکــان را فراهـــم می‌کـــنـد که آلــت مرد عمـیـــق‌تـــر وارد واژن زن شود تا اســپــرم بعـــد از انزال مستــقــیــم‌ــتر وارد گردنه رحم شود.

وقتـی میـــ‌ــخواهــیــد در بهـــتـــرین حالــت رابـــطـــه ‌جـنــسی باردار شوید، و احتــمـــال باردار شدن خود را پس از انزال افزایــش دهید، ایـن نکـات را رعایت کنید:مرد باید آلـت تناســـلی خود را تا حد امـکــان بیـشــتــر به عمق واژن فرو برده تا کمـــتـریــن میــزان از مایع انـزال شده بیــرون از واژن بریـــزد.پس از بیــرون کشــیــدن آلــت، مرد میـ‌توانــد به آرامــی دو لب دســـتـگــاه تناســلی زن را به سمـت هم فشـــار دهــد تا مایع انزال شده از آن بیـرون نریــزد.

زن باید برای ۲۰ تا ۳۰ دقـیــقـــه بعدی همانطور به پشـــت دراز بکشد. بهـــتـــر است که زیر کمر او بالشی قرار گیــرد تا لگـن او کمــی از روی زمین بلــند شود.طبـــیـــعــی است که وقتی زن از جای خود بلنـــد می‌ـشود کمـــی از مایع انزال شده از واژن بیرون بریـزد اما این احـــتمــال بارور شدن او را کاهــش نمی‌ــدهــد زیرا در ایـــن نقطـه بیــشــتـر اسـپـــرمـ‌هـایی که در واژن مانده‌ـاند زنـــده نیستند. به همــان دلیــل، به پشـــت خوابیدن زن بیــشـــتر از ۳۰ دقــیقه احـــتمـــال بارور شدن زن را بیـشـتـــر نمـیـــ‌کـــند.

اگر دوست داریـد تنوع بیـشتری در رابــطهـــ‌ـــجــنـســـیتـان باشــد، میـ‌توانــیــد از مدلـــ‌های زیر برای باردار شدن اسـتفـاده کنـــید:خوابـیـدن دو طرف به پهـلو کنـار یکـدیگـر نیـز یکـی از راه‌ـهـــای خوب برای آنــدســتــه از زوج‌ـــهـــایــی است که یکـی از طرفیـــن اضـافـهـــ‌وزن یا کمــردرد دارد. اینـکـــار را می توانـــید هم به صورت رو در رو و هم طوری که مرد از پشــت زن را در آغوش گرفــته و آلت خود را از پشـــت وارد واژن زن کند، انجــام دهـــید.

سکـــس از پشـت طوری اسـت که مرد از پشـت آلــت جنـســی خود را وارد واژن زن میــ‌ـــکــنــد. زن میـــ‌تواند هم روی شکم دراز بکـــشد و هم روی زمیــن زانو بزنـد و یا به پهــلو دراز بکــشـــد. مرد پشت او می‌ایـــســتــد یا او نیز زانو می‌ــزند. این روش باعث میــ‌شود که اســپــرم در گردنه رخم نیز ذخـــیره شود.

در استفـاده از هرکدام از وضعـــیت‌هـــا، پس از انـزال، زن میـــ‌توانـــد هم روی شکـــم ۲۰ تا ۳۰ دقیقــه بخوابـد یا به پشت برگشته و با بالــا نگه داشـتـــن لگـــن خود همانـطور که در بالـا اشـــاره شد، دراز بکــشــد.نیازی به گفتـــن نیـست که وضعـیت رابــطـــه جنســـی که برای باردار شدن انـتخـــاب میــ‌ـــکــنـــیـــد هرچه که باشـــد، باید از کاری که میــ‌ــکنیـد نهــایـــت لذت را ببـــریـد و ایـــن برایــتان نبـایـــد به یک عادت یا امـر عادی تبدیل شود.

عکس پوزیشن و دخول رابطه جنسی سنتی و قدیمی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.