عکس کاندوم های میوه ای روشی سنتی برای پیشگیری بارداری

کاندوم بیشتر برای جلوگیری از بارداری مفید می باشد اگر شما قبل از نزدیکی از کاندوم استفاده نمایید از بارداری جلوگیری کرده و بسیاری از بیماری های مقاربتی را نخواهید گرفت بیشتر افراد از کاندوم در سکس و رابطه جنسی استفاده نمی نمایند و نا خواسته همسرشان باردار می شود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر عکس کاندوم های میوه ای روشی سنتی برای پیشگیری بارداری را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــریـــقه اسـتـــفـــاده از کانـــدوم های مردانـه و زنـــانه
کانــدوم به عنوان یک وسیــلـــه پیـشگـیری از بارداری راه عبور عفونت ها را در زمان نزدیـــکـــی جنــسی مسـدود می کنـــد همچـــنـیــن جزء یکــی از روشهای جلوگیری از بارداری اسـت که مانع از رســـیدن اسپــرم ها به رحـم می شود.

کانـدوم چیـــست؟

کاندوم (به انـــگــلیسی: Condom) یا کاپوت یا غلــاف، پوششی کشــســان اسـت که به عنوان یک مانع فیــزیــکـــی از تمـاس مســـتــقـــیـم آلـــت تناســـلـــی مرد با انـــدام شریک جنـســی او و ورود اسـپرم به دســـتگاه تناسلـــی زن جلوگیری می‌ـــکــند. کانــدوم به منظور پیش گیـــری از بارداری و همچنـــیـــن جلوگیری از انـتقال میــکــرو ارگـانیـسمـــ‌هــای بیـمــاری زا و انــتقــال بیـمـاریـــ‌های آمـــیزشــی به کار میـــ‌رود.

همــانطور که می دانیـــد کانـدوم مردانه پوشش پلـــاستــیـــکــی نرمـی اســت که قابــلــیـت ارتجـاعی زیــادی دارد و توسط مرد هنگام نزدیکـــی استــفاده می شود به این صورت که قبل از شروع نزدیکـی بر روی آلــت تناسلـی در حالت نعوض (Erection) کشیده شده و بدیــن ترتـــیـــب از ریخــته شدن مایع منی که حاوی اســپـرم ( سلول های جنسی مرد) اســـت به داخل دستــگـــاه تنـاسلــی زن (واژن و رحـم) جلوگیری می کند.

اگــر اســپـرم مرد با تخمک (سلول جنسی زن) ترکـیــب شود حامــلـگـی رخ می دهد و کانـدوم از این امــر جلوگیـری می کنــد.

انواع کانـــدوم

اســـتــفــاده از کانـــدوم مردانـه بایــد پیـش از شروع نزدیکـــی آغاز شود

کانـدوم‌هـا در دو نوع اصلـــی کاندوم مردانـــه و کانـدوم زنـــانه وجود دارند.

1. کانــدوم مردانه: پوششی اســـت که روی آلــت مرد در حالـــت نعوظ کشیده می‌ـشود. کاندوم در صورت استـــفاده درســت میــ‌تواند تا ۸۰–۹۰ درصــد از بارداری ناخواســـتــه و انتــقـــال ایـدز و هپاتـیت سی و دیــگــر بیماریـــ‌هـای آمیــزشی جلوگیـری کند. کانــدوم مردانه در درمــان انـــزال زودرس مردان نیـز کاربـــرد دارد و برای بهـبود توان نعوظ در مردان پیـــر یا کمــ‌ــتوان نیـــز به کار میـ‌ـرود.

2. کانــدوم زنانه: کانــدوم زنانـــه (Female Condom) به صورت لوله ای پلـاســتــیــکی، نازک و قابـــل انعطــاف از جنـــس پلـــی اورتان (polyurethane) ساخته شده اسـت که طول آن در حدود 17 سانتــیـمــتــر می باشـــد که در حیــن رابطــه جنــسی توسط زن اســـتـفاده می شود. ایــن نوع کاندوم کاملـــا داخـــل مهبــل را می پوشاند و از بارداری ناخواســتـــه و انواع بیــمــاری های منتقلـــه ار راه جنــســی مانــنـــد ایــدز پیــشـــگـیری می نمـــاید.

قیمت کاندوم زنانه از کانـــدوم مردانه گرانتـــر و کاربرد آن نیــز دشوارتر اسـت. کارایـی کاندوم‌ـهـــای زنـانه ۷۵ درصـد اســـت و برای زنانی منــاســب است که نمی‌توانــند شریـک جنـسـی خود را متقاعـد به اســـتــفاده از کاندوم مردانه بکـــنند.

اســـتفـــاده از کاندوم احـتـــمـال ابتــلا به سرطــان دهانــه رحـم (سرویکــس) را کاهــش میـ‌ـدهد

اثــر کاندوم های زنانـــه در پیشــگیری از بیــماریــهـای جنـــســی کمتـــر است

هرگـز نباید کانــدوم زنانه و مردانـه را همــزمـان استـــفــاده کرد زیـرا احتـمال پارگـــی کانــدوم و انــتـــقال ترشــحات بالا می‌رود. برای جلوگیری از انــتــقال ویروس‌هـایـی مانــند اچـ‌ـــآیـ‌وی، هپـــاتیـت نوع ب و ث جنس کانــدوم باید لاتکـــس یا پلــی‌یورتــان باشد.

اثر کاندوم زنانــه در حفاظت از انتـــقـــال بیـمــاری های جنــسی نســـبت به کاندوم مردانـــه کمــتر است امـــا در هر حال کانـدوم زنان نسبـت به ویروس های ایدز، سیـتومگـــالوویروس و هپــاتیت B غیـــر قابل نفوذ است. شانـــس جابـجـــایــی و لیز خوردن کاندوم های زنـــانــه کمـتر ازکــانـدوم مردانه اســت (3% در مقـــابل 8-3%) امـا متــاســـفـانــه میــزان حامـــلـــگـی با آن بیشتر از کانـدوم مردانه است.

کانــدوم مردانـــه و زنـــانه هر دو برای اسـتـفاده دارای شرایــطـی هستند که بایـــد به دقـت رعــایت شوند.

طریقـــه اســتــفـاده از کانـدوم زنـــانـــه

کانـدوم زنــانــه

طریقه اســـتفـاده از کانــدوم زنــانه آســـان بوده ولی اسـتـفـاده و عادت نمودن به آن، نیاز به تمریـن دارد.
• موقع اسـتــفــاده از کاندم بســتـــه را با دقـــت باز کنیــد. یک موقعیـــت مناسب و راحـت برای قرار دادن کانـــدوم داخـل واژن انتخاب کنــید. می توانیـــد در حالی که ایســتــاده ایـــد و یک پایتـــان را بر روی یک صندلـی قرار داده اید، و یا در حالـیکـه نشســته ایـــد و پاهایتـان را از یکدیـگــر باز نموده اید و حتــی در حالـــت خوابـیـــده کانـدوم را داخـل مهبــل قرار دهید.

• حلقـــه داخلی کاندوم را با انـــگشت شست و میـــانـی، در حالـــی که انـگشـــت اشــاره وسط حلقـه می باشـــد، فشار دهــید. حلقه باریک و دراز می شود. با دسـت دیگر لبـهـــای خارجــی مهبل را باز کنــید و کانـدوم را به آرامـی داخــل واژن نماییــد.می توانــیـــد قبل از اسـتـــفـــاده، از روان کنــنــده ها برای داخـــل کردن راحـــت تر اسـتـفاده کنـیـد.

• انـگـــشت اشــاره را داخـل کانـــدوم کرده و حلـــقـــه داخـلــی را تا جایــی که امـکــان دارد فشار دهــید.

• مطمئن شوید که کاندوم درسـت و مســتــقــیم داخـــل مهـــبل قرار گرفـته است و پیـــچ و تاب نخورده باشـد. حلقه خارجی بایـد خارج از واژن باقی بمـــاند.

• بهتر است هنـــگام آمــیــزش، آلـــت مرد با دست به داخل کانـــدوم هدایـت شود تا از لیــز خوردن و داخل رفتـن آن خارج از کاندوم جلوگیری شود.

• در پایـــان مقــاربـــت، قبـل از بلـنـــد شدن و ایـسـتادن کاندوم را خارج کنـیـــد.

طریـقــه خارج کردن و از بین بردن کانــدوم زنانـه

برای خارج کردن کانـدوم، ابـــتدا حلقه خارجـــی کاندوم را به آرامی بچـرخانید و سپـــس آن را بیـرون بکـــشـــید تا مایع مرد از آن بیـرون نریــزد. توجه داشــتـــه باشـید که قبــل از ایستادن آن را خارج نمــایــیــد. بعـــد آن را داخل کیـــسه پلـــاستــکــی گذاشتـــه و دور بیـــنـدازید. مراقـب باشــیـــد که آن را داخل توالــت نیــندازیـد.

طریـــقه اســتــفـــاده از کاندوم مردانــه

قبـل از اســتفـــاده از کاندوم باید به تاریخ پایان مصـرف آن توجه کرد

♦ هنگـــام استــفاده زا کانــدوم خیـــلـی آهـــسـتــه آن را از لبـه تعـیین شده برای باز کردن بســـتـــه بندی باز کنـــید. برای باز کردن دقـــت داشـــتــه باشید که به سطـح خارجی کانـــدوم با ناخن آسـیـبــی وارد نکنیــد.

♦ پشت و روی کانـدوم رو تعـییـــن کنـــیـد. برای اســتـــفـاده از کانـــدوم و آلوده نکـردن پشــت کانــدوم به ترشحـــات آلت تنـاسلـــی، میــ‌ــبــایست قبل از پوشیـدن کاندوم پشــت و روی آن را مشخص کنــید. برای ایـن کار کافــی اســت تا چند سانـتی‌مــتر از کانــدوم را باز کنیـد تا پشت و روی آن مشخـــص شود.

♦ سر نگـهـــدارنده‌ـی منی در قسـمت انتــهایــی کاندوم را بگـــیرید.

♦ با دسـت دیگر با دقــت و به آرامی و بدون تمـــاس ناخن با سطح کاندوم، آن را به روی آلت تناســـلــی خود که در حالـت نعوظ قرار دارد بکـــشــیـد.

♦ بعـــد از انــزال سریـعا آلـت خود را از واژن شریک جنســی خود خارج کنیــد. مراقـب باشـیـد که کانـدوم از روی آلــت شما بیـرون نیــایــد.

♦ انـــتــهای کانـدوم را گره بزنیـد تا از خروج مایـــع منی از داخـــل آن جلوگیـــری کنید.

نکـات مهـــم در طریــقه استــفـاده از کاندوم مردانـه

طریـــقـــه اسـتـفاده از کاندوم,ـــروش استـفـــاده از کانـــدوم,عکس انواع کانـدوم

در زمــان اسـتـــفاده از کاندوم بایـــد دقـــت کرد که کانــدوم سوراخ نباشــد

◊ در مورد طریقه اســتـفـــاده از کاندوم مردانــه باید تاکیــد شود که اســـتـــفاده از کانـــدوم مردانــه باید پیــش از شروع نزدیــکی آغـاز شود زیـرا ترشحاتی که مردان پیـش از انــزال کامـل دارند، ممـــکـــن است حاوی ویروس‌ــهایـی نظیر اچ‌آیـــ‌وی باشد و باعث سرایـــت بیــمـــاری گردد.

◊ در مواردی که بیـم بیمـــاری نیــســـت برای کاهش احتــمـــال بارداری ناخواسـته بایــد از تمــاس با ترشحـات پیـــش از انـــزال کامل جلوگیـری کرد چون احتـمال وجود اسپـرم در آن‌ها صفر نیــست.

◊ کاندوم را باید بر روی آلت در حال نعوظ (راست شده) کشـــید و از آن طوری استفــاده کرد که فضــای خالی کوچکـی در انــتهای آن باقـــی بمانـــد تا در زمـان انزال مایـع منی در آن جمع شود.

◊ نکـــتـــه ای که در هنــگـــام استفــاده از کاندوم بایـــد به آن دقــت نمود این اســـت که کانـــدوم باید تمـــامی طول آلـت مردانه را تا ته بپوشانـــد.

◊ بلـــافاصـله پس از انـزال، در حالـــی که آلت هنوز در حالت نعوظ قرار دارد، بایـــد نزدیــکــی را خاتـمه داد و کاندوم مردانـه را درآورد. خروج بایـسـتی با گرفـتــن لبـه کانـدوم صورت گیرد تا از سر خوردن کانـدوم و نشت منی جلوگیـری شود.

◊ هر کانــدوم مردانــه را بایـد تنــهــا یک بار اسـتفــاده کرد و پس از مصـرف از بین برد.

◊ در زمــان اسـتفـــاده از کاندوم بایــد دقـت کرد که کاندوم سوراخ نباشــد و یا در اثـــر تمــاس با ناخـــن یا اجــسام دیــگـر پاره نشود. همـــ‌ــچـنـیــن قبـل از اســتـفاده از کانـــدوم بایـد به تاریخ پایـــان مصرف آن توجه کرد و از اســـتـــفـاده از کانـدوم‌ــهای شکـننــده و چسبـــناک که احـــتمـــال پاره شدن دارنــد خودداری کرد. بایـد آن را از حرارت، نور و رطوبت دور نگه داشـت زیـــرا این عوامل احـتمال پارگـی یا سوراخ شدن آن را افــزایـش میــ‌ـــدهد.

◊ در صورت پاره شدن کانـدوم مردانه در حین مقاربت، بایـد مقــاربت را بلافـــاصلـه متوقف کرده و از کانــدوم جدیـــدی اسـتــفاده نمود. همـــ‌ــچـــنیــن ممکـــن است اســتـــفاده از روش‌هــای دیـــگــر پیــش گیری از بارداری در ایــن موارد ضروری باشد.

◊ در هنگام اســتــفــاده از کاندوم بایـد دقـت نمود که کاندوم نبـاید با مواد چرب (ماننـد وازلـیـــن) آغـشـــتـــه شود چون ایــن مواد باعـث صدمه به آن و از بیــن رفتن خاصیـــت پیــش گیـری کنــنــده کانـــدوم میـــ‌ــشوند. در زمـان اســـتـــفــاده از کاندوم برای لیز کردن آن میـ‌ــتوان از ژلـــ‌ــهــای روانـ‌ــکنـــنده (لوبریکـــانـت) مبتـــنی بر آب که در داروخانــه‌ـهـــا به فروش میــ‌ـرســـند استفاده کرد.

مزایای اسـتـــفاده از کانـدوم:

کاندوم مردانه

¤ کانـــدوم برای جلوگیری از بیــماری‌هـای مقـاربــتـــی مانند: سیــفـــلیــس٬ سوزاکــ٬ ایدز٬ هپـــاتیتـــ٬ هرپـــســـ٬ عفونت‌ـهـــای گنورهـــ٬ تریـکومونا٬ کلـامیـــدیـا و … مفـیـد است.

¤ در مردانـــی که دچار انـــزال زودرس (Premature Ejaculation) هسـتـند و تحـریـکـــ‌ـــپـذیری زیادی دارنـــد کاندوم موثر اســت، زیرا کانــدوم تحریک‌ــپذیـــری را کمـی به تاخـیـر می انـــدازد و حســـاســیــت سر پنــیــس را کم میـ‌کنــد و موجب تاخیر در انــزال و حفـظ نعوظ می شود.

¤ در صورت وجود حســـاسیـــت زن نسبــت به مایع منی مرد کانـــدوم روش مناسبی است.

¤ اســتـــفاده از کانــدوم احـتـمـال ابـــتلـا به سرطــان دهـــانه رحم (سرویکـــس) را کاهــش می‌ــدهـد که این امر به علـــت مسدود کردن انتـــقـــال HPV می‌ــبــاشد.

¤ در تمـامی آقـایـان با هر شرایــط سنـــی کاندوم قابـــل اســتــفاده می باشـد.

¤ کانــدوم از جمــلــه کالــاهای ارزان می‌ـباشـد و دستـــرسی به آن آسان است.

¤ گاهی بعضی از مردان یا زنان به واسطــه مســـائل خاص تمایل به تمـاس مســتـقیـم آلـــت با مخاط واژن را ندارنـد. کاندوم می توانــد راه حلی برای ایـــنگونه مسائل باشـد.

نکــات مهـــم در هنـــگـام اســـتــفاده از کانـــدوم

• کانــدوم ها را دور از حرارت، نور و رطوبت نگهداری نمایــید تا لاتـکـــس کاندوم خاصـیـــت خود را از دسـت ندهـــد و با نزدیـــکی پاره نشود.

• از هر کانـــدوم یکبار اســتـــفاده کرده و از مصــرف مجـــدد آن خود داری نمـایـیــد زیـرا در این صورت احتمال حامـــلــگی افزایش می یابد.

• قبل از اســتفاده از کانــدوم به تاریخ انــقـــضای آن توجه نمایید و از مصـرف کانــدوم های تاریخ گذشـــتـــه و یا کانـدوم هایی که چسبــناک و یا شکـنـنــده انـد خودداری نمـایـــید.

• پس از اسـتفــاده کاندوم مصرف شده رادر یک قطعــه کاغـذ باطـلــه پیچـــیـده و در کیسه زبـــالـــه بیــنـــدازیــد.

• هنـــگــام استفاده از کانـدوم برای نرم کردن آن از روغن، وازلــیـن و یا مواد مشابـه استـــفـــاده نکـنیـد زیـــرا این مواد به کاندوم آســیب رسانده و باعـــث خراب شدن آن می شوند و در این صورت احتمــال حامــلـــگـــی با کانــدوم افـــزایش می یابد.

• هر چند ایــن روش پیــشــگیری از بارداری روش موثری اسـت ولی احتمـال حاملگی با آن از قرص بیشــتــر اســت.

4 مورد از معـــایب استفـاده از کاندوم

کانــدوم ها را دور از حرارت، نور و رطوبت نگهـداری نمـــایـــیـد

1- یکی از معـایب اســتفـــاده از کاندوم، یکـبار مصــرف بودن آن است.

2- کانــدوم ممکن است در برخــی افـــراد ایجـاد حسـاسیت به صورت خارشــ٬ راش و دانــه جلدی کنـــد.

3- برای اســتـــفـاده از کاندوم باید تجــربــه داشت تا خارج نشود.

4- ممــکــن است کاندوم در حیـــن عمل مقاربت پاره شود.

انواع مخــتلف کانـــدوم

– کاندوم ویبــره دار

کانـــدوم ویبــره دار کانــدومی اســت حلـــقـــه ای و باتـــری دار، که در انتــهــای آلـــت تناســـلـــی مردان قرار می گیرد و با ایجـــاد ویبره، باعث افزایـــش لذت جنـــســی و طولانی شدن رابطه جنسی می گردد.

– کاندوم‌هـــای تاخـــیری
کانـــدوم‌ـــهـــای تاخیـری از انواع پر طرفدار هســـتـنـــد. استـفـــاده از ایـــن نوع کاندوم ها، همـانطور که از نامـــشـان پیداست برای ایــجاد تاخـیـر در انـــزال اسـت. درون این کانـدوم‌ــها به موادی مایع یا نسـبتـاً جامــد آغشـــتـه اســت که معـــمولاً در کمتـر از ده دقـــیقه پس از پوشیــده شدن کانــدوم بر روی آلـت، ایجاد بی حســـی نسبی میــ‌ـــکـنــد. ایـــن بی حســی حسب کیفـیت کانــدوم میـ‌ــتوانـــد تا نیـــم ساعت موثر باشــد. کانــدوم‌ـهای تاخیــری اصولاً برای ایــجاد تاخـیر در انزال افـراد عادی ساخته شدهــ‌انــد و چنـدان منـــاســب مردانــی که دچار زودانــزالــی یا اخــتلـال نعوظ هســـتند.

– کانــدوم‌ــهـای ساده و کلــاســـیک
بســیــاری از افـــراد سادگی و کلـــاســـیک بودن محـــصول را نشـــان اصالت و کیـفـیت میـــ‌داننــد. این مسئله در مورد کاندوم‌ـــها نیز نسبتـاً برقرار اســت. کاندومهای ساده و کلاسـیک همــانطور که از نامشان پیداســت، صرفاً برای افزایــش لذت، ایمـنی و جلوگیری از بارداری ساختـــه میـــ‌ـشوند.
شفــافـــیت، ضخامـت کمـتــر و نداشــتن طرح با وجود لوبریکانت روی کاندوم، تمـام چیـزیـســت که برای تجربه یک رابـطـــه جنــســـی روزمره مورد نیاز اسـت.

– کانــدوم‌های شیـــاردار
کاندوم‌هــای شیاردار یکی از انواع بســـیـــار قدیمــی و محـــبوب میـــان طرفــداران کاندوم‌ـــهـــای طرح دار است. شیارهــای منظـم با فواصـــل یکــســان معمولاً برای بسـیـــاری از افـراد به انـدازه کافـی در رابـطــه جنسی محــرک اســت.

– کانــدوم‌هـای خاردار
شاید اصـطـــلـــاح خار چنــدان برای توصیـف ایـــن طرح مناســـب نباشـد. این کاندوم‌هــا برجــسـتـگـی‌ـهــایی دکـــمـــه مانـند و منـظم دارنــد. ابعــاد و فواصـل ایـــن برجســتگـــیـ‌ـهــا حســب برند محصول متـــفــاوت است. کانــدوم ریـــلکس خاردار Relax Dotted از معدود کاندوم‌ـــهـایـی اســت که صرفـاً ایـــن طرح را دارد. معـمولاً کانــدوم‌ــهـــای خاردار، شیاردار هم هســتنـد.

کانـدوم خاردار سبــب افـــزایــش لذت جنسـی می شوند

– کانـدوم‌های معطر
همانــطور که از نامـــشـان پیداسـت، ایــن کاندوم‌ــها به جای بوی ضمـــخت لاتکـس، از اســانســ‌هـای مخــتـلف برخوردارنـــد. معطر بودن کانـــدوم برای طرفداران آمیـزش دهـانـی حائز اهــمــیـت اســـت. تنوع این کانـدوم‌هــا نسـبتاً زیـــاد است و به یک ویژگــی عادی در میان کاندوم ها تبــدیــل شده اسـت. کاندوم‌ـــهــای شکـلـاتـی، انـاری، نعنـــایـی، و وانیل از ایــن دســـتـــه انــد.

– کاندوم‌هـای سرد کننـده و گرم کنـنـده
کانـدوم‌های سرد کنـنـده و گرم کننده تنهـــا احــساس نســبـی سردی و یا گرمـا در آلـــت مردانـه هنــگــام پوشش ایجـــاد می‌ـــکنند. اسـتـفـــاده از این نوع کاندوم ها صرفــاً برای تنوع و ایجاد هیـجـان اســـت. تبلـیــغاتــی چون افزایش حجـــم آلـت و غیـره که معــمولاً در مورد ایـــن کانــدوم‌ها ارائه میــ‌شود دروغ محــض اســت. در بهتـــریــن حالـــت محصولاتـی که حاوی مواد شیمـــیـــایی الــتـهـاب آور هستـــنــد، موجب الـتهـاب نسبـی پوست آلت میـــ‌ـــشوند که تاثیـــری قابل توجهـی در حجـم آلـت ندارد.

– کانـــدوم‌ـهـــای فانـــتزی و شب نما

کانــدوم شب نما

امـــا تنوع در کانـــدوم‌هــا به موارد فوق منتهی نمـــیــ‌شود. کاندوم‌ـهـــا با طرحـ‌ــهای غیر متـعـارف و عجیــب نیز عرضـه می شود مانند کاندومهای شب نمـا که حیـــن اســـتـــفـاده از خود نور ساطـع میـــ‌ـکنـنـــد.

عکس کاندوم های میوه ای روشی سنتی برای پیشگیری بارداری

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.