غذاهای عجیب با رنگ های متنوع و بسیار پر طرفدار جهان

غذاهای پر رنگ و پر طرفدار جهان که در اشکال بسیار مختلف می باشند این غذاها انواع مختلفی دارند که بسیار هم خوشمزه و پر طرفدار در جهان می باشند این غذاها از مواد مختلف تشکیل شده اند که شاید برای شما باور کردنش مشکل باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر غذاهای عجیب با رنگ های متنوع و بسیار پر طرفدار جهان را در مجله خبری دانستن خواهیددید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ســال ۲۰۱۷ پر از نوآوریـــ‌ـــهای خوشمـــزه در صنــایــع غذایـــی بود. هرچنـد برخی از آنـ‌ــهــا آمـده اند که مانــدگـــار شوند، اما بســـیاری هم با آمـــدن سال ۲۰۱۸ به تاریـــخ خواهـنــد پیوست. قهوه در نان قیــفـــی، کیک هایـی که شبـــیـــه قطـــره باران بودنـد، شکـــلـــات‌های طبـــیــعـی صورتـی و تخم مرغــ‌های ابـــری تنـــهــا برخــی از نوآوریـــ‌ـهـــای خوراکـی سال ۲۰۱۷ بودنـد. اما هرچــنـد آنـــ‌ها مدتــی بسـیار پرطرفدار بودنـد، پیـش بینـی می‌ـــشود که در سال ۲۰۱۸ دیگـر روی میــز نخواهـند بود.

در سال ۲۰۱۷، ایــنستــاگرام با غذاهــای منحصربـــفرد توجه علــاقــمنـدان به غذا را به خود جلـب کرد، حتـی غذاهــای معـــمولی با رنـــگ غذا رنــگ شدند تا متفــاوت‌تــر باشــنـد. یکی از عجیـــبـ‌تـــریــن غذاهـــا، نودلــ‌هـا و اسپــاگــتـــیــ‌هــای رنگــیــن کمــانـــی بودند که شبــیــه پلـــاستـیـــک شده و اشتــهـــا را کور می‌کــردند.

درتـخـــم مرغــ‌ـــهـــای ابری، ابتدا سفـیـده و زرده جدا شده و سپـــس سفـــیده هم زده میــ‌شود تا کاملا پف کنــد و بعـــد پختــه میـ‌ــشود. اما ایـن روش هم در حال از بیــن رفتــن اســـت. طرفداران سلامـــت از ایـن غذا اسـتقـــبال کردنـــد، چون فقــط ۱۶۱ کالری داشـــت، امــا تخــم مرغ‌ـهـای آبــپــز و پخـــته کالری کمتـــری دارند و سریــعـتر آمــاده می‌شوند.

سوشی برگر هم یکـی از غذاهایـــی بود که امسال به وجود آمـــد، امـــا ایـن غذا نمونه کلـاســیـــک غذایی است که بسیار بهتر و راحـتـــتـر از سوشی برگر میـــ‌توان آن را خورد. طرفداران برگر که نان برگــر را با سوشی جایـــگزین کرده و آن را با ماهـــی، جلبـک دریـــایــی و سس پر کرده اند، اعـتــراف می‌ـــکـــنـــنـد که خوردن آن بســـیـار سخت اسـت، چون بعــد از اولیـــن گاز برنــجـــ‌ــها روی دستــتـان می‌ریـزد.

خوردن قهوه در قیــف یکی دیــگر از ابتکـــارات فراگیـر امـــســال بود، امـــا برخلـاف لیوانـ‌هـــای سرامــیکـی، مخــروط نمی‌ـــتوانـــد نوشیدنــی را زیـاد گرم نگه دارد و اگــر روی آن هم شکلات باشـــد در قهوه ذوب میــ‌ــشود. ایـــن هم یکــی دیگـــر از نوآوری هایــی است که ظاهــرش بهتـر از طعـم آن اســت و در سال ۲۰۱۸ دیــگـــر شاهـــدش نخواهـــیــم بود.

پودینــگ یورکشایـر یکی از معــدود نوآوری هایی اســت که از انگلـستـــان آغــاز شد، اما هنوز معـلوم نیـــسـت که سال آینده هم همـــینقــدر پرطــرفدار باشـــنــد. همان طور که در تصویر زیر می‌بــیـنــید، این نوع پودیــنگ یورکـــشایر بیــش از حد ضخیم اســـت و به محـض ایــنـکـه سعـــی کنـید بخوریــد همه جا را کثـــیـف می‌ـــکــنـــد.

یـک نوع شکلات جدید که به طور طبیــعـــی صورتـــی رنــگ اســـت امــسال ابــداع شد و اولیـن نوع جدید شکـلات در ۸۰ سال اخیر بعـد از اخـــتـــراع شکلـات سفید اسـت. گفـــته میـ‌شود این شکـلــات طعـــم توت دارد و از کاکائوی رابی ساخـتـــه میــ‌شود. اما حداقــل تا سال آینـده وارد بازار نخواهد شد و در سال ۲۰۱۹ عرضه خواهد شد.

ماســتـــ‌ــهــای گیـــاهـی به طور مثال با طعــم چغــنــدر یا سیب زمیــنـــی شیــرین به عنوان یک ترفـــنـد سلامــتی جدیـد در سال ۲۰۱۷ عرضه شد، اما طرفـــدار زیـــادی پیدا نکرد و در واقع فقـط در سوپرمـارکــتــ‌هــا انــبـــار شدنـد.

کیـک قطره باران در سال ۲۰۱۷ سروصدای زیــادی به پا کرد، زیرا این کیـــک دقیــقــا شبـیــه یک حبــاب باران شفاف است. با ایـن حال بسـیار بیـمـــزه و یکــی دیگر از خوراکــی هایــی اســـت که ظاهـــرش بهـــتـــر از طعم آن اســـت.

دوناتــ‌ــها امــســـال بســـیــار محـــبوب بودنـد و باعـث شد هیــبریــدهـای عجـیــبــی از دونات به وجود بیایـد. یکـــی از عجـــیبـــ‌ـــتــریــن موارد، دونات اسپـــاگـــتــی بود که در بروکلیــن درست شد و اســپاگتیـ‌ــهــا به شکـــل دونات سرخ میــ‌شـدند. به نظـــر جالــب میـــ‌رســـد، امــا میـــ‌ـتوانید حدس بزنید که ایـتالیـــایــیــ‌ــها از ایـن نوآوری دل خوشی ندارند.

بستـــنــی زغــالــی امسال تابــسـتــان جنجال زیــادی به پا کرد، امـــا، چون بعــد از خوردن زبــان را کاملا سیـــاه میــ‌کند تضـــمــینی نیســـت که سال بعـــد هم در لیـست خوراکـــیـ‌هـــا بمـــانـد.

تـــصــاویر تست‌ـهــای منـحـصربـــفرد هم امــسال ایـنـستـاگرام را پر کرده بود، آنــهـا گرچه به نظر زیبــا میــ‌رســـنــد، اما آیا واقـــعـــا حاضــرید پنیـــری که پر از رنگـ‌ـهــای مصنوعی است را برای ناهـــار بخورید؟

غذاهای عجیب با رنگ های متنوع و بسیار پر طرفدار جهان

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.