فال و طالع بینی ازدواج اسفند ماهی با سایر ماه های سال

طالع بینی ازدواج اسفند ماهی با سایر ماه های سال و با یک اسفند ماهی که بسیاری از افراد دنبال این فال مهم می باشند تا بیشتر اطلاعات کسب نمایند و خصوصیات جنسی و در رابطه عاشقانه خود بافرد مورد علاقه خود را بدانند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی ازدواج اسفند ماهی با سایر ماه های سال را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پــیوند زنـاشویی اسـفـــند با سایـر ماه ها

اسفـنـــد با فروردین : ( متوسط ) با مشکل مواجـه اســـت ممـــکن اســـت پیوند خوبی باشـــد
اســـفــنـــد با اردیـبهــشـت : ( خوب ) اشـخاصــی تو دار و بســـیـار محــتــاط و توانـــایی سازگـــاری را دارنــد
اســفنـد با خرداد : (بد ) خیــال باف و رویاپرداز مرموز و عدم تفــاهم با همدیـــگـر
اسـفـنـــد با تیر : ( بســـیــار خوب ) پیوندی بسـیـار خوب همراه عشق و علاقه و با تفاهــم کامـل
اسفــند با مرداد : (خوب ) همـاهـنگی بســیـــار مناسـب در برآوردن نیازهـــای عاطـفــی یکــدیــگـــر
اسفند با شهــریور : ( خوب ) بسـیار با صبر و حوصلــه هسـتـند که باعث تفـاهم در زنـــدگــی میـــشوند
اسفند با مهــر : ( بسیــار خوب ) پیوندی موفق چون از نظـــر عاطـــفــی با هم سازگـار و همـــاهنگ هســتــنـــد
اسفـند با آبـــان : ( بد ) یکـــی آرمان گرا و عاشـق پیشه دیگــری با اعــتـــماد به نفـس کافــی
اســفــنـد با آذر : ( متوسط) یکـــی با صراحـت لهـــجه و سخـنـان کنــایه آمیـز و دیـــگری بســیــار عاطـفــی میــباشد
اســفند با دی : ( متوسط ) یکـــی اهــل حساب و کتـاب دیگری احـــسـاساتــی و عاشــق پیـــشه
اسفـند با بهمــن : ( خوب ) یکــی روشن فکـر و اهـل منـطق دیگری با احساس و عاطـــفـه و مکـــمــل همدیـــگـــر
اسفـند با اسفــند : ( بد ) به خاطر زودرنجی و حســـاس بودن ممکـــن اســت مشکـــلاتـی پیش بیایــد

زن متولد اسـفنــد، نمـاد: حوت

وای خدای من عجـب زن رویایــی! اگـر سعــی کنـــیـــد او را به خیــال پردازی متهــم کنــید،(با حالــتی آرامــش بخـــش!) به طور انـتـــقاد آمـیـــزی شمـا را نگــاه می کنــد و می گوید کاملاً اشـتــبـــاه می کنـیـد. او واقـع گرا اسـت. گاهــی هم همـــه چیـــز را آن قدر واقعی می پندارد که شاید در حالیکــه فیـلم غم انـــگیـزی می بیــنــد، هق هق زیرگـــریـــه بزنـــد، منـظورم را که می فهمــید!
بطور کلـــی این نشانـه به قدیــسـیــن مربوط می شود. اما فراموش نکـــنــیـد زنـــان متول ایـــن برج دو دسـتــه هســـتــنــد، دستـــه اول زنی لوند با چشـــم و گوش بازو شیـک اسـت، دسـتــه دوم آفـــتاب پرستـی رویایـــی اسـت. برخــی از این زنان از چنــان قدرت تظــاهــری برخوردارند که تارهـای خیــال پردازی که به دور خود تنـــیـــده انـــد، می تواننـــد واقـــعاً باور کنند.
او زنـی اسـت که می تواند به محــض ایـــنـــکه شمـا (به عنوان همسر) صبح خانه را ترک کردیـــد وبه محــل رفـــتید، مثـل زمان هجده سالـگـی اش لبـاس بپوشید و از خانـــه بیـــرون برود. او با کفــشـــهای پاشــه بلندی که پوشیـــده به زحــمــت قدم می زند و اوقات خوبی را می گذارنـد و قبـل از شمـا به خانه بر می گردد و می گوید که تمـام روز را در خانه بوده و گردگــیــری می کردها (لبـــته همه آنهــا ایـــنطور نیـستــنـد). بعـضـی از آنها آنقــدرعـــشاق و شیفـتــه شریک هسـتنــد که به هیچ وجه نمی تواننـــد بارگـناه خیانـــت کاری را تحــمل کننـد.
زن متولد ایـن برج واقــعــاً رویایی اســـت. وی شیـفته خانواده و دوستـــان اســـت. او از جریــحه دار کردن احســـاســات دیـگران متـــنفر اســـت و مثـــل متولد برج مهـــر به جای رویارویی با مسایل، خود را درگیــر آنهـــا نکرده و اغلــب با آنها مواجـــه نمی شود. از آنـجـــا که توانـــایـی همـدلی با دیگران را دارد، مادر خوبی نیــز هســت و از وظایــف خود شانه خالــی نمـــی کند. او بچـه ها را غرق محبت می کند. او سعـــی دارد از بچــه ها خیــلـی مراقــبـت کنـد تاجایی که آنـهــا در می یابــنـــد گاهی حس استقلال خود را از دســـت می دهنـــد و تازه وقتی با دنــیای واقـعـی روبروی شوند می بیـنــنــد که با دنــیایی که ما در ترســـیم کرده، خیلـــی تفوت دارد. برای او خیــلـی سخـت اسـت که بچــه ها را تنـــبـیـــه کند و وقتـی با بچــه ها درشــتـــی می کنــد و سر آنـــها داد می کشـد خودش بیـش از آنـــها ناراحت می شود. زنـی رامـی ناسم که متولد همیـــن برج اســـت. او یکبار آنـقـــدر از دســـت بچه هایـــش عصـبـانــی شده بود که به آنها گفتــه بود که میرود و آنـــهــا را تنـــها می گذارد. بعـد در را محــکـم به هم کوبیــده و در کابینـــت قایـــم شده بود! ولی پنـــج دقیــقه بعـد بیرون آمــده بود.ا و را برای روی آوردن به مشروبات الکـــلـــی مستــعد می دانــند.
یکـــی دیگــر از دوره بحرانـی که مادر متولد برج اسـفـــند می گذرانـدوقتـی اســـت که بچــه های بی تجربـه او خانه را ترک می کنـند و او هم به سراغ خیــالــبــافی می رود و تصور می کند که آنــهــا نوزاد هســـتــند. ایــن خطـر همیشــه وجود دارد که در سکوت در آبــهــای خیال پردازی شنــاور شود. چوب و قلاب ماهـــی گیــری بخریــد و او را بیـــرون بکشـید.

فال و طالع بینی ازدواج اسفند ماهی با سایر ماه های سال

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.