فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 24 دی 96

فال و طالع بینی برای خیلی از افراد مهم می باشد و بسیاری از افراد دوست دارند فال هر روزشان را مطالعه نمایند سایت دانستن هر روز فال روزانه برایتان در این بخش قرار میدهد تا شما عزیزان از فال و طالع خود روزانه خبر دار شوید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 24 دی 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

چـــند کلــمـه برای آنــهــایــی که امـروز تولدشـــان اســـت

دوست عزیـــزی که 24 دی به دنـیـــا آمـــده ای، تولدت مبارک! جاه طلــبی ذاتی شمـــا در کنار شانــس فوق الـعـاده ای که امـســـال داریـــد شما را به سوی کسب موفقیت های جدیــدی خواهـــد کشـــانـد. مسـائل مالـــی امسال به هیـــچ وجه باعث نگـــرانی شمـا نخواهنــد شد و از لحاظ اقتصـادی به احـــتمـال زیـاد دوره ی بسیــار خوبی را در پیـــش رو خواهـیــد داشت. موانـعی که در زنـدگـــی حرفه ایتــان احـسـاس می کرده ایــد و باعـــث نگرانـی شمـــا بوده و نمــی گذاشتــه انــد پیـشرفت مورد انـــتظارتان را داشته باشیـد امـســـال بالـــاخــره از میــان برداشته خواهـــنـد شد. شما به مســائل جزئی و پیش پا افـــتــاده اجازه نخواهید داد که سد راه موفقـــیـت شمـا شوند. حافظـــه ی قوی شمـــا در این سال جدیـد از زندگیـتـان یک ویژگــی مفیـــد و قابل اعتــماد برای شمــا خواهد بود. شمـا خواهید توانــســت با ذهــن پویا و تلـــاش های سخت کوشانه ی خود مقامــات مافوقتان را نحــت تأـثــیر قرار دهید. امـــسال در زمــیـــنـــه ی تحـــصـیـل و سایر فعالـــیــت های ذهــنی بســیــار موفق خواهـــید بود. اگر مجـــرد و مشغول به تحـــصـیـل هستـید به احــتمــال زیاد در فضــای آکـــادمیک و به صورتی کامـلـا غیــر منتــظـره نیمـــه ی گمــشـده ی خود را خواهید یافـــت. تیــر، شهــریور و آبان با اتفـــاقات بســیــار مهــمـی همراه خواهــند بود.

ذهـــن شما همیشـــه خیــلـی سریع و چابـک عمـل می کنــد، امــا امروز در نتیـجه ی اطلاعـــات جالـب و هیجـان انـــگـــیـــزی که به تازگی از طریق مطـالعه، گوش دادن به اخـبـار و یا جســـتـجو در ایــنتـرنت به دســت آورده ایـد ایـــن سرعــت ناگـهان چندیــن برابــر شده است و شما تقـــریبا هیــچ کنترلـــی روی ذهن و افکـار خود نداریـد. بحث ها و مکـالــماتـی که با دیـگران داریــد نیــز به تشـــدیـد این وضعــیت کمـک خواهـنـد کرد و در نهــایت ایـــن موجِ افـکارتـــان شمـا را به سمـت تصـــمـیــم گیـــری برای فعــالـــیـت های نوآورانه و ایـجاد برخی تغیـــیــرات در روند زندگـیتان سوق خواهـــد داد. الـــبــتـــه بهتـر است که تمام روز ذهـن خودتـان را با ایـــن افـــکـار درگیــر نکنیــد و با کمـــی ورزش و فعـالیت جسمـــانـــی به آرام تر شدن ذهـن خود کمـک کنــیـــد.

تجــهـــیـزات و وسایل جدیــدی که برای انجام برخـــی از کارها و وظایـــفتــان در اخـتیــار شما قرار گرفــته اند برایــتـــان بسیار جذاب هستـنـد و خیلـــی سریـع هر چیـزی که لازم باشــد در مورد آنـــهــا یاد بگیــرید را با اشتـــیـاق و علاقـه ی فراوان فرا خواهـید گرفـت. امروز به طور کلـی روز بسـیار خوبی برای گســـتــرش توانایــی ها و مهارت هایـتان به ویژه در زمـینـه ی کامپـیوتری خواهـد بود. امــروز هنرهایـی که در ارتبـــاط با تکنولوژی مدرن روز هستنـــد نیـــز به یکباره برایتـان جذابیـت پیـدا کرده انـد و شایـد تصمیم بگــیـــریـــد شانــس خودتـان را در فراگیری آنهــا نیـز امتـحــان کنید. همـیشه یاد گرفتن هر چیـــز جدیدی می تواند برای شمـا یک امتــیـــاز باشـد و فرصـــت های جدیدی را سر راهــتان قرار دهـد.

شما در حال حاضر برای انـــجـــام کاری که در دست اقـــدام داریـــد به اطـلـــاعـات جدیـــدی نیـاز داریـــد که جســتجو برای آنها وقت زیادی از شمـا خواهــد گرفت. به احتـمــال زیـاد یکــی از دوستـــان و یا همـکــارانتان به شمــا در یافـتـن این اطلـاعــات کمــک خواهد کرد، اگــر کسی به شما کمـک نکـــند هم خودتان به آن دسـت خواهید یافت، فقط سرعتتان کمـتر خواهـد بود. پس از کســـب اطــلـاعات مورد نیـــازتان خواهـیــد توانـــست آنــچه می خواهـــیـــد را به خوبی و با موفقیت به سرانــجــام برســانید. شمــا نمی دانیـد چطور با کســـی که دوست دارید در مورد سوال هایی که برایـــتــان پیش آمـــده صحــبــت کنـیــد، اکنون بهترین زمـــان برای ایـن کار اسـت، اگـر احـتـــیــاط کافــی داشتـــه باشـــیــد اصلا لزومی ندارد بترســـیــد یا نگـران باشیـد.

امــروز شما با گروهی سر و کار خواهید داشـت که در کنــار تازگی و جذابیتـی که برای شمـــا دارنـــد، فرصـت افــزایـــش مهــارت هایــتـان یا آغـاز پروژه ای جدیــد و یا حتـــی شروع کاری کاملا متفاوت را در اخـتیـــار شمـا قرار خواهنــد داد. ذهن شمــا امـروز خیلی سریـــعـــتر از همــیـــشه کار می کنـــد و خلـــاقیـتتــان نیـــز در اوج خود قرار دارد و اصـــلا عجیــب نیـســـت اگر خیـــلــی بیش از آنـچه از شمـــا انتــظـــار می رود به پیـــش بردن اهـداف گروه کمـک کنــیـــد. اصلـا فکـــر نکنـــیـــد که زحــمات و کمک هایــتان نادیده باقی خواهــنــد مانـــد. اگـر دیــگـران می خواهنـــد به آنهــا در برطـــرف کردن تردیـــدهایی که دارنـد کمـک کنـــیـد و شمــا اطـلــاعـات کافی در ایــن رابــطه ندارید بهتــر است صادقـانـه به ایــن موضوع اعتراف کرده و دروغ نگوییــد.

امروز شرکـت در فعـــالـیـت های اجتمـــاعــی شمــا را با افـــراد جدیدی در ارتباط خواهد گذاشــت که خیـــلـــی جالـب و هیـجـــان انــگـــیز به نظــر می رســـند. شاید آنــهــا علـایـق مشترکـــی با شمـا داشـته باشنـد و شاید هم ایــده ها و علــایــقـی داشتــه باشنــد که تا به حال با آنــها آشــنـــا نیوده اید، امـا ناگهان به نظــرتـان بســـیــار جذاب شده اند. بحـــث های جالــب و مفــیدی با ایـــن اشـــخاص خواهـــیـد داشـت که به محکـمـــتر شدن روابط دوستـانـــه تان با آنـهـــا خواهـند انـــجامید. اگـر هنوز مجــرد هستـیــد ممـــکـــن اســـت در ایـــن جمع با شخصـی آشنا شوید که شما را به شدت به خود جذب می کنـــد، اما زیاد روی آینـده ی ایـن رابطه حســـاب نکنــید، چون به احتـــمــال زیـــاد خیــلی زود ایـــن شخص را فراموش خواهـــید کرد!

تماس هایـــی که امـروز با دوستان و همـکــارانتــان داریـد ، حتی آنهایـــی که از شمـــا جوانتــر هستند، برای شما ایـــده ای خوب و جدیدی را به همـراه خواهـــنــد داشت که می توانـــیـــد با به کار گرفــن آنـهـا زندگـی خودتان و عزیزانتان را بهتــر کنـــید. شایــد فرصت نقـل مکان به یک خانه ی بزرگتـر و یا به کارگـــیـــری ابزار و تجـــهـــیزاتــی مدرن برای شما فراهـــم شود، در هر صورت ایــن ها فقـــط ایـــده هایی هسـتـنـــد که می توانـیـــد مورد بررســـی قرار دهـــید و اگر نسبـــت به آنـــهـا خوش بین نیستـــیـد لزومی ندارد خودتـــان را با آنـهــا درگیـــر کنـیـــد. بد نیسـت تصـــمیم گیــری نهــایــی در ایـن مورد را به روزی دیگر موکول کنـید. هنوز چیــزهایـی در ایــن مورد هستــنـــد که شمـا از آنــها بیـــخـــبـــر هسـتـیـد!

امروز صحــبت هایی که با دوستـــان نزدیک، عشقــتــان و یا فرزندتـان داریــد اطلاعات جالبــی را برای شمـــا در بر خواهـــنــد داشـــت. ایــن اطـلاعات جدیــد اگـر به خوبی مورد استـفـاده قرار بگـیرند می توانـنــد اثــرات مهـــمـی روی زنــدگــی شمـــا و سایـــر اعـضــای خانه و خانواده تان داشــتـه باشـــند. امــروز روزی فوق الـعاده برای شروع هرگونه شراکــت اسـت و هر گونه همکـاری که امـــروز آغاز شود با ثبـات و همـــفـکری و موفقــیـــت همراه خواهـــد بود. هر گونه اقدامـات قانونی و کارهـــای اداری که امــروز انـجــام شوند نیز به نفــع شمـــا تمــام خواهنـد شد. اگـــر در فکــر ثبـت نام در یک کلــاس یا کارگاه آموزشـی بوده ایـد اکـنون در بهـتریـــن زمان برای انجام این کار قرار دارید و می توانـید نتایـج خوبی در این زمــیــنـــه به دسـت بیـاوریـد.

امروز افرادی به دیدن شما خواهند آمد که در خلـــال صحـــبــت با آنـــهـا راه های خلاقـــانه ای برای افـزایش درآمدتان به ذهـــنتان خواهــد رســـید. ایـــن روش ها می توانـــند شامل استفـاده از کامــپـیوترهــا و تکـــنولوژی مدرن روز باشند و یا فعـــالـیــت هایـی را در بر بگیرنــد که تا پیـش از ایـــن هرگـــز امتـحــان نکرده اید. شایــد تصـمیـــم بگــیـــریـد در سمــیـــنارهـا و کلاس های مختـلـفـی که اطلاعـات بیـشـــتــری در ایـن زمینه در اختـــیـــارتـــان قرار خواهـنـــد داد شرکـت کنید. ایـــن که به دنبال کســـب درآمد بیشتــر باشــیــد خیلی هم خوب اســت، اما باید پیش از هر گونه سرمـایه گذاری حواستــان را خوب جمع کنـــیـــد تا مبادا پولتـان را جایی خرج کنـیـــد که از بازدهی آن اطــمــیـــنان کامــل نداریــد.

امروز ذهــن شما بسیار تنـــد و سریع کار می کند و پر از ایــده های مختــلف اســت. صحــبت با دیـــگران اطــلاعات مفید و جالــبــی را در اخــتـیــار شمـا قرار خواهد داد که درهـــای جدیـــدی را در برابــر شمـا قرار خواهنـد داد. در حال حاضـر شمـا در انجــام فعــالــیت های گروهی می توانیـــد عمـــلرد بســیـار خوبی از خودتـــان نشان دهـــید و در هر کاری که در قالـــب یک گروه انـــجام دهید نتایج خیـلـــی بهـــتری دریـافـــت خواهیـد کرد. تا پایان امـروز ذهنتــان آنـــقـــدر درگــیــر ایده های مخـــتـلـــفــی که به سرتــان زده اند خواهــد بود که نمــی توانید احــساس آرامــش کنـیـــد. با یک پیاده روی هر چند کوتاه اما سریع قبــل از رفتــن به تخـتخواب ذهن خودتـان را کمــی آرام کنــیـــد تا بتوانــیـد بهتر بخوابــیـــد.

امـروز مطالــعه ی کتاب ها، روزنـــامه ها و مجـــلـات و تمـــاشای تلویزیون و گردش در ایــنــتــرنت اطــلــاعـــات مفیـــد و جالــبــی را در اختیـار شمـا قرار خواهــد داد. ایــن اطـلـــاعـــاتـی که به تازگـی کســب کرده ایـــد ممــکن اســـت ذهن شما را در جهت تازه ای قرار داده و شمــا را به فکر شروع پروژه های جدیــد و یا ایـــجاد تغــییـــرات در روند زنـدگـــیــتـــان بیــنــدازنـــد. بحـث کردن در این مورد با افـرادی که تفـــکــرات و علایق مشــترکی با شما دارنــد شما را در راهـــی که قصد داریــد در پیــش بگـــیریـــد مصـمـــم تر نیز خواهـنـــد کرد. خودتان را برای یک روز هیــجـــان انگـــیـز و الـــهـــام بخش آمـــاده کنـــید، تا پایـان روز به احـــتمـــال زیــاد درهــای جدیـــدی را پیش روی خودتان خواهیـد دید که انـــتخـــاب کردن از میان آنـهـا برایتان چنـــدان ساده نخواهد بود.

فرصت ایــجـــاد یک تغیـیـــر جدی در زندگیــتان که برای مدتی طولانی به فکر آن بوده ایـد امروز بالـاخره برایـــتـــان فراهــم خواهد شد. این اتــفاق می توانــد نقــل مکـــان به یک شهر یا محــل جدیــد، ادامـــه ی تحـصــیلات دانشــگـاهــی و یا آغاز یک کار و حرفـــه ی جدیـد باشـــد؛ در هر صورت بخــش زیادی از روزتـان را به فکـــر کردن و صحـــبت کردن در رابــطـــه با این موضوع خواهـــیـد گذراند. شایـد دیـــگــران استـقبــالــی که انــتـظــار داریـــد را از نقـــشه های شمــا نکنــنـــد، اما اجـازه ندهید حرف هایـشـان شمـا را دلـــسـرد کنند. انتقـــادهـــای سازنــده را به دقت گوش کرده و در صورت لزوم تغــییـــرات لازم را در برنامـــه هایتـــان ایـجـــاد کنیــد، ولی خواسته هایــتـــان را با دخالـــت های دیـگران کنــار نگــذارید.

 

امـــروز کاغذبـازی های اداری که احـتـــمـــالـــا هم با مســـائل مالی مرتـــبــط هستـند ممکـن اسـت با کمی مشــکـــل و پیــچـــیـــدگـی روبرو باشنــد، اما یکـی از اطـرافــیـــان به کمـــکتان آمده و راهی برای سرعت بخشـیــدن به ایـــن روند و یا انـجــام این کارها از یک روش جایــگزین به شما پیشـنـهاد خواهـــد کرد. شما ایــن پیشنـهادها را با کمال میـل خواهیـد پذیـــرفـــت و از نتیـجـــه ی کار نیز راضــی خواهـیــد بود. ذهن شما امروز خیلـــی خوب کار می کند، پس از ایـن فرصـت اسـتـفاده کرده و افـــق های پیـــش رویتان را با کسب اطــلاعـات جدیـد و تلاش برای به دسـت آوردن مهـــارت های متفـاوت گسترش دهـیـــد. در پایــان روز اگــر از وقتــتان و فرصت هایی که داشـــته ایـد به خوبی استـــفاده کرده باشـیــد با احـساس رضـایـت به خواب خواهــیـد رفت.

فال و طالع بینی رابطه جنسی روزانه 24 دی 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.