فال و طالع بینی رابطه جنسی یونانی

فال و طالع بینی برای بسیاری از افراد مهم می باشد خیلی از افراد دوست دارند از طالع خود با خبر باشند این افراد به دنبال طالع بینی های مختلف رفته تا فال و طالع خود را پیش بینی نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی رابطه جنسی یونانی  را  در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

طـــالــع بیـنــی یونانـــی

در گذشتـه ، مردم اعتقــاد داشـــتـند هر انســان ، عددی مخصوص به اسم خود را تا پایان عمـر با خود حمل میكـــنــد ، ایـن عقـیـده مربوط به یونانیـــان قدیـم اســت !

یونانــیـان معــتقــد بودنـــد از حروف الفـــبا برای عدد نویسی نیز میتوان اســـتــفاده كرد ، برای مثال : حرف لاتـــین A برای نمایـــش عدد 1 و B برای نمـایـش عدد 2 و الی آخر …

اســـم کامـــل یك نفر را به زبـــان لاتـــین بنویسیـــد و سپـس برای هر حرف یك عدد در نظـر بگـــیـــریــد ، از جدول زیر میتوانـید اســتفـــاده كنــیــد .

حروف و اعــداد معـــادل

A = 1

B = 2

C = 3

D = 4

E = 5

F = 6

G = 7

H = 8

I = 9

J = 10

K = 11

L = 12

M = 13

N = 14

O = 15

P = 16

Q = 17

R = 18

S = 19

T = 20

U = 21

V = 22

W = 23

X = 24

Y = 25

Z = 26

عدد 1 » هوش ، ذكاوت و توانــایـــی استدلـال منـــطـــقـــی
عدد 2 » فردی با طبیــعت آرام ، حسـاس و بذلــه گو
عدد 3 » فردی مبتكــر و خلـــاق
عدد 4 » فردی عادل و دادگر
عدد 5 » فردی موفق در عشـــق و ازدواج
عدد 6 » انسان كامل و عاقــل
عدد 7 » خوش شانـــس
عدد 8 » فردی دوست داشــتنـــی با دوستان خوب
عدد 9 » فردی دارای ثروت و همـــراه با برکـــت و فراوانی

پس از عدد نویسی ، اعـداد را با یكــدیــگـــر جمع كنید ؛ حاصل جمــع یك عدد استثنایــی اســـت كه كلــید آیــنـــده تان خواهد بود و هر چه عدد بزرگـــتـر باشد ، آن فرد خوشبـــخـــت تر اسـت .

یونانیـان قدیـم كه به ایــن امر معـــتقـد بودنـــد علت پیـــروزی آشیــل (Achilles ) قهـــرمــان یونانــی را بر قهـرمـــان تروا ، ترواژن (Trojan ) بالـا بودن مقـــدار عددی نام آشیـــل می دانــستنــد و اعتـــقــادشان بر ایـــن بود كه مقـــدر شده است ، آشـــیـــل بر ترواژن پیروز شود.

شایـــد داشـتــن یك اسم خوب ، خوشبخــتــی را به شمـا هدیـه كند امـا همیــشـه صحـت این مطــلــب تایــیــد نمــیشود ؛ چرا كه ممكــن اسـت دوست شمـــا در حیـن محـــاسـبه عددی نامتـان ، دیــكـــته خوبی نداشتـــه باشـد و در نتیـــجـــه در تعیــین مقـدار عددی نام شمـا اشـــتــبــاه كند و یا به علــت حسـادت ، با تغیــیـراتـی در اســـم خودش ، خود را خوشبـــخت تر از شمــا بدانـــد !

مردم گذشـتـه گاهی اوقات برای نام خوانـــی و عدد خوانی به نزد پیشگوها میـرفـتنــد و پیشـــگوها با عدد نویسی و نام خوانــی ، آیـنده را پیـش بیـــنــی میــكــردند .

نام خوان ها از چنـد روش برای پیــشگویی آینده مردم استــفـــاده میكردند ؛ در ابتدا اعداد مربوط به حروف نام او را مینوشتـند و سپـــس همــه آنــها را با یكــدیــگر جمـــع میــكردند.

اگــر حاصــل جمــع عدد یك رقمــی بود ، آن عدد كلــیـد آینـده آن فرد به حساب می آمد ؛ اگـر حاصــل جمـع دو رقــمـــی یا سه رقمـی بود و … بود آن قدر اعـداد را با یکدیگر جمع میـکـــردند تا عددی یک رقمی بدست بیایــد.

یک مثـــال
فردی با نام میـنـا فروتن ، برای بدسـت اوردن طالـع ایـن فرد ابتـدا نام او با حروف انگــلــیـسی نوشته میـشود :

۶ = ۲ + ۳ + ۱ = ۱۳۲ = ۱۴ + ۱ + ۲۰ + ۲۱ + ۱۸ + ۱۵ + ۶ + ۱ + ۱۴ + ۹ + ۱۳:Mina forutan

عدد ۶ ( انـــســـان کامل ) عدد طالع ایـــن فرد میبــاشد و تعبیــرش ایــن است که این فرد در زنـــدگی فرد موفقـی بوده و از نظر شخصـــیتـی انـــسـان کامــل و عاقلــی خواهـد شد.

شما هم میتوانیـد امـتحــان کنـیــد!
برای نمونه نام خودتـان را به زبـــان انگـــلیـسی با دیـــكتــه صحیـــح بنویســـیـــد و سپس اعداد را با یكـدیــگر جمــع كنـیـــد ؛ جمـع كردن اعــداد را تا زمــانــی كه عدد شمــا یك عدد یك رقمــی مســاوی 9 یا كوچكـــتر از 9 شود ادامــه دهـــیــد.

نکته : از نام شنـاسنامــه ای تان اسـتـفــاده کنیـد ، حروف تشـــدیـــد دار دو بار نوشتــه میـشود.

فال و طالع بینی رابطه جنسی یونانی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.