فال و طالع بینی روزانه رابطه جنسی 23 دی 96

فال و طالع بینی روزانه برای بسیاری از افراد مهم می باشد و روزانه فال و طالع بینی خود را می خواند این فال و طالع بینی جدید است شما می توانید با خواندن فال و طالع خود بدانید فردا چه اتفاقی برایتان خواهد افتاد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی روزانه رابطه جنسی 23 دی 96 را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

 

چـــند کلـــمه برای آنــهایـــی که امروز تولدشــان است

دوست عزیزی که 23 دی به دنـــیا آمـده ای، تولدت مبارک! امسال زمان تغـیـیــرات بزرگ اســـت. نه تنـــها نتیـجـه تلاش هایــتـــان را خواهیــد گرفـت، بلکه شانــس نیز با شمــا خواهد بود. سعی کنید از فرصت هایـــی که در مقـابـل تان، به خصوص در زمـیـــنـــه کاری، قرار می گیـــرد، اســـتفـاده کنیـــد. یکی از نزدیـــک تریــن های زنـــدگی تان شمـا را در رسیدن به هدفی که در سر دارید، یاری می کند. بنــابـــرایـن ارتــبـاط تان را با دیگـــران حفـظ کنـــیـــد. در اواخر سال نظـرتـان در مورد بسیـــاری از مســـایـــل تغـــیــیــر می کنــد، به طوری که تصـــمیـــم های جدیدی در زنـــدگی تان می گیرید که به نفـــع تان، به خصوص در آینــده، خواهـــد بود. سلـــامــت بهترین نعــمـــتـی است که در زنــدگی دارید، بنابرایــن از مشــکــلات کوچک متـــاثـــر نشوید و شکـرگزار باشـــید. سورپرایزی در راه است، از آن نهـــایت لذت را ببرید.

چند وقتـی اســت به فکر شروع کاری هســـتید اما موانــعـــی بر سر راهتــان وجود دارد که با کمی احــتــیـــاط و برنامه ریزی می توانـــیــد تمام آنها را با موفقـیت پشـــت سر بگــذارید. در این راه افراد با تجــربه می توانـنـــد پیشـــنـــهـــادهـــای خوبی را به شمـــا دهند، نظرات آنــها را نادیــده نگیــریـد.امـــروز جســـارت لازم را به دســـت آورده ایـــد تا دســـت به تغیـیـــری که مدت هاســـت می خواهـید در رابـطــه عاطــفی خود ایجـاد کنیــد، بزنید. حال که رابطـــه عاطفـــی شمــا پر از عشق و احســاسـات رمـانــتیک است، قدم های اول را برداریــد. اگر چه شجـــاعـــت شمــا سر به فلـــک کشیده اما مراقب باشـــیـد که از مســـیر خود منـــحـــرف نشوید.

ایـــن روزهـــا به شدت خیالپــرداز شده ایـــد. اگـــر چه در تلــاشید تا در دنـــیـــای واقعــی خود باقـی بمــانیــد و رفـــتـار طبیعی از خود نشان دهــیـــد امـــا نیـرویی شمـــا را از ایــن کار باز می دارد طوری که دوست دارید بالـــهـــایـــتـان را باز و در آسمان ها پرواز کنـــیــد. اگــر به طور موقت در دنیای خیـال خود سیر کنیــد، آسـیبی به شمــا وارد نخواد شد اما حواسـتـان باشـد که در ایـن کار زیـاده روی نکــنـــیــد. اگر تعــادل را در تمــام جنبــه های زندگــی تان به کار گیریـــد، پیـشرفت و موفقــیــت شمــا حتـمی خواهــد بود. به زودی در رابـــطـه عاطفی تان تغـیـیـــری بزرگ رخ می دهـــد که باری را از روی دوش تان بر خواهـد داشت.

روی خوش شما باعث شده که دیگـــران به سمــت شما جذب شوند. در ایـــن زمان داشــتـــن دیدگاهی مثـبت و روشن می تواند رمـز موفقــیـت شمـــا باشد. به جای گوش دادن به نظرات دیـــگــران، به ندای قلــب خود گوش دهید که شمـا را به راه درســـت هدایـــت می کنــد. اگـــر مجرد هسـتـــید، توصیه می کنیم که کمی مسـایـــل را ساده تر بگـــیـــرید. شما فرد ایـــده عآلـی هسـتـــید امـا اگـــر بخواهـید منـــتظر فردی بی عیـــب و نقـــص باشــیـــد، هیــچــگـاه به آرزویتان نخواهـــید رسید. ایـــن شمـایـــید که بایـــد شرایــط مطــلوب را فراهــم کنــیــد.

 

کنـــتـــرل احســاســـات در چنـــیـــن روزی برایـــتان دشوار اســت اما نگران نبــاشــیـد بگذاریــد دلــتـان به هر جا که دوست دارد، شما را با خود ببــرنـــد. جهان خیـال یکــی از امن تریـن جاهــایی است که می توانـیـــد به آن پنـــاه ببریـــد بنـابــراین از دور شدن از واقـعیـــت نگرانـــی به دل راه ندهیـــد. اگـــر دلتان می خواهــد خاطـرات گذشتـــه خود را مرور کنــیـد، ایــن کار را انـــجام دهــید. به زودی سفــری در پیـــش داریــد که تغـییری در زنـدگـی شمـا ایــجاد می کنـد. سعــی کنیــد در این شرایـــط تنها نمـانـــید و از نک تک لحــظات زنــدگـی تان در کنــار دیـگران لذت ببریـد.

امـروز با فردی که رفـتار بدی از خود نشان می دهــد، درگــیر می شوید و با او بحـث می کنـیـــد. یادتـان باشـد که ایـــن رفــتـار شاید از دیـد او آنـــقدرهـا هم بد نبوده باشد پس بهـتــر اسـت قبل از هر عکـــس الـعـــمـــلــی، خودتـــان را جای او بگــذاریــد و مشکــل را از زوایای مختلف بررسی کنید. اگــر می خواهـــید حرف دلـتـــان را بزنــیــد، انـتـــظـــار هر عکس العملـی از او را هم داشـــته باشید. برای ایـــن که کمـی حال و هوایتان عوض شود، با دوستـــان تان قراری بگـــذارید و کمـی خوش بگـــذرانـیــد. زمان خوبی برای دریـافــت انــرژی های مثبـت از طبـیــعـت است پس یک پیـــاده روی می تواند بهــتـرین کار در حال حاضـــر برای شمـا باشــد.

ایـن روزها روابط اجـــتـــمــاعـی تان را با دیــگران بیــشــتـر کنیــد. دوستـــی نزد شمـــا می آیــد و از مشـکـلـــاتـــش برایــتـان می گوید، تنهـا گفـتن آنــچـــه که او را خوشحـــال می کنــد، کافی نیــســـت. کاری که شمـا بایـد انجام دهــید، باز کردن چشــم های او به روی واقعـیت اسـت پس ایـــن کار را انــجام دهید تا راه اشتباه را انتــخـاب نکنــد. در انتهـــای روز تلــفـنــی به شمـا می شود که خبر غیر منـــتــظــره ای را به گوش تان می رسـاند. سعی کنـــیـد قبــل از هر تصـــمـیـــم و قضاوتی خوب در مورد آن اطــلـاعات به دســت آورید.

در تصـــمیم گیری بیــن دو راه گیـر کرده ایـــد. لازم نیـــســت که یکی از آن راهـــها را انتـــخاب کنــیـد. اگـــر فردی می توانـــد بیـــن این دو دنیـا پلی بزنــد، آن فرد خود شمــا هسـتـــیـد. پس خودتان را دســـت کم نگیـــرید و اولیـــن قدم را برای اتـصـــال این دو دنــیای مخـــتــلــف برداریـــد. به زودی زندگی تان به تعادل باز می گردد و شما نیـــز خشنود و راضــی خواهـــیـد بود. کارهـــای هنــری مانند نقاشی، بافتنـی، آشـپزی یا حتـی موسیقــی می توانـد به شما در ایـــن راه کمـک کنــد.

امــروز برای رویاهایـتان برنامـــه ریـزی کنــید و تا تبدیل آنها به واقعیت از پا ننـــشـــیــنـــید. به جای عقـل ایـــن بار به تخــیـل تان اجازه دهــیـــد تا امور را به دست گیـرند و راه درست را به شمــا نشــان دهــند. تا قدم اول را برنداریــد نمی توانیـد مســائل را پیـش بینی کنـــید. به خودتـــان اعــتماد کنیـد تا به آنـچه می خواهید، برسید. در کاری با دیـگران در حال رقـــابت هستـــید. سعی کنـید ناامـید نشوید و تمــام انـرژی خود را برای رســـیدن به نقـــطه پایــان به کار گیـــرید. شمـــا توانایـــی های بالایی داریـد، تنـــهـا کافـی است به خودتان اعتمـاد کنیــد.

احــســاس می کند که بار سنگـینی روی دوش تان است و دوست داریـد که هر چه سریــعـــتر از آن رها شوید. این رفـــتـــار نتـیجــه تنـــبلی و در رفتـن از زیر بار مسئولیــت هایتـــان اســت. شاید این راهـی که انــتخاب کرده اید همـــین حالا جواب دهـــد امـــا در آیــنــده ممــکـن اســت برایتــان دردسر ساز شود. سخـت کوشی کلیــد موفقیت شماست پس بلنـــد شوید و قدم هایـتان را محـکــم تر از قبـل برداریــد. مطـمئن باشـــید که به آنـــچه لایق اش هستـــید، خواهــید رســیـــد. دوستــی انتـــظار تماس شمــا را می کشد. اگـــر می خواهـــیـد خشحال ترش کنید، به جای تمـــاس به دیـــدارش بروید.

در رابـطـــه عاطفـــی تان به مشــکـــلی برخورده ایـــد و این موضوع تمـــام زندگـــی شمـــا را تحت تاثیـــر قرار داده است. کلیـــد موفقیـت شمـــا ایـن اســـت که اســـتـــرس را از خود دور کنید و بدانید که همــیـشـــه اتـفـاقـــات آنطور که شمـا می خواهـید پیـــش نمــی روند و نمـی توان بر تمام جنبه های یک رابـــطه عاطفــی، به عنوان مثـال طرف مقــابــل، تســـلــط داشــت. اگــر می خواهـــید به نتــیـجـه برســـیــد باید کمی صبـر پیشه کنـــید. گفــتگوی سالم کلیـد موفقیــت شمـا در چنــین روزی است. به زودی یکی از قفل های زنـدگی تان باز می شود. خودتـان را برای یک خوشی بزرگ آمـــاده کنیـــد.

احساس تنــهـایــی می کنید امـــا تقــصیر خودتـان اسـت وگرنه افراد زیـــادی به برقراری رابطه با شمـــا علاقـــه دارنـد. پس در خانه مانـــدن را رهــا کنـید و بیشــتر در اجـتماع و ارتــبـا با دیگران باشـیــد. در راه رسـیدن به هدف هایتان دســـت از تلـاش بر ندارید و سخـت کوش باشـــیـد. یکی از دوستان قدیــمی بدون آنــکه شمـــا بدانید به دیــدارتــان می آیــد، منــتظر اتـــفـاقات خوب و غیــر منتـــظره باشیـــد. مشــکـــلی دارید که فکر می کنیــد در آن تنـــهـــایـــیـــد اما ایـن خانواده شماســت که در نهایـت به کمــک تان می آید و شما را از چاهـی که در آن افـتـــاده اید، نجــات می دهنـد.

با فردی بگو مگویی داشتـــه ایـــد، اگر می خواهـــیـد ایـــن موضوع همـــیــن جا تمام شود، انـــعطـاف پذیری بیــشـــتـــری از خودتـان نشان دهــید. دیــگران به توجه و مراقبــت شمـــا احتـیــاج دارند، آنها را فراموش نکــنـــیـــد. در مورد موضوعی بسـیار لجبـــاز و یکــدنده ایـد و هیـچـکـــس نمی توانـــد نظر شمـا را تغیـــیر دهــد. اما بد نیـست موضوع را از زاویه دیگـــری هم بررســی کنیـــد. ایـــن نه تنـها به نفع تان است، بلــکـه فکرتان را در مورد تصـــمـیـم گیـری های بعــدی نیـــز باز می کند. در انـتــظــار فردی هســـتــیــد که به زودی خودش را به شمـا می رســاند و انتظارهای شما به پایان می رســد.

فال و طالع بینی روزانه رابطه جنسی 23 دی 96

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.