فال و طالع بینی پسران و مردان متولد اسفند ماه

طالع بینی مردان اسفند ماهی که بیشتر خانم ها دوست دارند بدانند مرد اسفند ماهی دارای چه خصوصیات اخلاقی خاص می باشد و بیشتر این طالع بینی ها از روی ستاره های هر ماه می باشد که همگی به خصوصیات اخلاقی افراد همان ماه اختصاص دارد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی پسران و مردان متولد اسفند ماه را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

اگـر در نظر داریــد بهـمـراهی یک پسر نپـتون در جریان زندگـــی به شنـا بپردازیـــد اخـتــیـــار عقــل و هوشتــان را کاملاً بدســت وی نسپـــاریـد . حواستـان را جمع کنید چون ممـــکــنســـت او , بمـنـاســـبت ستـارگــانـــی که در دیده دارد , جزر و مد را از یکــدیـگــر تشـــخــیــص ندهـــد .

مرد متولد ایـن ماه می تواند دقیقـــاً همــان چیـزی باشـد که شما می خواهید و یا دقیـــقـاً همـان چیـزی باشد که نمــی خواهـیـد . یک موج موافق در زندگـــی برای او به معــنای شانــس و موفقـیت اســت . فقـــط نیاز به کمـــی تصـــمیـــم گیـری و فعــالــیـت و بر طرف کردن پرده رویا ها از مقابل دیدگــان دارد . و مشکـــل ایـــنـــجـــاســـت که بعـضی از ایـن موجودات بزرگتـرین امواج شانس و ترقی را صرفاً نمی بینـــنــد .

او ضعـیـــف نیســـت . موضوع فقط ایـن اســت که زل زدن بیـش از حد به یک ستاره نقـــره ای رنـگ که رو به خاموشی می رود , او را از مشاهـده انوار طلائی خورشـــید باز می دارد . الــبتــه تمــام آنها ایــن چنین نیـــستــند ولی می توان گفـــت که اکثــرشـان رویا پردازان قابلـــی هســتـنـد . بهر حال همـــیــشه جای امـــیـــدواری هســـت ! و اگرچه جهـــان به رویای لطــیــف و رمـانـتیـک او نیـازمـنــد است , خود او نیز محـتـــاج ” حرکتــی ” برای گذران زندگیـســـت . و زمانـــی که ایـــن حرکــت را آغاز می کنـــد , همان استـــعـــداد و قدرت تصور و تخــیــل بهـمــراه فکر روشن بکمکـش می آیـــد و او را بسوی اهـداف حسـاس و با ارزشــی راهــنمائی می کنـد که شهرت و محبوبیـــت برایــش به ارمغــان می آورد .

امــا بگـذاریـد با هم روراسـت باشیـم . اگر او بالای 25 سالگی اســـت و هنوز مدی در زندگـیـــش اتـــفــاق نیـــفـتـاده اســت محتاج دعا و نظر و نیــاز اسـت . البتــه از نظر شخص خودش ممـکن اســت کامــلاً احـــسـاس موفقیـت کنـد , امـا برای زندگـی خانوادگی چنـــدان امـیـدوار نباشـد چون اگــر او از آن نوعی باشد که رویاهـا به انــدازه کافی خوشحـــالـش کنــند , دیگر دلــیلی برای تغیـیر وضعـــیــت نخواهـد دید . اگـــر خواستــید او را برای کاری تشویق کنیـــد در مرحله اول کارهـــای هنری را پیـشنـهـاد کنـیــد . او با آنـهـمـــه احــساس رمانتــیک , اگـــر تن به فعالـــیــت دهــد و پرده های خیـال را کنار زند , می توانـــد بهتریــن نویســـنده , هنــر پیـــشـــه , موزیـسین , و یا نقــاش بشود . بگذارید عقــیده خودم را دربــاره متولدین این ماه برای شمـا بگویم . بنظــر من متولدیــن اســفـــند ماه یک ” رویای متحرک و متبـــســم ” هستــنـــد . ولی اگر از ایـن حالـت رویائی , که صرفـاً به دلـیل حســـاســـیــت , ساده لوحی , و زودرنـــجـی بیــش از حد ایشـان است خارج شوند , دوست داشـــتنــی ترین موجود روزگــار می شوند , اگــرچه که حتـی زمانــی که غرق در خیال می باشـــند باز هم دوست داشــتــنی تریـــن هستـنـــد . ولی اصل موضوع ایــن است که در حالـــت فعالـیت روحی و جســمی ( وضعیت آخـــر ) , علاوه بر دوست داشـتـــنــی بودن , به علــت هوش و زیرکی و انرژی خاص خودشــان , موفق و قابل احتـرام نیز خواهــنـــد بود . و در ایــن وضعـــیـت باید بگوییـم که آنــهــا نورعلــی نور هستنـد , یعـنی تمـــام محاسن را یکــجا دارا می باشند . محاسنی که در آرزوها جای دارد .

مرد متولد اســفـــند ماه هیچ تعــصبی ندارد . او با همـه احساس همدردی می کند و همـه را درک می کند . بطوریکـــه حتی دربـــاره آنــها که در جزیره لختـی ها زنـــدگـــی می کنـــنــد هرگز , قبــل از آنــکــه خودش شروع به پابـرهنــه راه رفـــتن بکـــنـــد , عقــیـــده ای ابـراز نمی دارد . حتی در آن زمـان هم انتــقادی نمی کنـد در ضمـن هیچ مسئله ای او را شوکه نمـی کنـد . تمـــام اتـفاقــات زنــدگی برای او جزئی از زندگـــی و در نتیــجه عادیسـت . او کنــجــکـاو است و می کوشد در ضمـــن همـدردی و پیدا کردن راه حل , قضـــاوتی عادلانـــه نیــز داشـته باشد . احــتمــال ایــنکــه ایـــن دوست خوب , یکی دو تا از رازهـــای دوستــان را برملــا کند هســت ولی قطعاً از روی قصـد و منظوری نخواهـــد بود . متولدین اسفنـد ماه گاهـی اوقات قبل از فکــر کردن صحبـت می کند و متاسـنـه درک این مطـلـب که برداشــتـــن سرپوش اسرار دیگــران می توانـد خطـــرنــاک و زیان آور باشـــد برایـش مشکـــل اسـت . او به سخـتـی متوجه می شود که ممـــکــن اسـت افرادی که سوء نظـر دارنـــد از گفـــته او بنـحوی سوء استفــاده کنند .

متولدین این ماه معـمولاً آرام صحـبت می کنند و متـــیـن می انـدیـشـند . آنها سعی می کنـنـــد کاری به کار کسی نداشته باشند اگـر چه که مسائل دوستـــان و همسایگـان لحــظــه ای آنــان را تنـــها نمـی گذارد , و علـــت ایـــن است که آنـها بســیـــار ” زیبا ” گوش می کنـــنــد . آنهــا چنان با علاقـــه خوش قلــبی به درد دلـــهــا گوش می سپـــارند که اشخـــاص برای بیـــان قصه ها و غصــه هایشان وسوسه می شوند . و بهــمـیـن دلـــیـــل اگـــر مایلـید با یک مرد متولد ایـــن ماه زنـــدگـــی خوشی داشــتــه باشـــیـــد , یادتان باشـد که گوشهــای او دیـــگر نیـــازی به شکوه و شکایــت ندارد و لبـــریـز از انواع گرفتـــاریـــهـا و مصـــیـبـت ها هستـند . بر عکس , او احتیـاج به اسـتراحت و تجــدیــد قوا دارد . روحیه متولد اسـفــنـد ماه دقیـــقــاً شبـاهـت به یک اســفــنج دارد که همه چیز را جذب می کنـد . خوب , بد , تاریک , روشن , غمـــنـــاک یا شاد کنـنـده فرقـــی نمــی کنـد . هرچـــه در محیـط اطرافــش باشد او را بطرف خود می کشـد . بهـمـین دلـیل اطـــرافـــیان بدشان نمی آید که در واقع خود را به او تحـمـــیــل کنـنـد و گوش و قلـــبــش را به اختیار خود در آورنـــد . و به هیمــن جهت اونیاز به اســتــراحــت و مسافرتهای گاه طولانـــی دارد تا قلـبـــش را دوباره خالـــی و آرام کنـد . و شمـا هرگز لحـــظات سکوت و آسایش او را بر هم نزنید . او باید سفر کنـد , در کنار آبشار دراز بکشـد و در داخــل جنــگـــل پیــاده روی کنـد , و ایــن کارها را بایـــد به تنـهائی انـجـــام دهـد , تا موفق شود گره های روحش را باز کند و دوباره شاد و خنـــدان بسوی شمـــا پر بکشد , ببــخـشـیـــد منظورم این اســت که شنا کند .

بخــاطــر داشــتـــه باشــید که ماهـی بیــش از حد حساس است . کمی خجـــالــتــی بودن و حیای او نیـــز به دلـیل آگاهیـــش از حد و حدودیـــســت که بایـــد برای خود منظور کنــد او به کسـی احـتـــیـاج دارد که ارزشهای واقـــعــیــش را بشناســـد و اگـــر شما مورد تحسیـن او هستـید هرگـــز تشویق و ترغیـب رافــراموش نکنـید .

احـتــمـــالـــاً او در کلاس یوگا یا تمـریـنهــای آرامش روح و امـــثــال آن نام نویســی کرده است . او عاشـــق مســائل اسـرار آمیز , ارتباط با ارواح و روی هم رفـتـــه دنیای ناشــناخـــتـه هاســت . ممــکــن اســـت در علـم ارقام و ستـــاره شنـاسی و تناســخ نیز مطـالعاتـی داشتـه باشـــد او نیـز مانـــنـد همــزادانش یعنــی متولدیـن تیر ماه و آبــان ماه , با درک و آگــاهی از علوم قدیـمه و اسرار آمــیز بدنیا آمده است و ایـن مطـالب برای آرامـش روح او بسیـــار مفـــید می باشنــد , تعادل احســـاســی او را حفظ می کنـند و می توانــد لنــگــرگـــاهـــی برای امواج خروشان خیال تصورش باشــنـد . مردان متولد اســـفنـــد ماه گاه و بیگاه درچــار افسردگــی و غم می شوند ولی با دســتـیابی به یک وسیــلــه مطمئن می توانــند خیـلی سریـــع آبـهـــای گل آلود را به عقب برانـــند و به سطح شفاف و آرام برسـنـد . بعــضی از آنــها نیز کمـی در کارهـــای خانـــه دخـالــت می کند و سرو صدائی نیـز به راه می انـدازند ولی من به شمـــا قول شرف می دهـد که داد و بیــداد آنهــا اصـلاً شبـــاهتــی به صدای مردان متولد اردیــبـهشـت ندارد . می بیـنــیــد که شما چقـدر خوشبخت هسـتیـد ؟

ایـــن مرد با وجود آنــکـــه بسخـــتـــی می توانـد به عمـق خود سفر کنـــد , مشـکـلـی برای شکــافـــتن دیـــگران ندارد . فریب دادن او بسیار دشوار اسـت چرا که او مسـتــقـیم جهـــت دیگر را مشاهده می کنـد . امــا ایــشـان , اگـر تصـــمیم بگیــرنـد , براحـتــی شما را گول می زننـــد . شما نمـــی توانیـــد چیزی را از او پنهان کنیـــد . بعــضی از متولدین ایـن ماه تمام کارهای خود را بنــحو اســرار آمــیــزی انجام می دهنـد مثــلـــاً تلـفـــن منـزلــشان را به یک اسم رمــز در دفـــتر تلفــن ثبت می کنــنـد و آدرســشـــان را به کسـی نمی دهــند . آنـها شبـــهـــا خواب یک مخـــلوق عجیــب وغریب را می بیـنند که با اشـاره انگـشــت آنــهـــا را تبدیــل به عدد می کند و تمام راز و رمـزشــان را کشف می کند . شایــد آنـکـــه شمـا با او طرف هستـــیــد از این نوع نباشـــد ولی مطمئناً اگر از او بپرسید که ده دقیقـه قبـــل کجا بوده خواهت گفـــت برای خریــد سیگــار رفتـه بوده در حالـیـکـــه در واقع مشغول شســـتــن ماشـــیــنــش در پارکـــیـنگ بوده اسـت . علت اینکـارش را از من نپــرسید , چون خود او هم نمـــی داند . لابـــد این ارثــی اســـت که از متولدین خرداد ماه به او رسیده اسـت . در ثانــی اگــر ایــنکـار او را خوشحـــال می کند , ما که بخیــل نیستــیـــم . حســـادت در وجود او نقشـــی ندارد . و اگـــر دارد او چنـــان هنــر پیشـــه ماهــریـــست که هرگز بروز نمــی دهــد . امــا در حال او یک مرد است که بیش از هر مرد دیـگری حسـاس و رمانتیـــک می باشـــد و طبـــیـعـــت بسـیـار ملایـــمی دارد . در ضمن یادتــان باشـــد که شمـــا باید احساس حسـادت خود را کنـترل کنید , او برای همـــه همدردی می کنـد !و دســـت خودش هم نیــســـت . ایــن طبیعـت اوست که مجبورش می کند با همـه مهربـان باشــد و همه را دوست داشتـه باشـد ؟ او ماهــی های رنــگـارنـــگ و زیبا را شناکنــان دنــبــال می کند . اما با کمــی سعـــی و کوشش می توانــیـــد او را سر براه کنیـد و در عوض از مصـــاحـبـــت شخــصـــی برخوردار شوید که راجع به هر مطلـــبــی در زیر آسمان کمبود اطـــلاعاتی دارد و صحـــبـــت کردن با او خالــی از لطــف نیــست .

بگـــذاریــد تا یادم نرفـتــه یک راه برای فریـب دادن ایـن مرد بشــمـــا یاد بدهم . در زمانـــهـائی که او دچـــار حالـتـهـــای سر درگمی و افســردگی و بدخـــلــقی می شود و آبــهـای گل آلود جلوی دیـدگانش را می گیـــرد , یک لبــاس زرد رنگ بپوشیـــد , لبــخنــد بزنـــیـد , کارهای خانـه را پشت اکواریوم پنهـان کنـــید , چنـــد بلـــیط سبـز رنــگ برای باغ وحش یا پارک تفریحی بخریــد و خلـــاصـه دست او را بگیرید و ببـــریـــد . علاوه بر آن همـیـشـــه بخاطـــر داشتـه باشید که هر توقع و انتــظـاری از او دارید , باید خودتـــان مثال و نمونه خوبی از آن باشــید . او بسیــار تاثیــر پذیرست و روش شمــا را در زنـگـــی الـــگوی خود قرار خواهد داد . این مطلـــب بسیـــار جالبــی درباره خصوصیات متولدیـن این ماه اسـت . آنـــهـــا بی اخـتـیـار به دنـبــال یک راهـنـما و آنــکــه جلوی صف ایستاده براه می افتــند و دســـتورات او را موبمو اجراء می کنـنـد . بخـصوص اگـــر رهبـر گروه نزدیک به آنـــهـــا و مورد احــترامــشان باشد .

بچـه ها او را پدری سراپـــا شادی و احــســاس می یابنـــد . او آنـهـا را به ساحل دریـا و برای شنـــا و قایـقرانی می برد و به کمک آنـــها آدمـــک برفی می سازد . به آنــها یاد می دهـد که روی سر خود بایـســـتـنـــد و یوگا تمرین کنـنـد . برایشـان ریـتمـهــای قدیــمی را زمزمه می کند و ادای تمـــســـاخ آبــی رنـگ را در می آورد . بچه های او موجوداتـی متـعادل و فهـــمیده بار می آیـند و ایــنرا از طبـیــعـت خاص پدر خود دارنـــد که می توانــد پرنده کوچکـــی را بدون چیدن بال یا فشردن و ترســـاندن مدتـهای در کف دســـت خود نگــاه دارد . او به مشکـــلات کوچولوی آنـــهــا گوش می دهـــد و مغـز و فکرشـان را پرورش می دهد . شما هم می توانید بینــی آنها را پاک کنید و لبـاسشان را عوض کنیــد . ایــن ترکیــب خوبی خواهــد بود !؟

مراقـــب باشــید که هرگز پا بر روی رویاهـــای این مرد نگـــذارید . او نه ایـــن گناه شمـا را می بخـــشد و نه فراموش می کنـد . به او فرصــت دهـید که رویاهایش را به حقـــیقـــت تبدیل کند و کشتــی تصوارتش را به ساحل امن و آرام برسانـــد . در مســـائل احـســاسـی و عاطـفـــی , ایــن مرد نیاز به تداوم دارد . یعـنـی مطــلــب برای او عادی و بی تفــاوت نمـی شود و بایـد مرتــبــاً وفاداری و فداکاری را بگوشش زمـزمـــه کنــید . امــیـدهــا و آرزوهای او بایـــد پیوستـــه با مهـر و محبـت آبـیــاری شود و حشـرات انتقاد و بهـــانه جوئی از اطـــراف ریشـــه وجودش دور گردنــد . قلب او سرچشمه امید اسـت . آنـــرا آهسـتــه و با ملــایـــمت لمـــس کنیــد که اگـــر سرچـــشمــه و منـبع اصــلـی چیـزی بشـکنـد و خشـــک شود , برای همیشـــه از دســترس خارج خواهـــد شد .

فال و طالع بینی پسران و مردان متولد اسفند ماه

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.