فال و طالع بینی بوسه زدن و لب گرفتن همه ماههای سال 97

فال و طالع بینی بوسه و لب گرفتن در همه ماه هابی به یک مدل نمی باشد و همه ماه های سال از روش های خاصی بوسه و لب می گیرند همه ماه های سال از را می توان از این مقاله بوسه زدن شناخت و می توانید بدانید که هر کدام از متولدین ماه های سال چگونه لب می گیرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی بوسه زدن و لب گرفتن همه ماههای سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

برج حمل (فروردیـــن)

فال و طالـع بیــنــی بســـیار جالب بوسه

بوسه های شمـا تند و سریـع و بســیار پرحـرارت هستــند كه نشانــگر حس شهوتران و لذت طلب شمـــاسـت، امـــا این احسـاس داغ و سوزان خیلـــی زود فروكش می كند.

برج ثور (اردیبهـــشت)

بوسه های شما با تعلل صورت می گیرد امــا بوسه هایـــی ژرف و با احـســاس هستنــد كه پی در پی می آیـنـد و می آیــنــد و…

برج جوزا (خرداد)

بوسه های شما با فوران خنده، لبخـند و مســـخــره بازی قطـــع می شود.

برج سرطـان (تیــر)

بوسه های شما گرم و لطـــیـف اسـت، و دوست داریــد تا ابـد به آن ادامـه دهیـد…

برج اســـد (مرداد)

بوسه های شمــا وحشی و پر احــســاس، همـــراه با چنـــگ زدن و گاز گرفتن اســـت. هیچــگــاه موقع بوسیــدن از بروز احـــساسـات خود جلوگیری نمـــی كنیــد و دوست داریـــد دیــگران شمـــا را به ایـن خاطـــر تشویق كنـــند.

برج سنــبله (شهریور)

بوسه های شما بسیــار دقـــیق، ظریف و ماهرانه اســـت و معشوقتـان زمـــانی متوجه آن می شود كه شما كارتان را تمــام كرده اید

برج میزان (مهر)

آنــقـدر نگران وضعـیت تنــفــسـتـــان هسـتید كه نمـی توانـید خوب به بوسیدنـتـــان بپـردازید.

برج عقـــرب (آبان)

شمـا خیلــی زود از بوسیدن می گذرید و به سراغــ…ـ…چیـــزی می روید كه پشت سر آن برسد.

برج قوس (آذر)

بوسه های شمـا غافــلگیـر كنـــنده و خود به خودی هسـتنـد كه باعث می شود معشوقتان بیــشـــتر و بیشــتـــر طلـــب كند.

برج جدی (دی)

بوسه های شمــا لحظه ی خلــاص شدن و آزادی از استـــرسـی اســت كه در طول روز اسیرتان كرده است.

برج دلو (بهمن)

بوسه های شما خیس و با كثـیــف كاری همراه اسـت و هنگــام بوسیــدن چشـمانتان را باز نگــاه می داریـــد!

برج حوت (اســـفــنـد)

بوسه های شمـــا رویایـی، خیــال انــگـــیز، عاشـقـانـه و ابدی اســت.

فال و طالع بینی بوسه زدن و لب گرفتن همه ماههای سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.