فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه در سال سگ 97

فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه را برای شما عزیزانی که در تیر به دنیا آمده اید را قرار داده ایم این طالع بینی جدید می باشد و برای افرادی که دوست دارند از خصوصیات افراد که در تیر به دنیا آمده اند اطلاع داشته باشند می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه در سال سگ 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالـــع بیـــنــی زن متولد تیــر

عجــب نشانــه رضـــایــت بخشی اسـت ! تیــر یكـی از بهـــتـــریــن برجها برای تولد زنان است .دخـــتر متولد برج تیر بســیار حســـاس اســـت و از نیـــروهای مرموزی دراین زمــیــنه برخوردار است .

دخـــتر متولد تیـر نســبــت به واژه ها حسـاسـیت خاصـــی دارد و لازم اســـت كه به احـساســات و عواطـــف خود آگـاه باشــد و به آنـــها نظــم دهــد ، چون در غیـر اینـــصورت مثــل تكــه های از هم گســـیـــخته یك قایـق شكـستـه، در دریـــای زنـــدگـــی به ایـن سو و آن سو می رود . او می توانــد چون یك آتـــشفشــان دچــار فوران احــساسـات شود و اطرافیان را بتـرسانـد و گاهـی نیــز چنـــان درگـــیر حسادت می شود كه به فرار از چنـــگال او برای همه مشكل می شود .

زن متولد تیـــر، خیـلـی یك دنده است و این خصـلت او گاه دوست داشــتنـــی اســت چون سمــاجت او را در رســـیــدن به خواستـــه هایش كمـــك می كنـــد امـا از نظــر عاطفی ، افتـــضـــاح اسـت چون نمــی داند چه وقت ، كجا و چرا توقف كنـد . او قادر نیســت بفــهمد یك رابـطه كی تمـا م شده و اگــر تصویری مبـهــم و نادرست از پایـان رابطه داشــتــه باشد آنـــقدر سمـاجت می كند و به طعمـــه و چنگ می زنــد تا عشـــق و علــاقـــه هر دو طرف به نفـرت تبــدیل شود .

احســـاسات زن متول تیـر گاه به حد افـراط می رســد و به جای آنكــه از او آدمـی عاشــق ، مهربـان ، دلـسوز ، آرام ، فادار ، محـــافـظ و رام بسـازد ، آشفـــتــگی به بار می آورد . او از نظـــر دیـــگـــران آدمـــی مرموز، دسیــســه چیـــن و زود رنــج اســـت . در واقــع دیــگـران احســاســـات او را بد تعبـــیر می كنــند و تلاش می كنـــنــد تا از او دوری كننـــد اما احـسـاســـات و دلــبسـتگـی های او بســیار قوی است و تمام این سوء تعبیـرهـا ناشی از غرور اوست .

ایــن زن اگـر آدم مثـبتــی باشـــد ، بســیار همــدل، پر احساس و یاری بخش اســـت واگـر احـســـاساتــش را بدرستـــی جهــت دهـد و خود را به شكلی درســـت و غیــر مستـقــیــم وقف شریك كنــد همه چیز عاشقانــه پیش خواهد رفـت. امـــا، امـــان از وقتـی كه همـه چیــز را خراب می كنــد ، گریـــه و شیونی سر می دهــد كه آن سرش ناپــیـــدا اســت.

زن متولد تیـــر اگـــر وجودش را سازمـان بخشیده باشد ، محـــشـر اسـت . او از شریـــك خانواده و هركس كه برایش مهم است ، صادقانـــه و با نظم و مقررات خاص محافــظت می كنـد . او در موقع لزوم دیــگـران را توبیـــخ نیـز می كند .ا گر او منـــفــی باشد خجـالـــت می كشــد كه دیــگران را مواخذه كنـــد، الـــبته زن متولد تیر پس از نطـق آتشیـن ، یا دعوا با دیگران خود خوری می كنـد و فكر می كنــد آیــا كارش درست بود یا نه و حســـابـــی گریـه خواهـــد كرد , مهــم این اســـت كه او بلــاخـره نظــرش را می گوید و عاقلــانه عمـل می كنـــد .

بیــشـتـر زنـان متولد تیــر جمع و جور و خوش هیـكـل هســتنــد . برخی هم به شكـل دلـچســـبی خپل هســـتنـد .

دخـــتـــر متولد چهــارمـیـن برج در منـــطـــقـه الـــبـروج معــمولاً زیـــاد لبخنـد می زند. او گرم و خودمــانی اســـت و رفـتـاری مادرانـــه دارد. از این رو بودن در كنار او ، لذت بخش است . او دوست داشتـنـــی اسـت و عاشـــق بچــه است و اگر بچـــه نداشـــتــه باشد او یك حیوان خانـــگــی نگهداری می كنـــد.

اشتبـاه نكیـنــد ، زنــدگـــی خانوادگــی مانـــع روشنـفـــكـری او نشـده است . او می تواند در عیـــن همدلـی و منطق فمــیـــنـیـــست باشد ، و در این مورد مانـنـــد متولدیــن برخی برجـها سرســخـــت تنـــد و متـــعصــب نیسـت .

بی شك زن متولد تیر بهـــترین مادر اســت اما از آنـجا كه انحـــصـار گری در خون اوست، جدا شدن بچه ها از خانواده ، وی را دچــار دلشوره می كنـــد . چون جدا شدن از خانواده برای خودش هم سخــت بوده است . حتی وقتـــی بزرگ می شود بیــشــتــر وقتــش را با ایـــل و تبــارش می گذرانـد . نمونه بارز ایــن زن ، رئیس من اسـت كه بیـشـتـــر وقتـــش را با خانواده می گذارند چون زنـدگی اش حول كســب و كارش می چرخــد . مثــل بقـــیه زنــهــای متولد ایــن برج وقتی اسم دوستـانش را بپــرسـی، از تعداد انگـشــتـان دســـت تجاوز نمـی كند .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.