فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه در سال سگ ۹۷

فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه را برای شما عزیزانی که در تیر به دنیا آمده اید را قرار داده ایم این طالع بینی جدید می باشد و برای افرادی که دوست دارند از خصوصیات افراد که در تیر به دنیا آمده اند اطلاع داشته باشند می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی زن متولد تیر ماه در سال سگ ۹۷ را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالـــع بیـــنــی زن متولد تیــر

عجــب نشانــه رضـــایــت بخشی اسـت ! تیــر یکـی از بهـــتـــریــن برجها برای تولد زنان است .دخـــتر متولد برج تیر بســیار حســـاس اســـت و از نیـــروهای مرموزی دراین زمــیــنه برخوردار است .

دخـــتر متولد تیـر نســبــت به واژه ها حسـاسـیت خاصـــی دارد و لازم اســـت که به احـساســات و عواطـــف خود آگـاه باشــد و به آنـــها نظــم دهــد ، چون در غیـر اینـــصورت مثــل تکــه های از هم گســـیـــخته یک قایـق شکـستـه، در دریـــای زنـــدگـــی به ایـن سو و آن سو می رود . او می توانــد چون یک آتـــشفشــان دچــار فوران احــساسـات شود و اطرافیان را بتـرسانـد و گاهـی نیــز چنـــان درگـــیر حسادت می شود که به فرار از چنـــگال او برای همه مشکل می شود .

زن متولد تیـــر، خیـلـی یک دنده است و این خصـلت او گاه دوست داشــتنـــی اســت چون سمــاجت او را در رســـیــدن به خواستـــه هایش کمـــک می کنـــد امـا از نظــر عاطفی ، افتـــضـــاح اسـت چون نمــی داند چه وقت ، کجا و چرا توقف کنـد . او قادر نیســت بفــهمد یک رابـطه کی تمـا م شده و اگــر تصویری مبـهــم و نادرست از پایـان رابطه داشــتــه باشد آنـــقدر سمـاجت می کند و به طعمـــه و چنگ می زنــد تا عشـــق و علــاقـــه هر دو طرف به نفـرت تبــدیل شود .

احســـاسات زن متول تیـر گاه به حد افـراط می رســد و به جای آنکــه از او آدمـی عاشــق ، مهربـان ، دلـسوز ، آرام ، فادار ، محـــافـظ و رام بسـازد ، آشفـــتــگی به بار می آورد . او از نظـــر دیـــگـــران آدمـــی مرموز، دسیــســه چیـــن و زود رنــج اســـت . در واقــع دیــگـران احســاســـات او را بد تعبـــیر می کنــند و تلاش می کنـــنــد تا از او دوری کننـــد اما احـسـاســـات و دلــبسـتگـی های او بســیار قوی است و تمام این سوء تعبیـرهـا ناشی از غرور اوست .

ایــن زن اگـر آدم مثـبتــی باشـــد ، بســیار همــدل، پر احساس و یاری بخش اســـت واگـر احـســـاساتــش را بدرستـــی جهــت دهـد و خود را به شکلی درســـت و غیــر مستـقــیــم وقف شریک کنــد همه چیز عاشقانــه پیش خواهد رفـت. امـــا، امـــان از وقتـی که همـه چیــز را خراب می کنــد ، گریـــه و شیونی سر می دهــد که آن سرش ناپــیـــدا اســت.

زن متولد تیـــر اگـــر وجودش را سازمـان بخشیده باشد ، محـــشـر اسـت . او از شریـــک خانواده و هرکس که برایش مهم است ، صادقانـــه و با نظم و مقررات خاص محافــظت می کنـد . او در موقع لزوم دیــگـران را توبیـــخ نیـز می کند .ا گر او منـــفــی باشد خجـالـــت می کشــد که دیــگران را مواخذه کنـــد، الـــبته زن متولد تیر پس از نطـق آتشیـن ، یا دعوا با دیگران خود خوری می کنـد و فکر می کنــد آیــا کارش درست بود یا نه و حســـابـــی گریـه خواهـــد کرد , مهــم این اســـت که او بلــاخـره نظــرش را می گوید و عاقلــانه عمـل می کنـــد .

بیــشـتـر زنـان متولد تیــر جمع و جور و خوش هیـکـل هســتنــد . برخی هم به شکـل دلـچســـبی خپل هســـتنـد .

دخـــتـــر متولد چهــارمـیـن برج در منـــطـــقـه الـــبـروج معــمولاً زیـــاد لبخنـد می زند. او گرم و خودمــانی اســـت و رفـتـاری مادرانـــه دارد. از این رو بودن در کنار او ، لذت بخش است . او دوست داشتـنـــی اسـت و عاشـــق بچــه است و اگر بچـــه نداشـــتــه باشد او یک حیوان خانـــگــی نگهداری می کنـــد.

اشتبـاه نکیـنــد ، زنــدگـــی خانوادگــی مانـــع روشنـفـــکـری او نشـده است . او می تواند در عیـــن همدلـی و منطق فمــیـــنـیـــست باشد ، و در این مورد مانـنـــد متولدیــن برخی برجـها سرســخـــت تنـــد و متـــعصــب نیسـت .

بی شک زن متولد تیر بهـــترین مادر اســت اما از آنـجا که انحـــصـار گری در خون اوست، جدا شدن بچه ها از خانواده ، وی را دچــار دلشوره می کنـــد . چون جدا شدن از خانواده برای خودش هم سخــت بوده است . حتی وقتـــی بزرگ می شود بیــشــتــر وقتــش را با ایـــل و تبــارش می گذرانـد . نمونه بارز ایــن زن ، رئیس من اسـت که بیـشـتـــر وقتـــش را با خانواده می گذارند چون زنـدگی اش حول کســب و کارش می چرخــد . مثــل بقـــیه زنــهــای متولد ایــن برج وقتی اسم دوستـانش را بپــرسـی، از تعداد انگـشــتـان دســـت تجاوز نمـی کند .

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.