فال و طالع بینی عشقی و ازدواج مرد متولد فروردین با زن همه ماههای سال در 97

فال و طالع بینی عشقی و ازدواج مرد متولد فروردین با کدام ماه بهتر می باشد هر فردی دوست دارد همسر دلخواه خود را پیدا نموده و با او ازدواج نماید و نیاز به کمی اطلاعات و خصوصیات اخلاقی همه ماهها دارد تا تشخیص دهد با کدام متولد ماه می تواند ازدواج نماید در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی عشقی و ازدواج مرد متولد فروردین با زن همه ماههای سال در 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

پــیوند زناشویی فروردیــن با سایـر ماه ها

فروردیـن با فروردیـــن : ( خوب ) سازگاری مثبـــت واقع بیـنــی و آگــاهی به صفات مثبـت یکدیـــگــر
فروردیـن با اردیـبهـشـــت: (متوسط) خودپــسندی و میـــل به حاکمیـــت از ویژگـــی های مشتـرکشان می باشــد
فروردیــن با خرداد : (بد ) پر جنـب و جوش بی قرار تنوع طلب و سرکـش
فروردیـــن با تیــر : ( متوسط ) برون گرا ایـده آلیسـت امکــان مشکــل وجود دارد
فروردین با مرداد : (خوب ) پیوند موفقی خواهـد بود چون هماهنگی وجود دارد
فروردیــن با شهریور : ( بد ) یکــی پاک سرشـــت و انـســان دوست دیــگــری جسور و جاه طلـب
فروردیـن با مهـر : ( بســیار خوب ) افـــرادی منـصــف و معتــقد به تســـاوی حقوق زن و مرد
فروردین با آبـــان : ( بد ) آزادیـخواه سلــطه گر خواهـان تنـهـــایـــی و درون گرا
فروردین با آذر : ( عالــی ) کم تریــن اختـــلاف و هیاهو از مشخصـــات بارزشـــان است
فروردیــن با دی : (بد ) تفـاهم چنــدانی با هم ندارنــد مرموز و محـــافـــظه کار می باشند
فروردیــن با بهــمـن : ( بد ) سلطــه گر آرمان گرا موقعـــیـت درک یکـــدیگـر را ندارنــد
فروردین با اســفـنـد : ( متوسط ) با مشکــل مواجه اســت ممـکن اسـت پیوند خوبی باشـد

مرد متولد فروردیـــن، نماد: حمل

سیـــاره مریــخ به آنـــها عضــله و هیـــکل عالی بخـــشیده و از آنـجـا که به هوای آزاد علــاقــه زیادی دارنـــد، حتی در زمسـتان هم پوستشـان برنزه است. موهای این مردان آتــشین معمولاً روشن بور اســت و اگـر پوستـشان روشن باشد کک مک های ملــیـــحـی دارنـد. بزرگتـریـــن موهبـــتـی که مرد متولد فروردیــن از آن برخوردار اسـت به ابروهایـــش مربوط میـشود که شبـیه شاخـهای قوچ اســـت. متأـــسـانـه برخی از آنـــهـا با گذشــت زمـــان زجر می کشــنـــد و چهـره جذاب آنـها تغیـــیر می کنــد و به آدمــی لاغر مردنـی و ناخوش تبـــدیـــل میــشوند.
پیــش از آنکــه تصـمـــیم بگــیریــد مرد متولد ایـــن برج درســت همـــان چیـــزی اســـت که گفــتـــه شد. احساســات خود را کنـتـــرل کنید. همه متولدیـــن صورت فلــکی حمـل قبـــل از آنـــکه درگــیـر تجربــه های عاطــفـــی شوند، بایــد دوباره فکــر کنــنــد. چون هر نوع مشــارکـت و همکـاری ، حتی مشارکـــتــهـــای تجاری می توانـد برای آنــهـا مشـکــل ساز باشد. متولد ایـــن برج فراموش می کند که همـــکــارانـش نیز درکـــنـــار او هســـتــنـــد. او می خواهد قرص و محـکـــم و برنده باشـــد، حتی گاهـی ازیـاد می برد که برای نان بیار کباب ببـر بازی کردن هم بایــد دو نفر بود.
متولد ایــن نشـانــه بســیار شتـــابـــزده و نا شکـــبــیــا اسـت. مرد متولد ایــن برج انـتظــار را دوست ندارد (برای هیـچ چیـــز). اگــر فکری در سر دارد می خواهــد همیـــن حالـا به انــجـــام برسـاند و تا هفــته آیـــنـــده صبر نمــی کند. به نظــر آنـــهـا زنـدگی آنــقدر کوتاه اســت که نبـاید وقت را تلــف کرد. همــه مردان مریـخــی باید قبل ازپرش خوب به اطراف نگـــاه کنـــند.
بیشتر متولدیـن ایـن برج عاشق زنــدگی هسـتـــند و می توانـند با شور و اشــتـیاق فراوان مثل زنــبور عســـل با عجـله به ایـن طرف و آن طرف بروند. شور و شوق کودکـــانــه آنهـا می تواند دنیا را برای بقـیــه ما درخـشانـتـر کنـد. امـا یک بخــش در زنـــدگـــی او وجود دارد که سبـب بروز مشــکلاتــی میــشود: هیـــجـــان و شیفتـگـی او می توانـــد او را مغلوب کنـــد و ایــن دلـیــلی می شود که او بخواهد برشمـا هم چیره شود! اما اغــلــب وقتــی خواسـته اش عملی میشود، راه می افتد تا در جای دیگـــری بچرد. بدست آوردن مرد متولد برج فروردیــن آسان ولی حفـــظ او مشکـل است. حتمـاً اگر شمـا را با گره محدود کرد، باز هم تلاش کنــیـد تا مسـیری درسـت و حسابــی برای دسترسی به او پیـــدا کنـــیــد.
مردان متولد این برج به دلــیـــل جاذبـه جســمی و گیرایـــی مریـــخی، اغـــلب جذاب هســـتـــنــد. ویژگی آتــشیــن آنهـــا موجب غرور می شود. آنـــها از خود و وجهه خود بســیار آگاه هسـتند . از آنــجـــا که می خواهـــنـد همـیشـه اول باشـنـــد، هم در عشــق و هم در تجارت برای خود مســـابـقه اجــرا می کنـــد. آنــهـــا به شریکـی احـتــیـاج دارنــد که با هوش باشـــد و کارها را به درســـتی سامان دهــد تا بتوانند با توافـــق، با یکدیگر زنـــدگی کننــد و یک تیـــم واقعـی باشنـــد چون او از خطر نمـــی هراسد. قوچ منـــفـی مثـل طاووس با ادا و اصول راه می رود و حتــی معـشوقه را هم رقـــیب خود به حساب می اورد و سعــی می کند با او هم رقــابـت کنـد.
از آنـــجـــا که او آدم مهــمی اســـت شکــســت را نمـی پسنـــدد. او گاه دوست دارد خود نمـایـــی کند و از شریکش همچون دارایـــی با ارزشی مواظـــبـت کنـــد. به همــیــن دلـیل زنـــی را دوست دارد که عالی به نظر برسد.
مرد مریـــخی پدر خوبی است و تا جایـــی که ممکــن اســت سعی می کند بچـــه ها را به گردش ببرد (داشتن یک پسر بچه شش سالـه بهــانــه بسـیار خوبی برای فوتبـال بازی کردن روزهای جمـــعـــه اســـت) او ازسوت کشیـــدن دخترانش نیـــز بسـیار خوشحال می شود خیـلی لی لی به لالای آنـــهــا می گذارد (هیچ وقت قادر نیســت در مقـــابـل صورتی زیبـــا مقاومت کنــد). با ایــن وجود خلـــق و خوی بابـــا هم می توانـــد مثل طوفان وحشتـناک شود. چون آدمـی نیــست که در سکوت بق کند پس داد و هوار می کنـد. امـــا وقتـــی ایـن وضعیت را گذراند دوباره یکـــپارچه لبخـنـــد میـــشود و صلح و آرامش حاکـــم خواهـــد شد. البته برای مدتـــی! تا آنجــا که به او مربوط می شود، همسرش هیچ اشـتـبـــاهی نمــی توانـــد مرتـــکـب شود. امـــا به محــض آنـــکـــه خانم او را تحـــقـیـر کنـــد، با غم و غصه هایش تنــهــا می شود و گاه به جای جمــع و جور کردن تکـــه های خرد شده شخصـیـتش، ایـنـجـا و آنجا به دنــبال وقفه واستراحت می رود. او گاهــی نگــرشــی کامــلــاً کودکـانـــه به عشـــق و زندگــی دارد، و بیش از آنـکــه با آنـــهــا روبرو شود، از آنهـــا فرار می کنــد.
قوچ نر آمـیزه ای شکوهمـــنــد از زنـــدگی، عشق و شهوت است. برای اثبـات گفته ام داســتـانــی برایتـان نقـــل می کنــم:
یک صبـح بهــاری مردی در علفـــزار شصت گوسفـــنـــد و یک قوچ را می چرانـد، در پایــان روز وقتی سلانـــه سلـــانــه به خانه بر می گشت شصـــت گوسفنـــد خواب الوده و یک قوچ عنان گســیخته به همراه داشت.

فال و طالع بینی عشقی و ازدواج مرد متولد فروردین با زن همه ماههای سال در 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.