فال و طالع بینی مرد متولد اردیبهشت ماه در سال 97

فال و طالع بینی ماه های مختلف در سال 97 که از رروی ستاره ها می باشد نجوم شناسان این فال و طالع بینی ها را از روی ستاره گان پیش گویی نموده اند که همگی واقعی و درست می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بشتر فال و طالع بینی مرد متولد اردیبهشت ماه در سال 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالـع بینـی مرد متولد اردیبهـــشــت

مرد متولد برج اردیـبهـشت می تواند خیــلـی پررو باشد! در اتوبوس یا متـــروهای شلوغ هیــچ گاه نزدیـــك او نایــســـتـــید چون تمـایـل زیـادی دارد كه شمـــا را نیـــشگون بگیــرد! او آدم شوخ طبــعـی اســت و با پرتاب پوست موز و كیك ، دلقك بازی در می آورد . ( هر چیزی كه به غذا شبیـــه باشـــد او را خوشحال می كنـد . )

اعتقـاد و وفاداری از خصلـــتـهای مرد متولد اردیبــهــشـت اســت و انتظـــار دارد كه ایــن ویژگـیـــهـا را در هر كس كه می شنـــاسد، از خدمتـكـــار گرفـــتـه تا همــســـرش پیـــدا كنــد و به همیــن دلیـل خیــلی زود گول زنــهای با هوش را می خورد او كســـی است كه با رضـــایت قلــبی با منــشـی یا خدمـــتــكـارش ازدواج می كند .

مرد متولد اردیبـهـشــت، شریــكــی می خواهـــد كه آشپزی و خانــه داری را به خوبی بدانـد . از آنـــجـــا كه به نظـــر دوستــانــش اهـمـــیت می دهد اهـل قمــپـز و خودنمـایی نیـسـت و وقتـی دوستـان را به خانـــه می آورد خانه باید پر از صمیـمــیـت بوده و غذایــی پر گوشت و شاهانه مهیا باشـد .

به عكس نشـــانــه های دیــگـر، او شریكش را فقــط بر اساس زیـبــایی اش انـــتخــاب نمــی كند . از آنجـا كه سیاره او ونوس اسـت ، به دنـبال كسی نیـــست كه همـــیشــه خود رادر آینـــه نگـاه می كنـــد از نظــر او ژســت شریـك مهـمـتر از چهــره اوست و خوش هیكــلـــی را بیشـتــر از لاغـــری می پســـندد .

دوست ستـاره شناســی دارم كه می گوید قطــع رابـــطــه برای ایـن مرد غم و غصــه ای واقعـــی اســت و اگر او آدمــی منفــی باشد . هر قدر ارتباط او با شریكش طولانــی تر شود ، حس مالـكـیـــتــش هم بیشـتـــر می شود و فراموش می كند كه او هم انســان اسـت و حتـــی گاهی به شریك زنـــدگـی اش به چشـم اثاثـــیـه منـــزل و یا چیزی كه بابـت تهیـه آن پول پرداختـــه ، نگـــاه می كند .

مرد متولد اردیـبــهـشـت خیلـی دســت و دل باز اسـت و با اشـتـیـــاق آخـریــن لقـمـه غذای چرب و نرمـــش را به شما می دهـد حتی پیرهــنــش را هم از تن در می آورد و به شما هدیـه می كند. ( كه ابـــریـــشمی و نرم اســت .) ایــن افــراد را حتـمـــاً در میــهمانــی هایتان دعوت كنـــیـد چون كسی اســـت كه همـــیـــشـه می خنـــدد و گاهی آنــقـدر می خنـــدد كه ریـــسـه می رود و اگر در خوردن غذا و نوشیدنـی زیاده روی كرده باشد واقعـاً روده بر می شود .

مرد منـــفی متولد اردیـــبهـــشت بسـیـار حسود اســت . اگـر شما به عنوان همـــسر او ، برای كاری پیـــش بیـــنــی نشـده بیرون بروید و یا پنــج دقـــیقه دیـر كنـیــد . می خواهد بداند كجا بوده ایــد و یا چه می كردی. او همـــیــشـــه به دنـــبــال امنیــت می گردد.

متولدیـــن اردیبهـشـت در بین اعـضای بدن خود ، به گردن اهمیــت بیــشتـــری می دهــند و اغـلب گردنـــهــای كلـفتـــی دارنــد . برخی از ایــن مردان تنومند و جذاب هسـتــنـــد، بعــضـی دیگـــر هم – كه مشــخــصـه برج آنهــاســت – استخوانی هستـنـــد . امـا خود ، یعنـی شانه های پهن و كمری صاف را حتــمــاً دارنـد .

آنـــها عموماً موهای مجـــعــد و تیـــره ، چشــمانی قهوه ای رنگ و با احـســـاس و رنــگ پوستی روشن دارنــد ، عجیــب است امــا بیــشتــر آنــهـا كاكل هایــشان را روی پیــشــانــی می ریــزند .

مرد اردیبهشـت مردی اسـت سرشـار از عشـــق و علاقــه كه برای عاشـق شدن زمان زیادی می خواهـد . اگر زن خوش شانسی هسـتید، مطـــمئن باشیــد هر سی سال یكــبـار عصـبانـیـت او را خواهــید دیـد.

فال و طالع بینی مرد متولد اردیبهشت ماه در سال 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.