فال و طالع بینی مرد متولد تیر ماه در سال سگ 97

فال و طال بینی مرد متولد تیر که با خصوصیات بسیار جالبی می باشد بیشتر افرادی که متولد تیر ماه می باشند از خصوصیات اخلاقی و احساسی منحصر به فردی هستند مردان متولد تیر بسیار خاص بوده و عاشقانه پای عشق خود ایستادگی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی مرد متولد تیر ماه در سال سگ 97  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالع بینی مرد متولد تیــر

عجـــب نشانـه دوست داشتــنی اســت ! مردان متولد تیر عكـــس ظاهر بدعـــنــقی كه دارند ، سخـــت پوستـانـی دوست داشـــتـــنی هســـتند . وقتـی به متولد تیـــر فكر می كنـــیـد ، خرچــنـگ را از یاد نبـریـــد . بســـته به شرایـطـی دارد،‌ برای رویارویی و یا خلاصــی از گرفــتـاری ، قدم های جنبـــی بر می دارد، هیـچ وقت درباره او بر اســاس ظاهـــرش قضاوت نكـــنیـد . بیشتر مردان متولد برج تیـر آرام ، احسـاســـاتـــی ، خانگـــی و شیـــفـتـــه آشـپزی هســـتنــد . نشانـه خرچنگ بر شكم حكومت دارد و ضرب الــمثـل قدیــمی ، راه ورود به قلــب یك مرد از شكــمـش می گذرد ، راجــع به مردان متولد تیـر صادق اســـت اگــر وی به شما گفت رژیـمـــغـــذایـی دارد ، حرفـــش را باور نكـنیــد .

او دمــدمــی است . علت خلـــق و خوی متغیـر او ماه اســـت كه سبب می شود بسـیــار احســـاسـاتـی و یا كاملـاً سرد و نا امید باشد . ( او عقــل و منطـــق سرش نمـی شود ) قلــب متولد تیـــر به مغـزش فرمان می دهد و گاه زندگـــی او تحـت سلــطــه عواطــف اوست . اگر عاشق مردی هســـتـــیـــد كه متولد تیــر است خبر خوبی برایتـان دارم . او راحـــتــتر از مردان متولد سایر برجـــها ابـراز احساسات می كند ، مردان متولد برجهــای مختلـف هر یك احسـاسات خود را به نوعی بیان می كنــنـــد . متولد آبــان به شكـل جنـســی ، مرد متولد اســـفـــنــد به شكل رویایی و متولد تیــر به شكـــل عاطفــی.

مشـكل اصلی شما با او ، ایـــن اســت كه می خواهـد مادرش باشــید . احـساسـات او نسبــت به مادرش حد وسط ندارد . یا عاشق اوست و یا از او متنفر است . بیـــزاری او از مادرش گاه سبــب میشود تا از هر زن دیگـری (حتی شمــا) بیـــزار شود ، یا این كه مادر را آنقـــدردوست دارد كه شمـــا احساس می كنـید فراموش شده ایـــد پس از مادر شوهر هم نفرت پیدا می كنــیـد.

بیش از آنكه با او پیوند زناشویی بنـدیـد بد نیــســت بفهمــیـــد روابط او با مادرش چگونه اســت . اگر او از آن مادرهــای پاك باختــه اسـت كه پسرش را ننـــر بار آورده، حتـمـــاً با او مشــكـــل پیـدا می كنـید . اگــر نمـــی دانید او مرد اســـت یا موش یا بچـه یا خرچـنگ ، تله ای كار بگـــذاریــد تا بفهمیـــد او چیست ؟!

او در گذشتـه زنـدگـی می كنـــد و ناخودآگـــاه به دنـبال شریـكــی است كه یاد آور مادرش باشــد . او به ریـــشـه ها اهمـیت زیـادی می دهد و اغــلب در شهرســـتـانـــی كه متولد شده زنـــدگــی می كند و همـانجا هم می میـــرد. حتـــی گاهی خانـه دوران كودكـی اش را سالـــها بعــد مجدداً می خرد و همانـجا زندگـــی می كنــد .

او معــمولاً زاده عادت است و باید مراقب باشد تا عادتهـای بدی كســب نكـنــد، چون عادتهـای قدیـــمـــی را دیر فراموش می كنــد . او به دنبــال شریكــی اســت كه برایش مادری كنــد ، اما اگــر شخــص منـــاسـبی را پیدا نكــنـد با قوم و خویش و دوستـــان درگـــیـــری عاطــفـی پیــدا می كند به طوری كه دهـــان همـه از تعــجب باز می مانــد .

او پدری فداكـار و تو دل برو اســـت . با این وجود احـساسات او بیشــتـر مادرانه اسـت تا پدرانـــه ، مثلاً پس از یك روز سخت كاری ، در خانـــه پیش بند می بندد و بدون نق و نوق برای بچـــه ها آشپـــزی می كنـــد. او از اعـــضـــای خانواده مراقبت می كنـــد‌، آخـر هفـــتــه بچه ها را بیـــرون می برد و حتــی از قنــاری هم مواظـــب می كند . او ذاتـاً پدر است و برایــش خیــلـی سخت اسـت كه خودش بچــه نداشـته باشد ، در ایــن صورت دوستـــان و همكــاران را بچه های خود می دانــد .

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.