فال و طالع بینی مرد متولد تیر ماه در سال سگ ۹۷

فال و طال بینی مرد متولد تیر که با خصوصیات بسیار جالبی می باشد بیشتر افرادی که متولد تیر ماه می باشند از خصوصیات اخلاقی و احساسی منحصر به فردی هستند مردان متولد تیر بسیار خاص بوده و عاشقانه پای عشق خود ایستادگی می نمایند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی مرد متولد تیر ماه در سال سگ ۹۷  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالع بینی مرد متولد تیــر

عجـــب نشانـه دوست داشتــنی اســت ! مردان متولد تیر عکـــس ظاهر بدعـــنــقی که دارند ، سخـــت پوستـانـی دوست داشـــتـــنی هســـتند . وقتـی به متولد تیـــر فکر می کنـــیـد ، خرچــنـگ را از یاد نبـریـــد . بســـته به شرایـطـی دارد،‌ برای رویارویی و یا خلاصــی از گرفــتـاری ، قدم های جنبـــی بر می دارد، هیـچ وقت درباره او بر اســاس ظاهـــرش قضاوت نکـــنیـد . بیشتر مردان متولد برج تیـر آرام ، احسـاســـاتـــی ، خانگـــی و شیـــفـتـــه آشـپزی هســـتنــد . نشانـه خرچنگ بر شکم حکومت دارد و ضرب الــمثـل قدیــمی ، راه ورود به قلــب یک مرد از شکــمـش می گذرد ، راجــع به مردان متولد تیـر صادق اســـت اگــر وی به شما گفت رژیـمـــغـــذایـی دارد ، حرفـــش را باور نکـنیــد .

او دمــدمــی است . علت خلـــق و خوی متغیـر او ماه اســـت که سبب می شود بسـیــار احســـاسـاتـی و یا کاملـاً سرد و نا امید باشد . ( او عقــل و منطـــق سرش نمـی شود ) قلــب متولد تیـــر به مغـزش فرمان می دهد و گاه زندگـــی او تحـت سلــطــه عواطــف اوست . اگر عاشق مردی هســـتـــیـــد که متولد تیــر است خبر خوبی برایتـان دارم . او راحـــتــتر از مردان متولد سایر برجـــها ابـراز احساسات می کند ، مردان متولد برجهــای مختلـف هر یک احسـاسات خود را به نوعی بیان می کنــنـــد . متولد آبــان به شکـل جنـســی ، مرد متولد اســـفـــنــد به شکل رویایی و متولد تیــر به شکـــل عاطفــی.

مشـکل اصلی شما با او ، ایـــن اســت که می خواهـد مادرش باشــید . احـساسـات او نسبــت به مادرش حد وسط ندارد . یا عاشق اوست و یا از او متنفر است . بیـــزاری او از مادرش گاه سبــب میشود تا از هر زن دیگـری (حتی شمــا) بیـــزار شود ، یا این که مادر را آنقـــدردوست دارد که شمـــا احساس می کنـید فراموش شده ایـــد پس از مادر شوهر هم نفرت پیدا می کنــیـد.

بیش از آنکه با او پیوند زناشویی بنـدیـد بد نیــســت بفهمــیـــد روابط او با مادرش چگونه اســت . اگر او از آن مادرهــای پاک باختــه اسـت که پسرش را ننـــر بار آورده، حتـمـــاً با او مشــکـــل پیـدا می کنـید . اگــر نمـــی دانید او مرد اســـت یا موش یا بچـه یا خرچـنگ ، تله ای کار بگـــذاریــد تا بفهمیـــد او چیست ؟!

او در گذشتـه زنـدگـی می کنـــد و ناخودآگـــاه به دنـبال شریـکــی است که یاد آور مادرش باشــد . او به ریـــشـه ها اهمـیت زیـادی می دهد و اغــلب در شهرســـتـانـــی که متولد شده زنـــدگــی می کند و همـانجا هم می میـــرد. حتـــی گاهی خانـه دوران کودکـی اش را سالـــها بعــد مجدداً می خرد و همانـجا زندگـــی می کنــد .

او معــمولاً زاده عادت است و باید مراقب باشد تا عادتهـای بدی کســب نکـنــد، چون عادتهـای قدیـــمـــی را دیر فراموش می کنــد . او به دنبــال شریکــی اســت که برایش مادری کنــد ، اما اگــر شخــص منـــاسـبی را پیدا نکــنـد با قوم و خویش و دوستـــان درگـــیـــری عاطــفـی پیــدا می کند به طوری که دهـــان همـه از تعــجب باز می مانــد .

او پدری فداکـار و تو دل برو اســـت . با این وجود احـساسات او بیشــتـر مادرانه اسـت تا پدرانـــه ، مثلاً پس از یک روز سخت کاری ، در خانـــه پیش بند می بندد و بدون نق و نوق برای بچـــه ها آشپـــزی می کنـــد. او از اعـــضـــای خانواده مراقبت می کنـــد‌، آخـر هفـــتــه بچه ها را بیـــرون می برد و حتــی از قنــاری هم مواظـــب می کند . او ذاتـاً پدر است و برایــش خیــلـی سخت اسـت که خودش بچــه نداشـته باشد ، در ایــن صورت دوستـــان و همکــاران را بچه های خود می دانــد .

 

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.