فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC از 29 اردیبهشت تا 5 خرداد 97

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC که بسیار طرفدار دارد خیلی از ایرانیان هر هفته منتظر این فال و طالع بینی برای ماه خود می باشند فال و طالع بینی شبکه PMC را بیشترافراد قبول دارند و ما هم در این بخش جدیدترین فال و طالع بینی را گذاشته ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC از 29 اردیبهشت تا 5 خرداد 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فـــال این هفــتــه PMC برای متولدیـــن فروردین:

به سر و وضع خود بیشـتر برســـیـــد. مردم اول ظاهـر شما را می بینـند و بعــد به شمـا فرصـت صحبت کردن می دهند. برای انجـــام یک کار حقوقی دست دســـت نکـــنـیـد وگرنه دیـر می شود و دیـگر کاری از دستتـــان بر نمی آیـد. در مورد مسئله ای که نگران و پریشان احوالـــتــان کرده بیش از این مضــطرب نباشــیـــد. آنـــچه از آن می ترسید اتـفاق نخواهــد افـــتـاد.
فال این هفــتــه PMC برای متولدیـــن اردیـبـهـشـــت:

خودتــان را دست کم نگــیریـــد. هر کســی نان ایـمـان و نیــت پاک خودش را می خورد. مهم این اسـت که شما تکلـــیـفـتـان با خودتــان روشن اسـت. اوضاع مالـــیتان به زودی تغـــیـــیر خواهد کرد. سعـی کنــید یه وسوسه گرفــتار نشوید و آنــچــه که با خون دل بدست آورده اید حفـظ کنــیـد. در مورد نیـــتی که در سر داریـد اول زمیـــنــه رســیـــدن به هدف و مقصودتـــان را فراهم کننــیـــد و بعـد دست بکار شوید.
فال ایـــن هفتـــه PMC برای متولدین خرداد:

شما در کارهای هنری در هر زمـــینـــه ای موفق می شوید. انـــدیـشــه ای پاک و بی آلـــایـــش داریـــد و همیــشـــه به فکــر دیـــگران هستیـــد. متــاسـفـــانــه این روزها نسبت به شخــصـــی قدری شکـــاک هســـتـــیـد. بهـتــر اســـت هر چه زودتر تکلــیـفتـــان را با ایــن موضوع روشن کنید. بلــاتـکـلیفـــی احـــساس بدی اسـت که انسان را در تصـمـیم گیری فلــج می کنـد. اگر بخواهـــیــد وسیلـه نقـلیه تان را عوض کنید، وقتـــش همین حالـاست.
فال ایـــن هفـــتـــه PMC جدیـد برای متولدین تیــر:

آزموده را آزمودن خطــاســـت. از کسی که ریاکـــار اسـت و نمـی توان به او اعـــتماد کرد دوری کنــیـد. بزرگـــتـرین ضربه را از او خواهیــد خورد و هرگــز خودتــان را برای آنـــکه میدانسـتـیـد امـــا باز به او اعــتماد کرده اید نخواهـید بخشـــیـــد. با وضعیـــت کنونی بهـتر اسـت آرزوها و توقعات خودتان را پاییـن بیـــاوریــد. آرزوهای بلــنـــد بالــای مالـــی شمــا را دچار دردسر خواهـد کرد.
فال این هفتــه PMC برای متولدین مرداد:

به خودتــان بیــایـــید. خودکـــرده را تدبیـــر نیســـت. مقــصر وضعــیت مالـی ای که در آن درگیر شده اید، خود شما هستـــید. با او که بسیار دوستـش داریـــد، عهد و پیـمــانتان را محکـم کنـید. آن وقت است که می بیـــنـید چطور به راحـتـی بلایـــا از اطرافـتـــان پراکــنـــده می شود. درگیـر حل مسائل خودتان و اطـرافــیـــانـــتـــان می شوید. شما به تنهایــی نمی توانیــد مسئله را حل کنــیـــد. از کسی کمک بگیریــد.
فال ایــن هفتــه PMC برای متولدیـن شهـــریور:

نگــران وقوع اتــفاقی هستیـد. نگـــرانی تان بی دلـیــل اســـت. سوالـی را که می دانـیــد جوابـــش منــفـــی اســت نپــرســیـــد. مگـر اینکـــه توانایی جواب نه شنیدن را داشـته باشیـد. آنـــقدر به خودتــان درگیـر می شوید که از آمدن و رفـــتن عزیــزی که برایـــتان بســـیـار مهـــم اســـت با خبـــر نمی شوید. سرتان را قبـــل از آنـکــه خیلی دیر بشود از لاکــتـان بیرون بیاوریـد.
فال ایـــن هفـتـــه PMC برای متولدیـن مهر:

در برخورد با شخــصــی که پیش از ایـن برایتــان عزیـز بوده، بهــتر اســـت اگر کلــامـتــان نامـــهـــربـــان است، آن را به زبـــان نیاورید. غصــه دلتـــان را سنـــگین تر می کند که سبکتـر نمی کنـد. حواســتــان را معـطوف به مسایـــل کاری کنیـد و در انجـام کاری که در پیش داریـد دقـت کنــید. بهتر است با درایت پیـــش بروید تا دچار دردسـر و مشکــل نشوید.
فال ایــن هفـتـه PMC برای متولدین آبان:

روزگــار برای همــه پســتــی و بلنـــدی دارد. با منـــفی فکـــر کردن و نگـــرانـــی دائمی داشـتـن مشـکــلاتـــتان حل نخواهـد شد. بهتـر است خودتان را ضعــیــف و ناتوان نشان ندهـید تا دشـمن شاد نشوید. دربــاره نیــتی که در ذهن دارید امـیـدوار باشید. ناامـیـدی تمامی درهــا را به رویتـــان خواهد بست. تغیـــیر کوچکــی در زنــدگــی روزمـــزه تان پیــش می آید.
فال ایـــن هفتگی PMC برای متولدین آذر:

دوستـی تازه به سراغــتـــان خواهد آمــد. شما ورزش را دوست داریـــد و قدم زدن در طبـــیــعت باعـث شادی روحتـان می شود. با تلــاش و کوشش پیگـیــرتـان به هدف کاری ای که در سر دارید خواهیــد رسیـــد. به زودی مبـلـــغ کوچکـی به دسـتـــتـان می رسد. توجهتـان را به مســائل اصــلی بدهید و درگـیــر جزئیات و حاشـــیه ها نشوید، وگرنه شمـــا را از مسیـــر درســـت دور می کنـد.
فال ایـن هفـته PMC برای متولدیـــن دى:

آنقدر بی تاب هسـتیـــد که دیـــگـــران نگــران و ناراحـــت وضعـیـت شمــا هستـند. حالـا زمــان آن است که گذشتــه را مرور کنــیـــد، تا یادتان بیاید که شمــا طوفان های سخـــت تر از این را هم پشــت سر گذاشــتــه ایــد. شمـــا به خوبی می دانیــد که این نیـــز بگذرد. به خودتان مسلـط باشــیـد. اتـــفاقـاتـی در شرف انجام اســـت که از آن بی خبریــد. بیشتــر از تجـربـیـــات خودتــان استــفـاده کنیــد.
فال این هفـتـــه PMC برای متولدین بهمـــن:

زیاده طلـبـی را کنـار بگذاریـــد و قنــاعـت پیــشه کنیــد. حالـا وقت بریـز و بپاش نیـسـت. روزهـای خوش جوانی را با غم و نگـــرانـــی نگذرنــیـد. ایـــن روزها دیـــگـر بر نمـیگـردند. خوش یمنی و خوشبـخـتی به سراغتـــان می آید و کاری را به خوبی شروع می کنـــیــد. این هفـــتـه وقت خوبی برای خرید اســت. برای فروش هنوز وقت هســـت. دســت نگهــداریـــد.
فال این هفــتـــه PMC برای متولدین اسـفند:

پول در آوردن خوب اســـت. به شرط آنـکـه برای بدست آوردنش راه درســـتـــی را انـتـــخـــاب کرده باشـیــد. ملـاقات با دوستی باعث شادیتـــان می شود و هدیـــه ای بینـــتان رد و بدل می شود. برای انـــجـام کاری مجــبور می شوید که به مســافـــتی دور بروید. بهتر اســت گله نکنــید و به منافـعی که عایـدتـان می شود فکـر کنـید. سود ایـن کار بیـشتر از ضررش اســـت.

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC از 29 اردیبهشت تا 5 خرداد 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.