فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC اردیبهشت 22 تا 28 اردیبهشت 97

شبکه PMC فال و طالع بینی هفتگی درمیان برنامه های خود پخش می نماید که تا حدودی درست می باشد و بیشتر افراد این فال و طالع بینی هفتگی PMC را دوست دارند و  هر هفته منتظر فال و طالع خود در این شبکه می باشند در ادامه جزئیات بیشنر فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC اردیبهشت 22 تا 28 اردیبهشت 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

متولدین فروردین:

به زودی تدارک یک میهــمانی بزرگ را خواهیـد دیـــد. از بین اطــرافـیـــان شخصـی را که دوست واقعـی شمـاســت بشنـــاســیـد مهــربانیتــان را نثار او کنـــید . مطمئن باشـیـد همــه آن هایــی که خود را دوست شمــا می پندارند در حقـــتـان وفاداری نمـــی کنـــند. به سفـــری پر خیر و برکـــت می روید و درس عشــق را در آن سفر می آموزید. بهتـــر است چنـد روزی اســتـــراحـــت کنید تا به آرامش دست بیــابـــید.
متولدیـــن اردیبهـــشت:

در برخورد با شخصـــی بهـــتـــر است شوخی را کنار بگذاریــد و جدی تر برخورد کنیـد. جابــجایـی تان حتمی است و مکـــان جدیـــد برایـتــان بسـیــار خوش برکت اســـت. در همـــه حال با خودتـان رو راســـت باشید. شک و تردید به سراغــتان می آیـــد ، اول تحـقــیـــق کنـــیـد و بعد حرف بزنـیـد. لیــســتی از کارهایی که بایـــد انـــجام بدهـیــد تهـیه کنـــید وگرنــه همین هفته کار بسـیــار مهـــمـــی را فراموش خواهید کرد.
متولدیـــن خرداد:

در کوران حوادث و بلـــایــای این روزها ناامـــیـد نبــاشــیــد زیــرا بالاخره به مقـصـد و هدفتان خواهـید رســیـــد، کافــیـسـت مصـیـــبت ها و گرفتــاری های وارد آمــده این اواخــر را کمی طولانـی تر تحمل کنـید.تجـربه کســـب کنـــیـد تا زمـــان پیـــروزی لذت بیــشـــتـــری ببریـــد. با شخــصــی که مدت هاســت از او بی خبریــد دوباره ارتــبـــاط برقــرار می کنید ، ایـن اتـفاق را به فال نیــک بگـیـریـد.
متولدیــن تیر:

در مورد نیـــتـی که در سر داریـد مطـــمئن باشید به مرادتــان می رسیـد. فرزندی وارد خانواده می شود که قدمـش بســیـار مبـــارک است. خبر های خوشی می شنوید. پول در دستتان باقـــی نمی ماند . شمـا آدم ولخــرجـی هستـیـد امــا بهتـر است کمی به فکر پس انـداز باشــیــد ، برای رفـع مشــکــلی جزئی به آن احـــتـیـــاج پیـــدا خواهیــد کردبـهتر است دستتـــان خالـــی نبــاشد.
متولدین مرداد:

روز فرخـنده ای که منتــظرش هستــیـد به زودی خواهـــد رســـیـــد. این پاداش صبر و امیدواری خودتـــان اســت.شخصــی برای درخواست کمـک به سراغــتــان می آیـــد ، حواســتان باشد از هر دست بدهیـد از همـان دست باز پس می گیـــرید. برای انجـــام کاری بیهوده امـــروز و فردا می کنیـــد دل به دریا بزنیـد و حرف دلتــان را بگوییـد. شگــفت زده خواهــیـــد شد.
متولدیــن شهـــریور:

شرط عقـل اســت که زنـدگی را با اعتـــدال و میـانه روی سپـری کنـــیـد و از آنـچـــه در گذشته رخ داده غافل نشوید تا به موفقـــیت برســیــد. به عهــد و وفای خودتــان وفادار بمــایـــنـد و دوستان هم شمـا را فراموش نکـــنــند.بحـــث و درگیـری پیش می آیــد به اعصاب خود مسلـــط باشـــید. زیاده روی در توضیـح کاری به شمـــا بلــا می رسـانــد،بهــتـــر است گزیــده گو باشیـد.
متولدیـن مهر:

بهــتــر اسـت هرچـــه که میخواهیـد از خودتان طلب کنـیـد و توقع داشتـــه باشــیــد، از دست بنده خدا کاری بر نمــی آیـد. بدهیتـــان را زودتـر بپردازیــد. با تلــاش گره ها باز می شوند به شرط آنـکه سعی نکــنید گرهــی را که با دســت باز می شود با دنـــدان باز کنـــیــد. تغـییــرات کوچکــی در زنـدگــیـــتان پیـــش می آیـد ، بهـــتر اســـت چشم و گوشتان را باز کنــیــد و آماده باشـیـــد.
متولدین آبـــان:

یک بحث خانوادگی به شدت اعصابتان را بهـم ریخـــته ، با خودتان صادق باشـــیـد شایـــد حق کاملـا با شمـــا نبـــاشـــد مسائل را با هم قاطـــی نکــنیــد برخلـــاف انـــتــظـــارتـــان سودی حاصــلــتـان نمـــی کنــد.خودتـــان را آمــاده سفــر کنــید و سعی کنیـد بسیار به شما خوش بگــذرد. بهــتـر است برای حل مشـــکل مالــی پیـش آمــده ، خودتان به فکـر راه حل باشـــیـد.
متولدیـــن آذر:

پایــان شب سه سپیــد است. روزگــار فراز و نشـــیـب های زیــادی دارد. از شکست و ناکـــامـــی ها ناامــید نشوید بجـای خودخوری و افسوس چشــم و گوشتـــان را باز کنـید و فرصـتی را که پیــش آمده را غنـیمــت بشماریـد و از آن پلکـــانـــی بسازیــد برای دست یافـتن به آرزوهایـــتان . قدر شخــصـی دلـــسوز را در اطــرافـــتـــان بدانید . بسـتـــه ای دریـــافـــت خواهــیـد کرد که بسـیــار خوشحالـــتـان می کنـد.
متولدیـن دى:

در مورد یک رابطـــه عاطـفـــی به خودتان یک فرصت دیـگــر بدهید.یک کار نیـــمــه تمام بالاخـره تمام می شود و شما می توانـــید نفس راحتی بکشیــد. ایـن چند روز بهتـر است غم و اندوه را دور بیانــدازید و اوقاتـتـــان را به بررســـی پیــشـــنهادی که می توانید بدهیــد بگـــذرانید.آنـچـه که رفتـــه دیگر بر نمی گردد، آنـقدر دسـت دســـت نکنـیـــد که ایــن فرصت هم از دست برود.
متولدیــن بهـــمـن:

هر کاری میـــخواهــید انـجـام دهـــیـــد بهــتر است سریــع تصــمیـم بگیرید و اقــدام کنـیـد شمـا آدم موفقــی هسـتـــید،ـیکـــی از اقوام نزدیک نیاز به کمــک شمـا و خانواده تان دارد. نگـــران مســافـــری که راه دور داریــد نباشــید حالـش خوب اسـت . منتـــظر خبر خوشی باشـــیـد. در مورد مسئله کاری خیــلــی چیـــزهـا بزودی برایتان روشن میــشود و نگرانــی هایـــتـــان از بین میـــرود.
متولدیــن اسفــنـــد :

افیست کمی تحـقیـق کنید، با عجله تصمــیـــم نگــیریـــد، وگرنـه از نتیـــجه تصــمــیـــمـــی که خواهـــید گرفت خوشحال نخواهیـــد شد، رفـاقــت ساخــتنی ست، سعـی کنـید برای داشــتن رفقای خوب در رفتارتــان با آنــهــا صادق باشیـد،ـدر سخـتـی پیـش آمده این روزا صبر پیـــشـه کنید،چون برخــلــاف انـــتــظارتان نتیجه بسـیار خوب برای شمــا خواهد داشـت.

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC اردیبهشت 22 تا 28 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.