فال و طالع بینی هفتگی pmc از 5 خرداد تا 11 خرداد 97

فال و طالع بینی هفتگی در شبکه PMC که بسیار طرفدار دارد خیلی از ایرانیان هر هفته منتظر این فال و طالع بینی برای ماه خود می باشند فال و طالع بینی شبکه PMC را بیشتر افراد قبول دارند و ما هم در این بخش جدیدترین فال و طالع بینی را گذاشته ایم در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی هفتگی pmc از 5 خرداد تا 11 خرداد 97  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

فـال این هفتــه PMC برای متولدیــن فروردیـن:

حواستــان باشد از حق و حقوق دیگــران نگذرید. مالی که برکـتـی ندارد به سر سفره تان نیــاوریـد. از شکــسـت نهراسـیـد. اگر در مسیــری که انـــتخـاب کرده ایـد شکـســت خوردیـــد، بدون هیـــچ واهـمه ای راه دومی که در ذهـــن داشـتید، امـــتـــحــان نمـــایـیــد. اگـــر هوشیــار باشیــد می توانیـــد از شکـســت به نفــع خودتان اســـتفــاده کنـــیــد. کافی است مهره هایــتان را درست بچـــینیــد.
فال این هفــتـــه PMC برای متولدیـــن اردیبهشـت:

خبری به شمـــا داده می شود، بهتـر اســـت صبــر داشـته‌ باشید و تعجیلــ‌ نکـــنـــید. مراقب‌ زبـانــتـان ‌باشـید. گوهری با‌ ارزش به‌ شمـــا بخشیــده‌ـاند؛ سعیـــ‌ کنـــیـد آن را حفــظ‌ کنیــد. احتـمـال تغــیــیر‌ مکـان برایــتان زیاد‌ اسـت. دلـتانـ‌ می خواهـد شغـلـــتان را تغیـیـــر بدهـیـد، بهـــتــر استـــ‌ اول شغـــلـــ‌ جدید را پیـدا کنیـد. برای‌ پاکـــسازی‌ بدنتـان ‌آبــ‌ فراوان بنوشید و ورزش را فراموش‌ نکنید.
فال ایــن هفـته PMC برای متولدیــن خرداد:

برای حفـــظ سلــامـــتــیـتــان بهـتــر است به تغـــذیــه تان بیـشـتر توجه کنـــیـد. حواســـتـان باشـد تا فرصت ملـــاقات با شخـصـــی را از دسـت ندهـــیـــد. پس انداز حتـی کم خوب اســت بخصوص که بزودی به آن احتــیـاج پیدا خواهیــد کرد. دیگــران را فراموش نکنیـد. امـــروز سراغ دوستــانتان را بگیـــریـــد، که پس فردا که به آنها احـــتـیاج داریـد، بتوانـــیـد از آنـــهــا کمک بگـــیـــریـد.
فال این هفــته PMC جدیـــد برای متولدیـــن تیـر:

در مورد مسئله ای که از همـه جوانب آن آگـــاهی کامـل نداریـــد، در جمــع نظــری ندهــیــد، مطــمئنا باعــث خجـــالــت خودتـان می شود. قدر داشـــته هایتـــان را بدانید. حتــی اگـر به چشـــمـــتان کوچک و بی مقدار باشـــد. کافـیســت یکــی از آنهــا را از دســـت بدهــیـد، تا متوجه بشوید، چه گوهر گرانـــبــهـــایی را از دست داده ایـد. علاج واقــعـه را قبـل از وقوع بکـنیـــد.
فال ایـن هفـــته PMC برای متولدین مرداد:

در مورد مطـــلــبی که پیـــش آمـــده، گرچـه حق با شمــاست، امـــا سعـی کنـــیــد با گفتـــه ها و رفـتـــارتان، او را که بسیار دوستــش داریـد نیـــازارید. چون با این اشـتـباه فقط کار خودتان را سخــت تر می کنیـد و تازه در نهایـت بدهــکـار هم می شوید. دنـیــای شمــا با هنـــر گره خورده است. خودتان را از بحث های بیــهوده و فرسایـشــی دور نگــهـداریــد.
فال ایـــن هفـــتــه PMC برای متولدیـــن شهـریور:

به تئاتـر، کنسـرت یا سیــنمــا بروید تا روحتـان آرام بگیـــرد. یک اتـفاق خوشایــند برایــتان رخ داده، فعلا از آن بی خبرید. امـــا کم کم نتـایــجــش را خواهــیـــد دید. بهـــتــر است با دوستـی قدیمـی تمــاس گرفتــه و حالــش را بپـرسیـد. از لاکــی که برای خودتـان درسـت کرده ایـد، خارج شوید. وگرنه روزی به خودتان می آیــیـــد که دیگر تنهــا مانده ایـد.
فال ایـــن هفـتـه PMC برای متولدین مهـر:

برای وقت خودتان و دیـــگــران ارزش قائل شوید. کارتان در یک سازمان دولتی درست می شود. اما بایــد صبر و حوصله بیـــشتری از خودتـــان به خرج دهــیــد. اگر حق کســی را به گردن داریــد، آن را ادا کنیـد. افرادی که دور و برتــان هستــند می خواهــنــد بدانـــنــد در چه حالـی هستید. نگران احوالــتــان هستــند. شما احتیاج به اســتراحـــت و حضور در جمــع هایـی که دوستتــان هستــند داریــد.
فال ایــن هفـــته PMC برای متولدین آبان:

گرچـــه به نظــرتـــان بعـــیـــد می آیـد، اما راه بازگشت برایـــتان باز است و هنوز می توانـــیـــد جبران کنــید. انسـان جایـــزالـخطاســـت و به شرط جبـران کردن خطـــایــش ، بخـــشــیدنی اسـت. تقصـیـر کارهـایتــان را به گردن روزگـــار و دیـــگران نیـــنــدازیـــد. از شخصی کمـــک بگـیریـد. راهی که پیش گرفته اید، بســـیــار تاریک و پر خطر است. توقع خودتـــان را از دیگران کم کنیـــد.
فال ایـــن هفتــگـــی PMC برای متولدیـــن آذر:

از تخیلتـان بهـتـــر اســـتفـاده کنــید. در مورد مســایــل عاطفی فکرهای عجــیـــب و غریـبـــی به مغـزتان خطور می کنــد. از دســـت کســی عصبانـی هسـتـــیـــد. احتمالا به سفـری دور خواهـــیـد رفت. راهـــی برای موفقیـــتـــتـان در کاری باز می شود و کلیدی به دســـتتـــان داده می شود. بهــتر اســت هوشیار باشـــیــد و اجازه ندهــیــد کسی با زبان بازی حواس شما را پرت کند.
فال این هفـــتـه PMC برای متولدین دى:

شخـصــی چهـره اصـلـی اش را به شما نشـان میــدهـــد. اگر او را دوست ندارید و حضورش ناراحتـــتــان می کند، بهـتر اسـت از او دوری کنـــیـــد. لزومی ندارد به خودتــان فشـــار بیـــاوریـــد. چشـــم به چیزی که مال شما نیـست نداشـتــه باشــیــد. تنها برای خودتان دردســر درسـت می کنــیـد، حتــی اگر به خودتان حق میـــدهیــد. به گل و گیـــاه در خانـه تان بیــشتر برســیــد. انـــرژی شان حالتـان را خوش می کنـد.
فال ایـــن هفـــتـــه PMC برای متولدین بهمــن:

ایـــن روزهــا با کمی افســـردگی دست و پنــجـه نرم می کنـــیــد. گاهی لازم است از مردم فاصـــلــه بگــیـرید. نگـران نباشیـد با دوری از جمع ها هیـــچ اتــفـاقـــی برایتـــان نمــی افــتـــد. اما حضورتان این روزها در جمــع های ناشـــنــاخـته، می تواند کار دسـتـــتــان بدهــیـد. با حرف کسی دلشوره به دلـتـان افـــتــاده. بهـــتـر اسـت بدترین حالـت ممکـــن را در نظر بگـیـــریـد تا نگـرانـــیـتـــان کم شود.
فال ایـن هفـتــه PMC برای متولدین اســفــند:

خودبــاوری و اعتماد به نفـســـتـــان ایــن روزهـا بسیار کم شده است. دلـیـل آن صحـبـت های یکـی از دوستــان و اتــفــاقـــات ناگواری است که ایــن چنـــد وقتــه برایـتــان رخ داده، بهتـــر است تا دیـــر نشده به خودتـان تکـانـی بدهـید و از این حال خارج شوید. شمــا ترجــیـــح می دهــید به ندای قلـــبـــتـــان گوش کنیـــد تا ایـنکـــه با عقـلتـان رفـــتـــار کنــیـــد. اگر انتـخـــابتان ایـن اســت، منتظر عواقـــبــش هم باشیــد.

فال و طالع بینی هفتگی pmc از 5 خرداد تا 11 خرداد 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.