فال و طالع بینی همه ماههای سال در خرداد 97

گلچینی از فال و طالع بینی همه ماههای سال در خرداد 97 را برای شما عزیزان در سایت دانستن قرار داده ایم این فال و طالع بینی ها همگی جدید و مختص سال 97 می باشند بیشتر افراد دوست دارند بدانند که ماخ خرداد 97 چگونه ماهی برایشان از لحاظ عشقی و کاری می باشد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی همه ماههای سال در خرداد 97 را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

مــتولدیـــن فرودیــن ماه:

این ماه پول قابل توجهی به دســـتان می رســد که اوضاع زنــدگی را تا حدی تغیــیـــر میدهــد ، سعی کنــیــد این تغییر تاثـــیر خوبی روی خانواده بگـذارد و همـگـــی در لذت بردن از آن سهـــیـم بشوید ؛ اگـــر دچار مشــکــل شدیـد با خونسردی موفق به حل آن میشوید.

شما انسانـی خونگرم و دســتگیـر هسـتیـد و تمـام دوستـان و آشنـــایان از شمــا به عنوان الگویی در رفـتار و کردار نام میــبرنـــد پس سعـی کنــیــد ایـن خصـلـــت زیبـــا را همـــچـــنـان در خود حفــظ کنـــیــد و به دیـگــران نیـــز انرژی مثـــبـت بدهیـد.

متولدین اردیبهشـت ماه:

چرا آنـــقدر با خودتــان کلـــنجار می‌ــ‌ـروید و مدام با دیـگـــران برخورد نامــنـــاســـب دارید. زندگـی را سخـــت نگــیرید که هرچه سخـــتـــ‌ـگیـــر باشـید، زندگـی هم برایـ‌ـــتان سخـت خواهـد گذشــت. اهــدافــ‌ـــتان را گم کرده‌ـــایــد. باز هم میـ‌ــ‌توانید برای خود اهـــدافی تعیـــیـــن کنیـد و در جهت رســـیدن به آنها گام برداریــد. کسالــتـی داریـــد که به امید خدا به زودی برطرف خواهد شد. فعــلا از ایـنـ‌ـــکـــه چیزی را به زندگی خود اضـــافه یا کم کنــید خودداری کنـید که زمــان منـاسبی برای ایــن تغـیـــیرات نیـســت. عدهــ‌ــای از خوش‌ـقلبی شمـا می‌ـــ‌ــخواهند سوء استفــاده کنـنـد، به شدت مراقـــب باشید و با چشمانی باز به اطراف نگاه کنیــد و بی‌ـ‌ـجــهـــت به کسـی اطــمیـــنان نکنـید.

برای تحــقـق آرزوی‌ـــتـان در تلـــاش هســتــیـد. در ایـــن راهــی که قدم گذاشـتـه‌ــاید به سخـــتیـ‌ـهایـی برخورد می‌‌ـــکنـــیـد که با تفـــکر و بدون عجـلـه بایـد آنـــهـــا را از سر راه خود برداریـــد. برای برداشـتـــن ایــن موانع میــ‌‌ــتوانــیــد از خانواده و دوستــان نزدیک‌ـتـــان کمـک بگـیـریـــد ولی آنـــها را زیـاد از آرزویی که داریــد مطـلـع نکـنیـد. او همـیشه به فکـر شماسـت، شمـــا‌ چه‌ـــ‌ـطور؟

متولدیـن خرداد ماه:

بحثـهـــای احسـاسی همـــیشـــه جلوی تفـکرات منــطقی تان را می گیرد. عجول هستـیـد و عجولانـه تصـمیم می گیـــریــد. شرایط خانوادگــی خوبی نداریــد. بحـثــهـــا و نگـــرانــی های تان بیـشـــتــر بر سر مسـائل مالـــی اســت. مرتـب از این شاخــه به آن شاخه می پریــد. اگر یک شغــل ثابت داشتـه باشــیـد، نگـران آینـده ی مالـــی خود نخواهیــد بود. از نظـر مالی در ایـــن نیـــمه به موفقیـــت چنـــدانـی نمـــی رســد، پس در خرج کردن کمــی دقـت کنـیـد.کمی ناامـــید هســتــیـد، امـا مدت زمــانی که بگـذرد، اوضاع بر وفق مرادتان می شود. هم از نظر شغـــلــی و هم از نظــر خانوادگـی و مالـــی.

متولدیـن تیـــر ماه:

گاهـی مواقــع مشــکـــلـــات را نمــیـ‌‌ــتوان در یک لحـــظـــه خاص حل کرد بنابــرایــن بایـــد موقتـــا حل آنها را به تعویق انداخــت زیــرا گذر زمان خود میـــ‌‌تواند تاثــیـــرات خوبی بر روی آن مشـــکـلات بگذارد و در نهایت اثــر آنــها را کم کنـد. به زودی در یک مهـــمــانــی حضور خواهید داشت و با کسـی در ایــن مهـمـــانی آشنـا می‌ــ‌شوید که میـ‌ـ‌ـــتوانـد روند زنـــدگـــی شمـــا را تغییر دهد. اگـــر واقعا به کاری که می‌ــ‌ـخواهـیــد انجـام دهید، ایمـان داریـد مدام تحـتــ‌تاثیـــر حرف‌ـــهـــای منــفی دیـگران قرار نگـیــریـد و در رابطه با آن، با کســـانـی که شما را به انـجام آن کار تشویق کردهـــ‌ــاند مشورت کنــیــد.

جدیدا با مسئلهـ‌ای برخورد کردهــ‌ـایـــد که حتی فکر کردن به آن هم در شمـا ایجاد نگرانـــی میــ‌‌ــکـــنــد ولی سرانـجـــام باید با آن مواجـه شوید، بنـــابـــرایــن نگـــرانـی و ناراحـــتی را کنـــار بگـذارید و با عزمــی راسـخ و قدمـی اســـتوار به اســـتقـبـال آن بروید و اگـر درجایــی لازم دیـــدیـــد با خانواده آن را در میـان بگـذاریـد. راهنــمــایــیـ‌ــهای آنها بیــ‌ـــ‌فایـــده نخواهد بود. با کسی ملـاقـات خواهـید کرد که مدتـــ‌ــهـــا انـتــظارش را می‌ـ‌کــشــیـــدیــد ولی ملاقات با او شرایــطـی خواهـد داشت که شمــا بایـــد آنـها را بپــذیــرید. پس دست به کار شوید.

متولدیــن مرداد ماه:

اگـر تمام دنـیـا جمـع شوند تا خود شما تصمـــیمی قاطع برای خودتان و زندگی خودتـان نگــیریـد هیـــچ تغـــیـــیـــر مثــبــت و منـــاســـبی در زنـــدگـــی تان به وجود نخواهد آمـــد. عیـــب بزرگ شخـــصیـــت ی شمـا ایــن است که در اتـــخــاذ تصمیــمــات مفــیـــد و سازنــده کاهل هســـتید و در مقـــابـل، حسن بزرگ شخــصـیـــتی شما قدرت مقـــاومت و پایــداری شمـا در برابــر ناملایــمــات و شداید زندگی اســت که شما در زنـدگـی گذشته خود نمونه های زیـــادی از آن ها را دیـده اید. شمــا برای خودتـــان یک زندگـــی (کرم ابـــریـشمـی) درسـت کرده ایـــد خارج شوید.

در تدارک یک جابــجـــائی محیــط مثل (سفـــر) هســتید که بســیار خیر و مبارک اســـت و انشـاءالـــله تعالـی بزودی غربـت و هجران شمـا به قربت و وصال منـجـر خواهد شد. سعی کنــیــد که مبانی اقـتــصـــادی خود را قوی تر کنید و بیــشــتـــر به ذات اقدس الـهی اتکـــا و اتــکـــال داشـــتـه باشید.

متولدیـن شهــریور ماه:

بخــش عمـده این ماه به دنبـــال شانس برای دریـافـــت دانـــش و یا تعداد زیادی افراد جدیــد و یا گذران وقت با خانواده و دوستــان هسـت. زنــدگی عاشـــقانـه شمـا می توانــد پر برکت تر شود الـــبته با ورود سیـــاره حاکم شمـا یعنـــی ونوس در روز ۵ م ماه. ونوس تا پایان ماه مهمان نشـان شمـاسـت و باعث ایـجـــاد نیروی عظــیـمی از اعتــماد به نفـــس در شما خواهـد شد و از قبال آن قادر به انـــجام کارهای فوق الـــعاده ای انـجام دهیـــد. این امـر می توانــد برای شما که مجرد هستـــیـــد چون کســی بسیار جذاب را سر راه خود خواهـــد یافت. با انـــجـام حرکــت های کوچک میتوان راه را برای هماهــنگـی بسیـار هموار کرد امــا شما شروع به راه رفـــتن محتـــاطــانـه کرده اید. اگر عاشق حیوانـات خانــگـی هسـتـــید می توانــیـد از پیوستن یکـــی به خانواده خود در حدود ۲۳م ماه خوشحـال باشـیـد. تمــرین بیشـــتــر باعـــث احــسـاس اعــتـماد به نفس بیشتر در شمـــا خواهــد شد.

مـتولدیـــن مهر ماه:

در ایــن ماه شاهـــد پیـشرفـــت تلـاشهـــای گذشـــته هســتـــید و موفقیـــت در بسیــاری از چیزهــایی که انــجام می دهــیـد تضمیـــن شده اســـت و همـچـنین معامـــلـات مالـــی برایـتان سود آور خواهنــد بود. فعــالــیــتــهــای ورزشی و باثبــات ، کلـیــد موفقیـــت در انجــام فعالیـــتهای یا وظایـف خود هستـــی و همــینطور نمایش دهــنــده قابــلـــیـــتهـــای خوب شمـا هسـتنـــد. در زنـدگی شغـــلی تان با تصـمـیـــم گیری های مسـتــقل نتـــایــج بســیــار ارزنده ای بدست می آوریـــد و با بالـا رفـــتـن سطح اعتــماد به نفـس تان باعــث حیـــرت اطرافــیـــان می شوید.

سعـــادت زنـــاشویی تان در گرو ایـــجــاد ثبات در آن است و با رفـتـار پسـنـــدیــده و جذابــیت باعــث جذب جنــس مخــالــف خواهید شد. تفاهم در نهایت منجر به تصمـــیـم گیـری برای ازدواج خواهـد شد. افزایـش مسئولیــتهایتان ممکـــن است باعـــث کاهـــش زمـان استـراحت و شخـصـی تان شود. با زیـــردستــانتـــان مدارا کنـیــد و از برخوردهــای پرخــاشگرانـه خودداری کنـید. در ایــن ماه به دنـــبـــال سفـــرهـای بین الـملــلی هســـتید. سفــرهـــای دور برای گسـتـــرش کســب و کار خواهــیــد داشــت.

متولدین آبان ماه:

مدتــی اســت به جای حل مشکلــات تان به خیـــال پردازی روی آورده اید و این مســأـلـــه نه تنـــها مشکل شما را حل نخواهـد کرد بلکــه رنجیده خاطرتـــان میـــکـنـد ، شما پتـانـــسیــل حل مشــکــلاتــتان را داریـــد پس شجـاعــانـــه برای حل آن تلـاش کنـیـد و بدانـــی که موفق خواهیـد شد .

ایـن ماه در فکر شروع کاری هستـــید امـــا نتیـجه آن شما را دچـار نگرانــی کرده اســت ؛ بهـــتــر است پس از همفـــکـــری باافراد ذیـصلـــاح و آگــاه هرچــه زودتـــر تصـمـــیم مقتضی را بگیـــرید ، چون گذشــت زمـــان بیش از حد به نفــع تان نیــسـت.

متولدیـن آذر ماه:

در ماه گذشته ممکـــن اســت بر شمـــا لحظــات موفقیت آمــیـــز فراوان گذشــته باشد ولی بنـا به علـــلــی، قدر آن لحـــظات را ندانسـتـــه ایـــد. به نظـر می رسد اکـنون در انـــدیـــشـــه آنـچــه گذشتـــه است به سر می بریـد اما به هر حال بایـد توجه داشت که نه شمـــا و نه هیچکـس دیـگـــری قدرت تثبـــیـت کردن لحــظات و نگـــهداشـــتن زمان را نداشته و ندارد.

در گذشــته زندگــی کردن به صلـاح شمــا نیـســت ؛ توصیـه من به شمــا ایــن اســـت که در ایـن ماه از طریق ارتـبـــاط صمـــیمـــانه با خداوند دوباره شرایط خوبی را برای خود فراهـــم کنـیــد و آنـچه را در پی آن هستید مجددا به دســـت آوریـــد ؛ صیقـل دادن دل و تزکیــه باطن، کلـیـــد موفقـیــت شمـــاست.

متولدین دی ماه:

در این ماه شما قادر هستیـــد بدون اینــکـــه از دیگـران تاثـیر منفــی بگیرید یک تغـیــیر اساسی و بزرگ را در زندگـــی تان ایجـــاد کنید ، ابراز وجود به شمـــا اجـازه می‌ــدهد که استــعـــدادهای درونی خود را بشنـاســـیــد و آنچـه از احسـاســات‌تان که مجـــال میــابــنـــد بیان شوند را با دیـــگـران تقسیـــم کنـــید‌ و این مهـــم نیـــســـت که چقدر کار پیــچـــیــده و دشواری اسـت.

آنـچه را اکـــنون واقعـا ضروری اســت انجام دهـید بدون اینکه نیــاز باشد روش خود را بهـــم بزنـیــد ؛ برنـــامه ریــزی و فکــر کردن به آنچـه که می‌خواهید انجــام دهیـــد بهتـــر از ایـن اســـت که کاری را بدون ایـنکـــه به عواقب آن فکر کنـــیـد شروع کنیـــد.

متولدین بهمـن ماه:

ممــکــن اسـت از طرف دوست یا برخـی افراد نزدیـــک، مشکلـاتـــی برای تان ایجاد شود. روابـــط خانوادگـی شمـا گســـتــرش خواهـــد یافـــت. چنـــان سرگرم شوید که حتـی فرصـت پیــدا نکــنید که به ناامــیـدی فکر کنــیـــد. امروز سخـت ترین چیزی را که می توان در زندگی یاد گرفـت این اســت که از روی کدام پل باید رد شد و کدام را بایــد خراب کرد. در زمیـنـــه کاری با یک رقـابـــت سخــت روبرو خواهــید شد. شمـــا از رقیــبـــان خود هیچ چیز کمتـــر نداریـــد و با تصمیماتـی عقلـــانـــی موفق خواهـید شد. او دوست دارد که مشکـــلات خود را با شمـــا در میـــان بگـــذارد، به حرف او گوش دهیـد. او می توانــد در شرایط بحــرانـــی به دادتـــان برسد. گرچه او بود و شما قدر او را ندانســتیـد.

متولدین اسـفند ماه:

در این ماه برای گرفتـن یک تصمـــیـم مهم مالی اصول اســـاســـی و ضروری را در اخـــتـیـــار نداریـــد اما توجه داشـتـــه باشید که پنجــرهـ‌ای که برای فرصــت های جدیــد به روی شمــا گشوده شده اسـت فقـــط چنـد هفــتــه میــ‌ــتواند باز بمانـد و دیگــر منتـظر شما نخواهـد مانــد.

بســیـــار سخـــت است که بسـرعت واکنــش نشان دهیـد چرا که عدم اعــتـماد به نفــس در شما حتـــی فکــر کردن را هم برایــتان را هم سخـــت و دشوار می‌ـکـــند.

نگـــران نباشید؛ خوش بیــنــی شما بازخواهد گشت ، در ضمـن تا زمـانی که احــســاس اطـــمیــنان نکـردهـ‌ــاید از گرفـتن تصیـــمات مهم و اساسـی در رابـطـــه با زنـدگی تان خودداری کنـید!

فال و طالع بینی همه ماههای سال در خرداد 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.