فال و طالع بینی واقعی فروردین 97 سال جدید

فال و طالع بینی سال 97 که برای همه ماه های سال می باشد این فال و طالع بینی مشخص می نماید که در سال جدید چه اتفاقاتی برای شما خواهد افتاد شما می توانید با استفاده از این فال و طالع بینی بدانید سال سگ چه اتفاقات خاصی برایتان خواهد افتاد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فال و طالع بینی واقعی فروردین 97 سال جدید را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طـــالــع بینـی سال ۲۰۱۸ میلادی

سال ۲۰۱۸ تجربیـات و موفقـیــت های بســـیــاری هم در زنـــدگــی شخــصــی و هم در کار و حرفـــه برای مردم به ارمــغان می آورد. می توانـــیـد مشتـــاقانـه منـتـظـر توجه کســـانی که دوستشان داریـــد باشــیــد، و با دوستان و شریک زندگــی جدیـــدی ملـــاقات کنــید. طالع بینــی شغل، ارتــقـا یا پیـــشــرفت وضعـــیـت کاری شما را پیــش بینی می کنــد. از کار سخــت نتــرســید و سرنوشت خود را ببیــنیـد. این سال هم چنیــن زمـان خوبی اســـت که چیـــزهـای تازه را، چه ورزش و برنـــامـــه های تحـصـیــلــی باشـد و چه یک قرار شام، تجــربه کنــید. تنهــا کافـــی اســـت از باز کردن در به روی دنیــای اطراف خود نتـرســـید.

طالع بینی ۲۰۱۸ به عنوان یک راهـنـــمـــا، مسـیر شما را در این سال هموار می کنـــد. برای خودتان زمان بگذرانـــید و فشــار زیــادی بر خود وارد نکــنــیـد. بایــد آرام باشید و از خودتان لذت ببرید. برای موفقــیت های خود پاداش بگـیرید. ایــن کار که گناه نیــست، مســتـحـق آن هســتـــید! افـزون بر ایـــن تلـــاش کنــیـــد به رشـــد فردی بپـردازید. رویدادهای گذشتــه را ارزیــابی کنــیـــد و شکـــســـت های قدیمـــی را تکرار نکنــیـد. انقــلاب زنـــدگی شما بوسیله ایــن حقیقــت، که از اشتــبــاهـــات خود درس بگیریــد، حاصل می شود. کســب تجربـــه و اســـتفاده از آن بســـیـار با ارزش است و ایـن موضوع در ایــن سال از اهـــمـیــتی مضـــاعـف برخوردار می باشد.

در زمیـنــه روابـــط، بســیـار با اعــتـــمـاد به نفس خواهـیـــد بود. اگــر اخــتلـافـــاتـی وجود دارد، نگـران نبـاشـیـــد، می توانـــیـد آنها را به آســـانی و بطور موثر حل کنــیـــد. افــزون بر ایـــن می توانید از همراهی و مصاحـبـت شخص محبوبتان، کســـی که با او به موفقـــیت می رســـیـد، لذت ببریـد. طالـــع بینی این سال، برای کسانـــی که عاشق و شیدا هستـند واقـعــا بهتریـن ها را آرزو می کنــد. کسـانـــی که مجــرد هســتنـــد، می توانـند در حالــی که با افراد جدیـــد ملاقـات می کنـند، از یک زنـــدگـــی ماجــراجویانه لذت ببــرنـــد. از “شــکــار کردن دل ها” و عشـق بازی نترســید. ایــن کار بسیـــار سرگرم کنــنده اســت. ستــاره ها نشـــان می دهـند که در سال جاری با یک دوست واقعـی که در زمان های سخت شما را یاری می کند ملـاقــات می کنــیـد. باید مراقب این دوستــانتــان باشـید چرا که در دنیا تعــداد کمی از آنــهـــا وجود دارد.
فال جدیـــد سال ۲۰۱۸

وقتی که بحــث بر سر کســب و کار اسـت، مطــابـق با فال ۲۰۱۸، بسـیـار شاد خواهید بود. کارفرمــاهــا تلــاش و کار سخــت شما را خواهـــند دید و به خوبی قدردانی می شوید. ممـکـــن اســـت پاداش های مالـــی و یا حتی ترفیع هم وجود داشـــتـــه باشــد. از طرف دیــگــر، اگر با شغل خود مشـکل دارید و احـــساس می کنـــیـد ارزش شما دیــده نشده است، از پذیرش پیـــشـنهــادهای دیـــگر نترســیـد، حتی می توانیـد کمی ریســک کنید. این سال، سال تغــیـــیرات است، پس اجازه ندهــیــد تغیــیـــرات شمـا را بتـــرساننــد. در زمیـنـه مالـی، بهـــتر اســت به آیـنـده و پس از انداز بیشتر پول فکـــر کنــیـــد. بعدهـــا وقتـــی که بخواهیـــد خانـه خود را مرتــب و آراسته کنیــد یا تصـــمیم به تشکیـل خانواده بگـــیرید، پول مفـیـد خواهـــد بود.

در سال ۲۰۱۸ می توانـید یک موفقـــیـت بزرگ در ورزش را هم تجربــه کنـــیـد. از اینکـه زمان بیــشـــتــری را صرف فعـالـــیت های تفـــریـــحــی و اوقات فراغـــت خود کنـیـد نتــرسیـد. در حوزه سلامــت، وضعیت بســـیــار خوبی خواهیــد داشت. فقط مراقـب مشکــلات سلامتی کوچکــتــر باشـــیـــد و آنهـا را دست کم نگـیریـــد. بعدها ممکــن هزینه ایــن سهـــل انـــگــاری را بپردازیـــد. بهتــر است وضعــیـت سلـــامــتی خود را بررسـی کنـــیـــد. سعی کنـید حداکـثر اســتـــفـــاده را از این سال ببریـــد. ستــاره ها سالــی پر از موفقـــیت را برای شما آماده کرده اند. از زنـدگی خود لذت ببـــرید و چیـزهای جدید را تجربــه کنــید. اگر امـــکـــانــاتش وجود دارد، صبــر نکنید و رویاهای دراز مدت خود را تحــقـــق بخــشــیـــد.


فال سال ۹۷ برای متولدیـن سال سگ

طالـــع بینـی سال سگ برای متولدیـــن سالهـــای دیــگـر , سال سگ برای متولدیــن سالـهـای دیـــگر چگونه اســـت
خصوصیــات متولدیـــن سال ۹۷ سال سگ

سگ دوست انسان اســت که می تواند او را درک کنــد و از او اطاعـت کنـد، چه صاحـــبش ثروتمنـد باشـــد و چه فقـیر. چیــنــی ها سگ را حیوانــی فرخـــنده و مبارک می داننـد. اگر سگـی وارد خانه ای شود، صاحبخانه با آغوش باز او را خواهـــد پذیـرفـــت.افــرادی که در سال سگ متولد شده انـــد، شخـصــیـتـی راسـت و درسـت دارنـــد. آنهــا در کار و شق وفادار، باجرات، زبـردست، باهوش و دلـــسوز هستنــد. این افـــراد اگر بتوانــند بی ثبــاتــی خود را رفع و رجو کننـــد، شانــس به سراغـــشـان خواهـــد آمـــد.

سگ موجودی غیر اجتــمـــاعـی است و از هر نوع شلوغی گریزان است. او در روابـــط عاشــقـانه، بی احسـاس به نظر می رسد؛ امـا ایـن تصور نادرســـت است. در واقـــع، علـت اصلی این حالت، نگـرانـی، شک و بی اعتــمادی اون نسـبت به احـــسـاسات خود و دیـگــران اسـت. با تمـام این عیوب، می توان اصـــیل تریـن خصلت های ذاتـــی انــسـان را یک جا در وجود سگ پیـــدا کرد.

سگ باوفا، راستگو، درستـکـار و بســیـار وظیـــفه شناس است. شمــا می توانـید به او اعــتــماد کنـیـــد؛ چرا که هیـچ گاه ناامــیدتـان نخواهد کرد. او بهـتر از هر کسـی رازدار اســـت؛ زیــرا در شعور و رازداری گوی سبـــقت را از همــگـــان ربوده اســـت. او از بازگو کردن رازها و صحـــبت های خصوصی دیـگـــران بیـزار است. موضوع صحبت های سگ مبــتـــذل و بی قد و قیــمـــت است و گاهـــی منـــظور خود را نادرست بیان می کند. او به ندرت در جمــع خود نمایی می کند؛ امـا بســـیار با هوش است و هیــچ کس بهتـــر از او نمـــی تواند به صحـبـــت های دیـگـــران گوش دهـد.

سگ می توانـــد اعتـماد دیــگــران را به خود جلــب کنـد. او همـیـــشه نهایـــت تلــاش خود را برای دیـــگــران می کنــد و در فداکـاری تا مرز فدا شدن پیــش می رود. اغلـــب افــراد به او احـتــرام گذاشتـه و ارزش خاصی برایش قائلنــد و حق دارند، چرا که شایســتـــه احــتــرام اســـت.
نشانـــه ها و علـــاقــه منـدی های متولدین سال سگ ( حیوان سال ۹۷ )

رنـــگ: فیــروزه ای , , , , , , , , , حیوان: سگ یا گوسفند

گُـل: همـیشه بهار , , , , , , , درخت: گیـلـاس

رایحه: حنا , , , , , , , , , , گیاه: مرزنـگوش

طعم: گوشتــی , , , , , , ادویه: میخــک

جواهر تولد: یاقوت , , , , , , , ,فلز: سرب

عدد شانس: ۹ , , , , , , , , آلـــت موسیـــقی: گیـــتار

بهتـریـن جفت: , , , , , , , , , ببر، خرگوش، اسب

بدتــریـــن جفت: , , , , , , , , , ,اژدها، بُز، خروس
مشاهیــر متولد سال سگ

برتولت برشت، لنــیـن، ولتر، سقـراط، مولیــر، و لئون بلوم ، مارسل پروست، یوری گاگارین، فیدو، گی دوماپاسان و لویی شانـــزدهـم ، شونبـرگ ، وینــستون چرچــیـل ، ال جلـسون ، جرج جرشوین ، مایـکـــل جکـــسون ، سقـراط
مشــاغــل مناسب متولد سال ۱۳۹۷ سال سگ

عضو فعال اتـــحادیه، کارخـانـــه دار، سر کارگـر، منـتــقـــد، معــلم یا مربـــی، نویســنده، فیلسوف، متفــکــر، معــلـــم اخلاق، قاضـی، پزشک، محقق، دانشمـــند، سیــاســـتـمـداری واقـع بیـن و بی طرف، جاسوس
متولدیـــن ماه های سال سگ سال ۹۷

فروردیــن: سگ مبـارزه! او به دنیـای ناشــناخته ها سفـر می کنــد.

اردیبـــهـــشت : سگ با وفا و مورد اعـــتـــمـــاد! بدبـــیـــنــی و صراحت او کمتـر از بقیه سگ هاسـت.

خرداد: سگ بی اصل و نسب! او بد ظاهر و خوش باطـن اســـت.

تیر: سگ دست آموز! او حساس، آسیب پذیـر، درســـتکار و تنــدخوست و همـیـشه خود را فدای دیـگران می کنــد.

مرداد: سگ پر سر و صدا. او دائماً پارس می کند تا دشـمـــن را از دروازه دور نگه دارد.

شهریور: سگ فنـی! او اهـداف خطرنــاک را تعقــیب نخواهــد کرد.

مهر: یک هاپو! او موجودی ضعــیـف اســـت که به برخوردهـــایــی قانــع کننـــده احتـــیاج دارد.

آبان: سگ ولگـرد! او به میل و اشـتــیاقش برای جنــگ و جدال اعـــتـمـادی ندارد.

آذر: او توله سگی اســـت که وَرجه و ورجـه می کنــد و هیـچ چیــز نمی توانـد جلویش را بگیــرد.

دی: سگ نگهـــبـــان. شمـا می توانیـد به او اعــتـماد کنیــد، اما به یاد داشتـــه باشیـــد که بسـیـــار عصـــبی است.

بهـــمـن: سگ عاقـــل! او روشنـــفکـــر تریــن سگ هاســت.

اســـفــنــد:دوست با وفا! او علـاقــه به یادگیــری شنا دارد.


ارتـــباط میان پدر و مادر متولد سال سگ و فرزنــدان متولد این سال

موش: سگ با وجود حس وظیـفــه شنـــاســی و حســن نیت خود، زیـاد به موش علــاقه ندارد.

گاو: هر دو کج فهــم هستنـد. آنهـا دربـــاره هم قضـــاوت می کنند و نقـــص ها و کمبود های یک دیـــگر رامـی یابند.

ببـــر: خوب است. سگ به فرزندش بســیـار می بالـــد و امـــکانـات زیادی برایـش فراهـــم می کند.

گربـه: ایــن دو با هم خوب می سازند. اگــر پدر در سال سگ متولد شده باشد و دخـتر در سال گربــه، چه بهـتر!

اژدهـــا : ایــن دو هرگز با یک دیـــگـر کنـــار نمـی آیند. سگ هوشیــار اســـت و اژدهـا نمی توانـــد انــتــقادات مداوم او را نسبـــت به خود تحــمــل کنـــد.

مار: سگ احـــســاس می کنـد مار در آستــین خود پرورده. او تفــکرات هوشمـنــدانــه را دوست ندارد.

اســـب : این موضوع که اســـب دوست دارد به راه خود برود برای سگ مهـــم نیســت؛ بلکـه خود پســـندی اسب، سگ را نگــران و ناامیـد می کنـــد.

بز: مشـکل است. سگ با ناامیدی دست از بز می شوید.

میمون: سگ، میمون را جدی نمــی گیـرد، میـمون نیــز همین طور.

خروس: هر دو از هم دوری می کنـند. ایـن دو هیچ وجه مشـتــرکــی ندارنـد و بلـــنـد آوازی خروس باعـث رنــجـش سگ می شود.

سگ: بهـتــر از ایـن نمــی شود؛ هر چنــد برای اعضــای دیـــگـــر خانواده، کمـــی خطـــرنـاک به نظر می رسـد.

خوک: بله، گرچــه بی تجـربـــگــی و خشونت خوک سگ را ناراحـــت می کنــد.


رابطه دوستـــي متولدين سال سگ با سالـهــای دیگر

موش: نه، اهداف موش براي سگ بي ارزش است.

گاو: تصور رابـــطــه دوستانه بين اين دو مشكـل اسـت.

پلنگ: دوستي محكـم تر از اين غير ممـــكـــن است.

خرگوش: بلــه، دســـت كم خرگوش از روي ترحم حرف هاي سگ را گوش خواهد داد، حتي اگــر كاري از دســـتـش ساختــه نبــاشد.

نهـــنــگ: نه، سگ كامــلا واقــع بين است و نهنگ را مايوس مي كند.

مار :مشكــل اســـت. بهتــر اســت دوستي خود را در حد يك ارتـــبـــاط اجـــتـــماعـي حفــظ كنند.

اســب: آنهـا دربــاره سياست بحث خواهـنـــد كرد؛ الـبــتـــه اگـــر باهــم موافـق و متـحد باشــند! چرا كه نه؟

گوسفـنـــد: غير ممـــكـن اسـت. اين دو به سخــتي با هم كنار مي آينــد.

ميمون: شايد… كسي چه مي داند، امـا ميمون كســـي نيســت كه به سادگــي كســـي را تحســين كند.

مرغ: بين اين دو همـــيشـه فاصـــلــه هســـت؛ يك نرده، يك ديوار، يك جوي يا يك دنيا!

سگ: دو دوست خوب. امـا دوستـي اين دو را نمـــي توان زنـده و شادي بخش دانـســـت.

خوک: اين دو بسيار به يك ديگـر وفادارند. خوك با كمــك خود به سگ او را از نگرانـي مي رهانـد.


رابــطـــه عاطـفی (زن) متولدین سال سگ با سالـــهـای دیگــر

موش: رابـــطــه جالــبــی است. اگــر آقـای موش کمـــتـــر در خانــه بمـاند، کارها به خوبی پیش می رود، در غیر این صورت، خانم سگ مرتب به او غر می زند.

گاو: مشـــکـــلــاتی وجود دارد. سگ شورشی و گاو ارتجاعی است. ایــن دو دارای دو نگرش کاملـا متـفـاوت هســتنــد.

ببر: ممـکن اســـت رابـــطه خوبی باشد. آنهـــا اهداف مشـتـرکی دارنـــد و در یک جبهـــه می جنگــند؛ اما ممـــکـــن اســـت در ایــن میان عشق را فراموش کننــد.

گربــه: تا زمـــانـــی که بتوانـــنــد آرامش خود را حفظ کنـنـــد؛ مشکـلـی پیــش نخواهــد آمــد؛ امـــا اگــر سگ تنهـــا به فکر هدفــش باشد، زندگـــی برای گربه عذاب آور خواهـد شد.

اژدها: سگ واقع بین خصـــلت های واقــعی اژدهــای مغـرور را می بیند و او را دچار یاس می کنـــد؛ بنابـــرایــن هیچ یک در زنـدگی خوشبـــخت نخواهـند شد.

مار: مار آنــچه را که بخواهد، انـــجـــام می دهد و حتی اگـر سگ اســیــر او شود، واکـنشــی از خود نشـان نمی دهـد.

اســب: بله، چرا که نه؟ سگ ـ که نگـران اهـــدافـــش اسـت ـ خود را با میـل و رغبت در اخـــتیار اســب قرار می دهـــد و حسود هم نیســـت.

بز: نه، این دیـگـر زیـــاده روی اســـت! هر دو به شدت بدبـــین هســـتــنــد و زندگـی غم انــگـــیـــزی خواهند داشت.

میـمون: توصیه نمـــی شود. سگ موجدی آرمانگــراســـت و از بودن در کنــار میــمون رنـج خواهد برد.

خروس: نه، سگ از مســخـــره بازی های آزار دهـنـــده خوشش نمی آیـد و بدبینــی او از حد خواهد گذشـت.

سگ: بله، اما نســبــت به هم سرد هســـتنــد و درگیـر مشـــکــلات مالـــی خواهنــد شد.

خوک: عالـی اسـت. عشـق ایـن دو متکـی بر تفـاهــم، درک و احـــتـــرام متقـابل اسـت.


رابـــطه عاطفی ( مرد ) متولدیـــن سال سگ با سالهای دیــگــر

موش: رابطـــه جالبی اسـت. اگــر آقــای موش کمـتــر در خانه بمـانــد، کارهــا به خوبی پیــش می رود، در غیر ایـــن صورت، خانم سگ مرتــب به او غر می زند.

گاو: مشــکـلـــاتـــی وجود دارد. سگ شورشــی و گاو ارتجـاعــی است. ایـــن دو دارای دو نگرش کاملا متفـاوت هســـتند.

ببــر: ممکـــن اسـت رابــطــه خوبی باشــد. آنـها اهـــداف مشترکی دارنـد و در یک جبـــهـــه می جنـگنـــد؛ امـــا ممکن است در ایــن میان عشـق را فراموش کنند.

گربــه: تا زمـانی که بتوانـــنـــد آرامش خود را حفــظ کنـــنــد؛ مشـکـــلی پیـش نخواهد آمد؛ اما اگـــر سگ تنــهـــا به فکـر هدفــش باشد، زنــدگــی برای گربـه عذاب آور خواهـد شد.

اژدها : سگ واقع بیـــن خصلـت های واقـــعـی اژدهای مغرور را می بیــنـد و او را دچار یاس می کنـــد؛ بنابراین هیـچ یک در زندگــی خوشبخـت نخواهـند شد.

مار: مار آنـچـــه را که بخواهد، انـــجام می دهد و حتـی اگــر سگ اسیـر او شود، واکــنشـــی از خود نشــان نمــی دهـــد.

اسـب: بلـــه، چرا که نه؟ سگ ـ که نگـران اهدافـــش اسـت ـ خود را با میل و رغبـت در اختـــیـــار اسب قرار می دهـد و حسود هم نیسـت.

بز: نه، این دیگر زیاده روی است! هر دو به شدت بدبیـن هستنـد و زندگی غم انگـیـزی خواهند داشت.

میمون : توصیـه نمی شود. سگ موجدی آرمانگراســـت و از بودن در کنار میمون رنج خواهد برد.

خروس: نه، سگ از مسخره بازی های آزار دهــنده خوشش نمی آیـد و بدبیـــنی او از حد خواهـــد گذشت.

سگ: بلـه، اما نسبت به هم سرد هســـتـــنـــد و درگـیــر مشکـــلات مالـــی خواهند شد.

خوک: عالــی اســت. عشق ایـن دو متـــکـــی بر تفـاهم، درک و احـــترام متـــقـــابل اســـت.

فال و طالع بینی واقعی فروردین 97 سال جدید

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.