فرشته ها چه زمانی از شب انسان ها را بیدار می نمایند

امـیـرالـمؤمـــنیـــن علـی(ع) فرمودند: «اول قلبت را با تفــکــر بیدار کن و شب پهلویت را از رخـتــخواب جدا کن تا بتوانــی نمــاز شب بخوانـی و از پروردگـارت بترس».

 

آیتــ‌اللـــه مجتهـدی تهــرانی در شرح ایــن حدیث می‌ــگوید:

امام صادق(ع) فرمودنــد: «امام علـی(ع) زیـــاد این حدیث را تکـرار میــ‌کـردنـــد که اول قلـبـــت را با تفکـــر بیـدار کن و شب پهلویت را از رختخواب جدا کن تا بتوانی نمـاز شب بخوانی و از پروردگارت بترس». گاهی اوقات فکر کن کجا بودی، از کجـا آمـده‌ای، به کجـا میــ‌خواهـــی بروی. در حدیــث دیـــگری از امـام علــی(ع) آمده اســـت: «خداوند رحــمت کنـــد آن کس که بفهــمــد کجـا بوده، و حالا به کجــا آمـــده و بعـــد به کجـا میـ‌ـــخواهد برود.»، خوب است که انـــســـان قلـبــش را با فکر کردن آگــاه کنــد، نه ایــنــکـــه دائم در فکــر گنـــاه باشد که چطور سر مردم را کلــاه بگــذارد.»

ایـــشان بیــان کردند: سحــرها بلـنـد شو، نخواب تا اول اذان، بد است. مرغ به وقت سحــر ذکر بگوید و ما مثـــل مرده در رخـــتـــخواب خوابیـــده باشیم. پس شبـــ‌ها از رخــتــخواب بیرون بیایـــید، یک مقدار خدا را صدا بزنیـــد، قرآن بخوانــید، دعـــا بخوانیـد، نخوابـیـــد. روایــت دارد که ملائکه سه بار انسان را در طول شب بیدار می‌ـــکننـــد؛ یک بار ساعت دوازده، یک بار ساعـت دو و یک بار ساعت چهـار. شما هم بیــدار می‌شوید، آبی میــخورید و شیطان میـــگوید بخواب، خیــلــی تا اذان صبـح مانده! شما هم میـ‌ــخوابـــیـــد.

آیـــت‌الله مجتهــدی تهرانی گفتنــد: شیخ عبـــاس قمی در مفاتـــیح نوشتـه: «شیطـــان بر صورت کســی که ملــائکه سه بار او را در شب بیدار کردهــ‌انـــد، امــا به حرف شیـطان گوش داده، بول میـــ‌ــکــند.»

وی در پایــان گفــت: «از پروردگارت بتـــرس»، تقوای خدا اخــتیـار کنـــیــد، پلــیــس مخــفی داشــته باشید تا گناه نکـنیـــد. چشـــمــتـان، گوشتـــان، زبــانتان، اعضا و جوارحتـــان بتــرسد از ایــنـکــه گناه کنید. به چراغ قرمـز دیـن که رسیـدید (کارهـای حرام)، ترمـز کنـیــد. به چراغ سبز دیـــن که رســیـــدیــد (مســائل حلــال) بروید.

فرشته ها چه زمانی از شب انسان ها را بیدار می نمایند

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.