بیوگرافی فریبا نادری و ماجرای ازدواج دوباره بعد از طلاق از مسعود رسام

فریبا نادری یکی از بازیگران در عرصه سینما و تلویزیون ایران می باشد او همسرسابق مسعود رسام بود که از او جدا شد . با همسر دومش ازدواج نمود به تازگی فریبا نادری صاحب یک دختر شده است که تصویرش را در فضای مجازی منتشر نموده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتربیوگرافی فریبا نادری و ماجرای ازدواج دوباره بعد از طلاق از مسعود رسام  را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

بیوگرافــی فریبـا نادری

فریـبـا نادری(١٣۶٣- در تهــران) بازیگـر زن ایـــرانی و همســـر سابـق مسـعود رسـام است.فریبـــا نادری در تهران به دنـــیا آمـــد و
یک برادر دارد.او خودش میــ‌گوید در کودکی خیلـــی شیــطـــان و بازیگوش بوده است.نادری که در اوج جوانی با مسـعود رسـامکه خیلــی از او بزرگـ‌ـــتر بود ازدواج کرد، گفت که ایـن ازدواج به تشخــیـــص خودش انجام شده است.


فریـبا نادری و همسرش

او پس از مرگ همـســرش در سال ۱۳۸۸ دیگـر ازدواج نکـــرده و در مصـاحبـه‌ـــای با ایسنــا اعـلام کرد هرگـز با بازیگـــران تلویزیون یا
سیــنما ازدواج نخواهــد کرد.او در مورد همــســرش می‌ــگوید در کنـار مســعود رسـام زنــدگـــی عاشقــانهـ‌ای داشتــم و با وجود بیست و
یک سال تفـــاوت سنی هیـــچ وقت در زنــدگـــی با او خلـــلی حس نکردم.

حتی کوچکتــرین سخنان او برای من آموزنده بود و ایـــن بهتـریــن خاطــرهــ‌ام از اوست که هنوز هم حرف‌هـــای پرمـــحتوایش در خاطـــرم هســت.


فریــبـــا نادری

دیـــروز فریـبا نادری مادر شد
فریـبـا نادری بازیــگـر کشورمــان ۸ سال پس از درگــذشـت همـــسـر سابـقـــش مسعود رسام ، برای بار دوم پای سفـره عقـد نشـســت .مهـرداد طبـاطـــبایی همسر دوم فریـــبا نادری است که از فعالـــان حیـطـه لبنـیــات اســـت.این بازیـــگـر کشورمان چندی پیش با حضور در برنامـــه برنـامـه صبح خلیج فارس با اجرای نجــمه جودکی درباره مادر شدن گفــت و در این باره صحبـــت کرد. در قسمـتی از گفـــتـــگو نجمه جودکی از فریبا نادری پرسـیـد :
به مادر شدن فکـر میکنــیـد و ممکـن اســت به زودی خبـــر مادر شدنــتــان را بشــنویم؟ بازیگـر سریــال پرســتاران گفت :
بلــه به مادر شدن زیـاد فکـــر میـکـنــم و در واقــع بیــشتـر از هرچیزی به مادر شدن فکر میکـــنــم و در آینـده نزدیک ان شاءاللـــه خبر مادر شدنم را میـــشنوید.


فریبا نادری

فریبـا نادری بازیگر سینـــما و تلویزیون کشورمان در روز عید غدیـر مهمـان برنامـه ای با اجرای محمد سلوکی بود ودر این برنامه از زمان تولد فرزندش صحبـــت کرد. محمـــد سلوکی در بخــشی از این گفتــگو گفـت :
خانــم نادری فرمودن که اگــر پسـر دار بشـن اسمــش رو حتـــمـــا میــذارن امیـرعلی ، ان شاء اللــه کی این خبر خوشایـــنـــد به گوش میـرسه ؟
فریــبـا نادری در پاسخ به ایــن سوال محمــد سلوکی گفـت :برای اواخر بهــمـن یا اوایــل اســـفـنـد، زمـانـــی که پزشـک دادهبرای ۲۸ تا دوم یا سوم اسفند اسـت که مجـری برنــامه با شوخی گفت :اگـر اسـفـنـــدی شود که خوشبـخـــت میـــشوید و کلی از خصوصیات متولدین اسفند تعـریف کرد.
فریبـــا نادری دیـــروز مادر شد
فریبا نادری دربـــاره آیــنده فرزنـــدش در گفتـگوهای قبـلی اش گفــتـه بود :
دلم میـــخواهـــد فرزنـــدم انسـان خیــلــی خوبی باشــد و مفید باشــد برای خودش و امیـدوارم که مثـــل نوجوانـی من نبـــاشـدو از تجـربه های آدم های موفق در زنـدگی اش استــفـــاده کند و تجربـه پذیـر باشد و دلـــم نمـیــخواهـــد ریــســک کند و وارد یک سری خطرات در زندگـی اش شود و مثـــل من نبـــاشـد که وقتی همه میـــگــفـــتـند اشـتباه میکــنی من نمـــی پذیرفتـم.فریــبـــا نادری و همـســرش صاحـــب رسـتورانی با نام دلی جان هم هستـند.


فریـبـــا نادری و همـــســرش

مصاحـــبــه با فریـبا نادری

شایـــعه ازدواج با مهــدی سلوکی

خیــلی وقت است که دیـــگـر با مجلــهـــ‌ـــهای زرد مصـاحـــبـــه نمیـ‌کـــنــم.برایم خســتهـــ‌کنـــنـــده شده.چرا باید مردم از ایــن بدانـنـــد که من چه می خورم و چه نمـی خورم یا اینـــکـه قصد ازدواج دارم یا ندارم.

فکر میــ‌ـکنم مجـــلـات زرد مردم را از واقعـــیت دور میـــ‌ـکـــننـد و نمــیــ‌ـگـــذارنــد آن چیـزی که بایـد از زنــدگی هنرمـــندان و بازیـگـران و آدمــ‌ــهـای موفق به مردم برسد.

هر روز یک چیـزی را شایعه میـ‌کـنـــنــد که فقط باعــث فروش بیـشــتـر خودشـان میـــ‌ـــشود؛
مثـلا یک روز شایـعــه میــ‌کنـــند فریــبا نادری با مهدی سلوکی ازدواج کرده.تمــام مدرک‌ـــشـــان هم برای حرف‌شان این اســـت که مهـدی سلوکی و فریـبا نادری در ستــایش ۲ همــکـاری کردهـــ‌ـــاند.

دوست دارم در مصـــاحـبهــ‌هـایـــی که می‌کنـــم برادر و خواهــرهـــایـم حضور داشـــتـه باشـنـد امــا به خاطر همیـــن بیـ‌ـاخـــلاقـــیــ‌ها آنها ترجـــیـــح میــ‌دهـــنـــد خیلـــی آفتــابــی نشوند و حریـم شخـصی خودشان را داشــته باشـــنـــد.

تولد فریبــا نادری

 

آشنـایـی با مســعود رســام

هیـجده، نوزده سالـم بود که همـراه دوست گریمورم به دفتر مسـعود رسـام رفــتـم تا تسـت بازیـگـــری بدهد.مســـعود بازیـگران فیـلـم «مروارید سرخ» را انتـــخـــاب میـ‌کرد و از افراد مخـــتـــلف تست میــ‌ـــگـرفــت.

من هم اصــلــا در ایــن فکـــرهـا نبودم که از اتـاق بیـــرون آمد و گفت: نوبت شماســـت.
گفـــتــم: من برای تست نیــامـدم؛ دوستم آمـده است.مســعود هم گفـــت حالـــا که تا ایــنــجــا آمـدهـ‌ــای
بیا تست بده.آن روز خیـــلـــی خوشحال شدم اما میـ‌ـــدانستم خانواده‌ــام مخـالـفت میـــ‌ـکنـــنـد.

در تسـت که قبول شدم برای مدتی به کلـاس‌ــهــای آموزشی بهروز بقایــی رفتـم تا توانــاییــ‌هـای بازیـــگریــ‌ـام را تقویت کنم.
در قراردادی که برای بازی در آن فیــلم بستــم قیـد شده بود که خانوادهــ‌ــام بتوانــنـد سر صحـــنه حاضر شوند.«مرواریــد سرخ» فیــلمی بود که باعـث شد با مسعود رســام آشنــا شوم.


عکس فریبا نادری

یک مسلمان دو آتشـــه

من یک مسلــمـان معـــتـقدم.

شایــد ظاهـرم مثـل عرفــی باشـــد که در جامعه وجود دارد امـــا به احکام دیـــنم پایبندم.
نماز می‌خوانـم و مرجع تقلیـــدم آیـتـ‌ـالــله مکارم شیـــرازی هســتـــند که بارها با دفترشان تمــاس گرفتــهــ‌ام تا در موارد مختــلـف سوال کنـــم و جوابم را بگیرم.

خمــس و زکات هم جزو چیـزهــایـی اســت که همـــیـشه سر وقت آنـهـــا را پرداخـت میـــ‌ـکــنـم و از واجبات زندگــیــمن اســت.بی‌ـــاندازه عاشقان امامــان (ع) هسـتـــم و دوستــشان دارم.

اینها عزیزدل هستند.به حرف مردم هم کاری ندارم کهـــممکن اســت چه فکری کنـنــد.
وقتـــی برای زیارت به نجــف و کربلا رفتـــه بودم و عکـــســـ‌هــای آن را در ایـنسـتـاگــرام گذاشتــم بعــضـــی‌ــهــا حرف‌ــهایــی زدند که نشـان می‌دادهنوز فرهـنــگ و جنـبــه اسـتــفاده از یک فضـای مجـــازی جا نیـفــتـــاده.

میـــ‌گــفــتنـد چطور آنـــجـا رفـــتهــ‌ای چادر به سر کردهـــ‌ای و وقتی برگردی دوباره کشف حجـــاب خواهــی کرد.پیش خودشـــان فکــر نکــرده بودنـد که شما در همیـــن امـامزاده صالـــح (ع) که می‌ـــروی چادر میـ‌دهـــنـد تا سر کنی و حرمت فضـا را نگـه‌ــداری.آن وقت از من توقع داشتنــد با پوشش همیـــشـگـــی‌ــام که عرف شهــر تهران اســت در آنجــا حضور پیدا کنــم.

امـــام رضـــا (ع)، امـــام حســین (ع) و حضرت علـــی (ع) بیشـــتــریــن احتــرام را برای ایشـان قائل هستم و من وظیفـه داشـتم که آن طور رفـتار کنـــم.


تصــاویر فریبــا نادری

سود و ضرر زندگـی مسـتـقـــل

مدت‌هاســـت که مســتقل زندگـــی میــ‌ــکـــنم و نیـــازی به این ندارم که کســـی خرجـــم را بدهد.از سال ۸۵ که ماهــی ۵۰۰ هزار تومان درآمـــد داشـتـــم تا حالا میــ‌ـتوانــم خودم را اداره کنـــم.با اینــکــه می‌ـتوانم از خانواده‌ــام پول بگـــیـــرم یا در کنار آنها باشـــم اما ترجیح می دهـم مستقـــل باشـم.

خیال نکــنیـــد که الــان مثلــا ماهــی دویســـت میلــیون درآمـــد دارم.البتــه بازیگرانــی هستـند که ایــن درآمـــد را دارنــد و آخـر سر هم فیـــلم‌ـــشـان نمی‌ـــفروشد.ما هم مثـل همه مردم مشکلاتـی داریــم؛ مثـلـا شده که چند ماه اجــاره‌ــخـــانـه ندادهــ‌ــام امـا صاحــبـخــانـهـ‌ــام آنـــقدر
انسـان متـدیــن و شریفـــی اســـت که همیشـــه دست نگــه میــ‌ـــدارد و فشـاری به من وارد نمـــیــ‌ـکـــند.خدا را شکـــر در چنـین شرایــطی همیـشـه خانوادهـــ‌ـــام هوایــم را دارنـد.

سلـــفـــی فریــبا نادری

کودکـی و جوانی شاد

در کودکـی شیـــطان و بازیگوش بودم.پای تمـام بازی‌ــهـــا و کارهـــایـم برادرم حمـیـد بود.
به خاطر او شیـطــنـتــ‌هـــایــم هم پســرانـــه شده بود.به جای عروسک عاشــق توپ چهل تکه بودم و توی کوچه با بچه‌ـهــا هفــت‌ـسـنــگ و فوتبــال بازی می‌کردم.الـبــتـه من به خوبی پسرهـا نمـــی‌ــتوانـســـتــم فوتبـال بازی کنم امـــا کمی اذیـت‌ـــشان ‌کرده، دروازه‌ـها را کوچک و بزرگ میـ‌ـکردم.(خنــده) از همان کودکـــی همیشـه عشــق بازیــگری و فیــلـــم بودم.
دوست داشتم جای قهـــرمـانـ‌ـهایی باشم که دوستـــشـــان دارم.ایــن علاقه همـیـــشه با من بود و حتـــی در دوران راهـــنـمایی که تحصیل میـ‌ــکـــردم پیـــشنـــهاد اجـــرای برنــامـــه نیـمــرخ به من داده شدامـــا خانواده‌ـــام مخالف بودند و نشد.

من در خانوادهــ‌ای بزرگ شدم که دستـــشــان به دهــانـشـــان می‌ــرســـید و هیــچ وقت احــساس نمـیــ‌ــکردم که چیــزی برایم فراهـم نشــده؛ به خصوص که ته‌تغـــاری بودم و پدر و مادرم دلـشان نمی‌آمـــد خواســتــه‌هـایم را برآورده نکنـــنــد.با وجود علـــاقه‌ام به بازیگری در دانـــشگــاه گرافیــک کامپیوتر خواندم؛ بهخـاطـــر اینکــه خانواده میانـــه خوبی با ایــن هنـر نداشتند.

سنتـی سنـتی

من ترجیـح می‌دهـم المانــ‌هـــای زنــدگی‌ام سنــتی باشد و رنـگ و بوی روابط گذشـــتـــه را بدهـد.
دوست دارم وقتی شب یلـــدا میـــ‌ـشود جای دورهمـی و مهــمانـــیـــ‌هـــای بیـ‌ـربط کنـار خانواده باشم و حافـظ بخوانـــم.ما سنـــتــ‌ـــهـــای خوبی داریـــم که به هر دلیـــلـــی در زنــدگـی امروز مردم کمرنگ می‌شوند.

شایـد دلیل آن مشـغــله بیــش از حد به خاطر نان باشـــد یا آمدن پدیــدهـــ‌ـهـایی مثل تلگــرام و ایـــنستاگـــرام که آدمــ‌ــهــا را جور دیــگری به هم وصل می‌کــنـــد.البـته ایــن اتفاق در شهـرسـتـــان‌ــهـــا کمـــتـر افـــتـــاده اســـت.

در هر صورت من یک آدم سنـــتـی‌ام که دوست دارم رســم و رسومات را زنـده نگـــه دارم و از آنــهــا لذت ببرم.درســت اســـت که در لبـــاس پوشیـــدن و زندگی فردی به روز و تازه هستـــم امـا ایـن منـافــاتی با سنـــت گرایــی و زنـــده نگه داشــتــن رســم و رسومات ندارد. /فریــبا نادری مادر شد

گفـتگو با فریـبـــا نادری

دوران عاشـقـــی

بعد از آشنایـــی با مسعود رسـام و گذشـــت زمـــان حس می کردم که او احـســـاس خاصـــی نسبت به من دارد.مسعود عاشـقم شده بود و یک روز آن را بر زبــان آورد.من هم در مقــابـل عاشـــق شدم؛ یعنـــی او من را هم عاشـــق کرد.بعد از دوران عاشـــقی تصــمـــیــم گرفـــتــیم که با هم ازدواج کنــیم.شایـــد خیلـــیــ‌ها فکر کننـد من از بیماری او خبر نداشتـم که تن به این ازدواج دادم امـــا ایـن جور نبود؛من از سال ۸۳ میــ‌ـــدانـــستـم که مسـعود سرطان دارد.سال ۸۵ که با من ازدواج کرد دکـــتــرها میـ‌گفــتند کمتـر از شش ماه دیگـر سرطــان کار خودش را خواهــد کرداما معـــجـــزه عشــق، امــیـــد و همنـــشینی با هم باعــث شد که تا سال ۸۸ با سرطـــان بجـــنگد. /فریـبـا نادری مادر شد


مصــاحبه با فریــبـــا نادری قبل از ازدواج

فریبـــا نادری و مسعود رسام

ایـن جور وقت‌ـــها خیلی‌ــها آدم را قضاوت میـــ‌کـنند.ممکـن اســت فکــر کنند به خاطــر ثروت مســـعود رســام بوده که من حاضـــر شدم با مردی که ۲۷ سال با من اختلاف سنـــی دارد ازدواج کنم.

کسانی که مســعود رسـام را از نزدیـــک میـــ‌ـــشـناســند از وضعیـــت زنـدگی او خبر دارند و می‌دانــند که او ثروتمنـد نبود.ازدواج با مسعود آنــقـدر عاشــقـانه و مهـــم بود که با وجود مخـــالــفتـ‌ــهــای خانواده ایـــن کار را کردم.حتی پدرم حاضر نبود من را ببــیـنــد و این اتفاق نیــفـــتـــاد تا زمــانــی که مســعود تســلیــم سرطـــان شد و از دنیــا رفت.

همـه چیز در آن زمان کوتاه با مسعود برایم خاطرهـ‌انـگـیز بود و تا همـیـــن چنــد ماه پیش با دختـــر او در یک خانه زندگــی میـ‌ـکـــردیـم.من همـیــشه در زندگیــ‌ـام آدم محافـــظــه‌ـــکـاری بودم و دنـبال این بودم که بیــ‌ـدلیـــل خودم را در معـــرض قضــاوت دیـگران یا مشــکل قرار ندهم امـا دوست داشـتن و عشــق آنقـدر قوی است که محافظـه‌ـکــاری نمی‌شـــناســـد.

مســعود رسام از کودکـی برایـم بت بود و وقتی نام او و برادرش در تیتراژ میـ‌ــآمد لذت میـ‌ــبــردم.
چهـــارشنــبـه‌ـــشب‌ـها این اجـازه را داشـــتم که بیـــدار بمانـــم و «خانـه سبــز» را ببـیــنـم.
اوخاطرات نســـلی را رقم زده و برای همـیـــشـه در خاطـــرم می‌مانــد. /فریــبـــا نادری مادر شد
فریـــبـا نادری مادر شد


فریبــا نادری

دردســـرهـای اینـستاگـــرام

اول از همـه بایـد بگویم که هیــچ وقت برای صفـــحه‌ـــام در اینستـاگـرام مخـــاطـــب غیـــرواقـعـی جذب نکردم.پیــشـنهـــاد‌ـهـای زیادی میــ‌ـشود که پول بده تا برایـــت فالوئور بیـــاوریـــم اما ایــن موضوع برایم اهـــمیــتـی ندارد.آن کســی که فریبــا نادری را دوست داشـتـه باشد خودش صفــحـهـــ‌ـام را دنبال خواهـد کرد.

بعــضـی از واکــنشـــ‌ـهای مردم در اینـســـتاگرام واقعا آزار دهـــنده است.هر رفتـــار عادی تو ممـــکـن است برای ایـن عده غیرعادی باشد و بابــت آن فحش بارانت کننـــد.همیــن کار را اگــر خواهر، مادر یا یکی از خانواده‌شـان انــجام بدهد عیبی ندارد چون کســی نمــیـــ‌ــبیــنـد.امـــا من در ایـنستـاگــرام سعـی می‌ـــکـــنم حس و حال خودم را در آن لحــظــه با مردم به اشـــتراک بگـــذارم؛مثـــلــا به خاطر علــاقـــه شدیـدی که به حیوانات دارم به سگ کشی که اتـــفــاق افـــتـاده بود واکــنش نشــان دادم.اینـــها مخـلوقات خدا هســتـــنــد و برای من ارزش دارنـــد.

یک بار سگـــی در میــان اتوبان گیر افتــاده بود و ایـن ور و آن ور میـ‌ـرفــت و ترسیده بود.وقتی از او رد شدم آنـقـــدر دچـار دلهره شده بودم که دور زدم و برگـــشتـم تا ببـیـــنم برایش اتـــفــاقی نیـــفــتـــاده باشـــد.


فریـبــا نادری در دوران بارداری

ماجــرای پیشـــنهــاد بی شرمانه در سینــما

به نظـــرم ایـــن اتـــفاق بیـشتــر از همـــه به رفـتــار خود آدم بر می گردد.درهر شغل و حرفـــهــ‌ای کسانــی هستـند که بی‌اخلـاقــی میـــ‌کـــنند و حد خود را نمـــی‌شــناسـنـــد اما ربــطــی به ایـــن ندارد کهایـــن موضوع را به هم نسبت بدهـیم.اگــر یک نفـــر در مواجـهه با آدم‌ـــهـــای دیگر درســـت رفتار کنـد کسی ایـن اجازه را به خودش نمی‌دهــد تا به او پیــشــنـهاد بیــ‌شرمانه بدهـــد.ایـن خانمـــی که به خارج از ایـران رفتـه و ایـن حرف‌هـــا را راجـع به سینمـــای ایــران زده اصـلا بازیـــگــر نیــست که بخواهیم به حرف‌هــایش بهـــا بدهــیم.

دو تا جمــلـــه نصــفـــه و نیـــمـه در فیـلـــمـ‌ــها گفتـه و حالا نظریـهـــ‌پـردازی هم می کند.اما در مورد یکــی از دوستان دیـــگــر که رفتـــه بایـد بگویم دلیل رفتـــن او بیــکاری بود.وضع اقـــتصـــادی سیـــنـــما و تلویزیون ایـــن روزها خیــلی بد شده و کار کمـــی وجود دارد.

حتــی فصـــل سوم ستایـــش با اینکه مخاطـــبـان زیادی دارد هنوز به خاطـر کمــبود بودجـــه به جریــان نیفتاده.آن بازیـگــر هم خرج یک خانواده و یک بچـــه معـــلول را می‌ــداد و نیـاز به درآمد داشت.همین شبکـهـــ‌ـــای که او را جذب کرده به خود من برای بازی در یک سریال رقـم خیـلـــی خوبی هم پیشنـــهاد کردند.راستش من نیـازی نداشـتــم و نرفتم.

بیوگرافی فریبا نادری و ماجرای ازدواج دوباره بعد از طلاق از مسعود رسام

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.