فشار قبر برای چه کسی در شب اول قبر اتفاق می افتد

بعد از مرگ او‌لین اتفاقی که می افتد این است که روح ما که جزو آن هاله ذهن است و در واقع بایگانی داده ها معاش مادی اوست استارت به مرور معاش از بدو به دنیا آمدن تا لحظه مرگ می کند و تصاویر بصورت یک فیلم برای روح بازخوانی میشود . احتمال دارد گمان کنیم که‌این واقعه فراوان زمانبر است . زمان در واقع قرارداد ما انسانهاست . این ما هستیم که هر دقیقه را 60 ثانیه قرارداد می‌کنیم . البته زمان در واقع بالاتر این تعاریف است .

 

با مرور معاش , روح اولی چیزی که نظرش به آن جلب میگردد , وابستگیهای بشر در زمان معاش می باشد . بعضا از این تعلق ها در حین حیات چه بسا فراموش شده بود البته در‌این تراز مجدد خود نمایی مینماید . میزان تعلق مادی برای هرکس متغیر است .

روح از بین خاطراتش تعلق های خویش را جدا مینماید . این تعلق ها نیز مثبت است نیز منفی . برای مثال تعلق به مال جهان یک تعلق منفی و تعلق مامان به فرزندش نیز نوعی دلبستگی و تعلق مثبت محسوب می‌شود . اما به هرحال تعلق ست .

این تعلق ها کششی درسمت زیر برای روح می سازد که اورا از رفتن در سوی هادی یا این که راهنما جهت خروج از سطح جهان گشوده می‌دارد . یعنی روح بعداز مرگ زیر تاثیر دو کشش قرار می‌گیرد . یکی نیروی تعلق از ذیل و دیگری نیروی بشارت دهنده در سوی سطح بعد از آن .

با مرور معاش , روح او‌لین چیزی که نظرش به آن جلب می‌شود , وابستگیهای بشر در حین معاش هست . بعضا از این تعلق ها در حین حیات چه بسا فراموش شده بود اما در‌این سطح مجدد عرض‌اندام می‌نماید . میزان تعلق مادی برای هرکس متغیر است

در‌صورتی‌که نیروی تعلق ها غلبه داشته باشد منجر می شود روح رغبت پیدا نماید که مجدد وارد جسم گردد . زیرا توان دل کندن از تعلق را ندارد و دوست داراست مجدد آن را تجربه نماید . به همین بهانه روح در جهت جسم رفته و سعی می‌کند جسم مرده را متقاعد نماید که مجدد روح را بپذیرد . فشاری که به ( روح ( وارد می شود جهت متقاعد کردن جسم خویش در واقع به عبارتی فشار قبر است . این فشار به هیچ وجه به جسم وارد نمی‌شود . زیرا جسم مبتلا مرگ شده و دردی را شم نمی کند . پس فشار قبر در واقع فشار تعلق هاست و هیچ ربطی ندارد که فرد قبر داراست یا این که ندارد . این فشار هیچ ربطی به شب زمینی ندارد و قادر است از لحظه مرگ آغاز گردد .

یکی عارضه ها تلقین دادن به شخص فوت شده در واقع این است که به اعتقادوباور مرگ رسد و سعی بر رجوع نداشته باشد . بعداز مدتی روح متقاعد می شود که سعی وی بیهوده است و فشار قبر از بین می رود .

تعلق ها سبب ساز می‌شود که روح , احتمال دارد سالها نتواند از این سطح بگذرد . مشاجره روح های گیج و سنگین وزن بودن قبرستانها بدلیل همین تعلق هاست . گهگاه تا سالها شخص فوت شده نمیتواند تعلق به قبر خویش و جسمی که دیگر اثری از آن نیست را رها نماید .

به آرزو این‌که بتوانیم به شعور این شعر برسیم :

جهان کلیه هیچ و فعالیت عالم کلیه هیچ ای هیچ برای هیچ بر هیچ مپیچ . . .

بگذار و بگذر

ببین و دل مبند

دیده بینداز و دل مباز

که دیر یا این که زود بایستی گذاشت و گذشت . . .

نگذارید گوشهایتان گواه چیزی باشد که چشمهایتان ندیده , نگذارید زبانتان چیزی را بگوید که قلبتان اعتقادوباور نکرده . . .

( صادقانه رندگی نمایید )

ما موجودات خاکی نیستیم که به فردوس می‌رویم . ما موجودات بهشتی هستیم که از خاک سر برآورده ایم . . .

لطفاً این نوشته رو ظریف بخونید زیرا بها هر کلمه و واژه هم اندازه دنیایی از شعور میباشد .

فشار قبر برای چه کسی در شب اول قبر اتفاق می افتد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.