رابطه جنسی چه فواید و مضراتی بر روی سردرد دارد

رابطه جنسی می تواند سردرد میگرن را بهتر نماید ولی در برخی از افراد سردرد و میگرن بیشتر شده است طبق تحقیق پزشکان در امریکا پی ببردند که این رابطه های جنسی باعث شده که میگرن خیلی از افراد کلا بهبود یابند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر رابطه جنسی چه فواید و مضراتی بر روی سردرد دارد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

عشـــق، ازدواج و مســائل جنسـی

سردرد‌هــا مخــصوصاً سردردهــای میـــگرنی، به شدت روابط جنسی را تحت تاثیـر قرار داده و به آن آســـیب میـــ‌ـــرســاننـد. در آخرین همـه پرسی انجــام شده توسط موسسـه ملـی سردرد، ۶۹ درصـــد از مخــاطـبــان اعــلــام کردند که در هنگام سردرد، تمـــایـــلـی به شروع ندارنـد و ۳۵ درصـــد از مخــاطبـان اظـهار داشته‌انــد که فشار ناشـی از سردرد، روابـط زنــاشویی آنـ‌ها را نیـز تحت تاثیــر قرار داده است.

تاثـیـــر سردرد بر روابــط جنـسی
معـــمولاً زمـانی که بدن از هر نوع دردی در رنج است، هیـچـگونه تمایلـــی به ایجاد رابطـــه ندارد. دکتـر Stephen F. Grinstead مشاور خانواده و مدیر مرکـــز ترک اعـــتیـــاد در ساکــرامــانـــتو کلــیــف، می گوید: اکثـــر بیماران من که از سردردهــای مزمـــن و میگــرنی رنـج می برنــد، در زنـدگـی زنـــاشویی خود دچـار سردمزاجـی هسـتند. دردهــای مداوم، سطـــح سروتونین (که نوعی انتقـــال دهنـده عصـــبــی در مغز و مشخص کنـــنـــده خلق و خوی اســـت) را کاهـــش می دهـد. سروتونیــن ماده شیمـــیایـی در بدن اسـت که موجب خوش رفتـاری فرد می شود. دکــتـر Grinstead توضیح می دهد که کاهش سطــح این ماده در بدن باعــث افـسردگـــی و عدم تمــایل به ایـجاد رابـطــه جنـــسی می شود. افرادی که از دردهای مزمــن رنج می برند، به علت افسردگی، تمــایـلـــات جنـســـی خود را سرکوب می کنـــند.

بایـــد اضــافه کرد که بیش از نیـمـــی از مخــاطبـــان در همـــه پرسی انـجــام شده توسط موسسه ملـــی سردرد، گزارش داده انـــد که رابـطـــه جنـــسی به خودی خود باعـــث شدت سردردهای آنـــها می شود. در تحقیـــقـــی دیـگـر گفتـه شده اســت که در عده کمـــی از افراد، یک نفر از هر صد نفــر، در زمـــان ارگاسم یا اندکی بعـــد از آن، دچــار سردرد می شوند. معــمولاً سردردهـــای ناشـــی از روابـــط جنسی برای مدت چند دقــیقـــه بعد از رابطه، اتــفـــاق می افتد، اما به ندرت افرادی هســتنـد که تا ساعـــت ها بعـد از نزدیـکـــی از سردرد رنج می برنـد.

به نظر برخـی از افــراد مبـــتلـا به میگرن، انـــجـام رابـــطـه جنـــسـی باعـــث شدت سردرد آنـــهـا می شود. خوشبـخــتانه ایـن موضوع فقـط برای گروه اندکـــی از جمــعــیـــت مبــتــلـــا به میـگرن، صحت دارد. ایـنهــا اظـــهـارات دکـتــر Seymour Diamond متـخصـــص مغـــز و اعـصـــاب و مدیــر اجرایــی موسســه ملــی سردرد در شیـکاگو است. او می گوید در حقــیقت شواهـدی نیــز وجود دارد که برخـــی اوقات انجـــام رابطه جنـــســی باعـث جلوگیری از بروز سردردهای میـگـرنـی می شود. از آنـجـایی که رابطـه جنـــســی باعـــث آزاد شدن اندورفیــن (کاهش دهنـده درد) در بدن می شود، برای برخی افـــراد انـجــام آن باعـــث کاهــش سردردهــای آنـــهـا می شود.

سردرد و رابــطه جنسی: اصــلاح کنــنـده روابط عشقی
این خبـــر خوبی اسـت که سردردهــا موجب پایان روابط عشـــق ورزی نیستــند. حفظ صمیــمـیـــت با وجود سردردهـای مزمـــن، مبتنــی بر دو مولفــه اساســـی اسـت: پیـشگیـــری یا درمان سردردها و تمایل به برقراری رابـــطه با شریک زندگـیـتان.

سردردهـا متــفاوتنــد و روش های درمـــانی موثر در هر نوع سردرد با نوع دیگـر متفاوت است. سردردهای میــگـــرنی معـــمولاً در یک طرف سر اتفـاق می افـتند، اغــلب دردهـــای ضربـــان دارند و معمولاً با علائمی از جمــلـــه حالت تهوع و حساسـیـت شدید به نور و صدا همراهـــند.
دکـــتــر Diamond می گوید: گروهی از مردم ممــکن اســت از سردردهای تنــشی رنــج ببــرنـــد که از علــائم آن کســـالت و احـسـاس فشار در کل سر اســـت. ایـن نوع سردردهای مزمـــن، ممکـــن اســت هر روز برای فرد اتــفاق بیــفـتد. دکـــتــر Diamond در مقـایـســـه ایــن نوع سردردهــا با دردهای میگرنی اظهـــار می دارد: این نوع سردردهــا معمولاً خفـیـــف تر هستــنـــد و با انـجـام مقاربــت، شدت نمی گیـرنــد.

به طور کلی جلوگیـری از سردردهــای میگرنـــی شامــل اجتنـــاب از محـرک هایـــی است که منـجـر به سردرد می شوند ماننـــد اســـترس یا مصـرف یک نوع خوراکـــی خاص. داروهایــی که باعـث پیــشگـیـری یا درمــان سردردهـــای میگـرنی و سایر انواع سردرد‌ـها می‌شوند شامل:

– سد کنــنــدهـ‌ــهای بتا ماننـــد پروپرانولول یا آتنولول (اینـدرال یا تنورمــیـــن)
– داروهای ضد الــتـــهابـــی غیــر اسـتـــروئیدی مانـــنـــد ایـــندومتـــاسیـــن یا ناپـــروکسن (اینــدوسین، آناپروکس)
– تریپتـانــ‌هـــا مانــند سوماتریپتــان یا ریــزوتریپـــتان (ایمـــیـــتـرکس، ماکســالـت)

برای جلوگیـری از سردردهـایـــی که بر اثر ارگاســم اتفاق می افـتند، پزشـکــان معـــمولاً اســتـفاده از ایـــن داروها را در حدود یک ساعـــت قبل از شروع نزدیـکـــی توصیه می کننــد.

سردرد و رابــطه جنـســـی: میـزان رابطـــه
دکتـر Grinstead اظـهار می دارد، علاوه بر تاثیـــرات منفـی مستــقــیـمـی که سردرد بر زنــدگـــی فرد دارد، بر روابط صادقـانه و موثر وی نیز آسیــب می رسـانــد، بنـابـــراین باید برای جلوگیــری از آسیــب های جدی آن بر روابط زنـاشویی، فکری اندیشـیـد.
وی همـــچـــنـین می گوید شخــصی که از سردرد رنــج می برد، بایــد از روش های موثر متفاوتی برای درمــان و مدیریـــت درد و بالا بردن کیفیـــت زنـدگـیش بهره ببرد. مانند امتـحان داروهای متـــفاوت و جدیـد یا تجربــه تکـــنــیک های موثر برای کاهـــش استرس. علـــاوه بر ایـــنـها دکتــر می گوید اگــر سردرد، روابط زنــاشویی و رابطـــه های شما را تحـــت تاثــیــر قرار می دهــد، از اینکــه ایــن موضوع را با پزشک خود در میـان بگـــذارید، خجـــالت نکشـــیـــد. با یک تشخـــیـــص صحـــیح و تجویز داروی مناسـب، افـراد مبـتلا به سردرد، مجـــبور به چشـــم پوشی از لذت رابـطـــه و صمــیـمــیت ناشــی از رابــطـه جنـسی نخواهند بود و سردردهـــا دلــیــلـی برای انــجـــام ندادن آن نمــی شوند.

رابطه جنسی چه فواید و مضراتی برروی سردرد دارد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.