فواید ورزش یوگا به سالم ماندن کلیه ها در طول زندگی

ورزش یوگا برای بسیاری از بیماری ها مفید و موثر می باشد شما نیز می توانید از یوگا برای سلامتی خود و بدنتان استفاده نمایید یوگا فشار خون را کاهش می دهد و موجب می شود شما آرامش خاصی داشته باشید بیماری افسردگی نیز به وسیله یوگا از بین می رود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فواید ورزش یوگا به سالم ماندن کلیه ها در طول زندگی را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: یوگا یک شیوه درمــانی اســـت که به شکـل موثری با تکـنیک های تلـفیــقـی آرامش سازی بدن و ذهن عمل می کند.

انــجـام منظم ورزش یوگا موجب بهبود سیستـــم اســـکــلتی-عضـلــانـی می شود که موجب شکـل دهی، حفاظـــت، ثبات و حرکـــت بدن می شود. این ورزش تاثیـــر مثبت بر سیــستم عصــبـی خودمـــخـتــار دارد که به اســتـراحت، آرام سازی و هضـــم غذا کمک می کنـــد. در نتیـجــه موجب بهـــبود بسـیاری از بیـــماری های سبک زندگی نظــیر بیـــماری کلــیوی می شود. در ادامه به برخــی تاثـــیرات یوگا بر حفظ سلـامـــت کلیـه ها اشـاره می شود.

تاثـیـرات یوگا بر کنترل دیـــابـت در بیـمــاران کلـیوی: درمــان منـظم با یوگا به افــزایش کنتـــرل متـابولیک قندخون، فشــارخون و چربـی ها کمــک می کنــد. ایـــن کنترل قنـــدخون به طورمــســتـقــیــم منـــجر به کاهـــش احتـــمال ابــتـــلـا به بیمـــاری کلیوی ناشــی از دیابـــت می شود که در ۳۰ درصــد تمـام دیـابــتـــی ها متداول است. کنـتـرل بیشتر قندخون همراه با یوگا موجب بهبود عمـــلـــکرد کلـیـــه ها در کنار سایـر معیـــارها می شود.

یوگا موجب کنـتــرل فشـارخون در بیمـــاران کلیوی می شود: ۸-۵ میـلیــمتر کنترل فشارخون در صورت انجـــام یوگا مشاهــده می شود. کنـتـــرل فشــارخون رکن اصـــلی درمـــان نارســایی کلـیوی اسـت.

یوگا به بیمـــاران کلیوی مبتلــا به بیــماری قلــبـی کمک می کنـد: بیـــمـاری قلبی ۱۰ تا ۱۰۰ بار بیـشـــتـر در بیـــماران کلیوی شایع اسـت، از اینـــرو یوگا منـجـــر به بهــبود ضربان قلــب، فشارخون و کلـــستـرول می شود و در نتـیجه احـتمـال بیـماری قلبــی در بیماران مبتلـا به بیمــاری مزمـــن کلــیوی کاهش می یابـــد.

تاثــیر یوگا بر افســـردگی در بیـــمـاران کلــیوی: اکثر بیـمـاران کلــیوی و بیمــاران دیــالــیــزی از افـــسردگـی رنج می برند و تحمل مصــرف داروهای ضدافـــسرگی را ندارنـــد. یوگادرمـانـی همـــراه با مدیـــتــیشــن و پرانـــایــاما (یوگا هنــدی) به کنــترل افـــسردگی در ایـــن بیماران کمک می کنـــد.

بیـــماری کلـیوی و استـــخوان درد: بیمــاران کلیوی به دلـیل تاثیـر متــابولیک و عدم تعـــادل هورمونی در غدد درون ریز در بیماران کلیوی، از درد رنــج می برند و از آنـــجـائیکه نمی توانـنــد مُســکن مصرف کنــنـد، یوگادرمــانـی در کاهـش علـائم شان تاثـــیر دارد. حتی یوگا درمـانـــی به کاهــش علــائم بیـــماران دیـالیزی هم کمــک می کنــد.

فواید ورزش یوگا به سالم ماندن کلیه ها در طول زندگی

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.