فوت جوان 24 ساله در اتوبان با ضربات چاقوی دوستانش

جوان 24 ساله که با ضربات چاقو در اتوبان به قتل رسید این پسر به طرز فجیع توسط دوستانش با ضرب و شتم به قتل رسید جسد این جوان 24 ساله در اتوبان رها شد آنقدر خون از بدن این جوان رفته بود که تا به بیمارستان انتقال دهند فوت نموده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر فوت جوان 24 ساله در اتوبان با ضربات چاقوی دوستانش را در مجله خبری دانستن خواهید دبد با ما همراه باشید.

به گزارش مجلخ بری دانستن : قـــتــل جوان در اتوبان اشـــرفـــی اصــفـهـانی , در ساعت ۲۳:۴۵ مورخـــه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ مرد جوانــی با مراجـعه به واحد گشـــت کلـــانـتــری ۱۴۰ باغ فیض به مأـموریـــن اعلام داشـت:
چنـــد نفـــر از دوستان برادرم طی تمـاس تلفـــنی به من خبر دادند که برادرم
در محـــدوده اشـرفـی اصفـــهانـی با ضربات چاقو مورد ضرب و شتم قرار گرفتـه و در حال حاضـر برادرم در بیمــارســـتـان است.

با حضور مأــمورین کلــانـــتری ۱۴۰ باغ فیض در بیـــمـــارســـتـــان به آنهــا اعلــام شد
که مجـــروح صحنـــه درگـــیـری به نام مجیـد (۲۴ سالـــه) بر اثــر اصـابت ضربات جســـم تیـز فوت نموده اســـت.

با اعلام این خبــر، پرونده مقــدماتی با موضوع قتـل عمـــد تشـکـــیــل شد و به دسـتور بازپـرس شعــبـــه
پنجم دادسرای ناحیه ۲۷ تهران، پرونده جهت رســیــدگـی در اخـــتیــار اداره دهم ویژه قتـــل پلـــیــس آگـاهی تهران بزرگ قرار گرفـت.

پس از تشـــکـیــل پرونده مقـدماتــی، برادر مقتول در اداره دهم پلــیس آگاهـی حاضــر شد
و در اظهاراتــش به کارآگــاهــان گفـــت: حدود ساعت ۸ شب مورخـــه ۲۵ مرداد ۱۳۹۶ برادرم ( مقـــتول ) به
صورت تلــفنـــی با شخــص غریبــه ای صحــبت کرد و پس از آن با خودروی سمنـــد من از خانـــه خارج شد؛
طی ایـن مدت چنــدین بار با گوشی تلـفن همراه برادرم تمـــاس داشـــتـــیم اما او پاســـخگوی تمــاس های من و خانواده نبود.

برادر مقـــتول ادامــه داد: نهــایتا پس از گذشت چند ساعت، فرد ناشنـاسی جوابگوی تلـفـن همـراه برادرم شد
و اعـلـــام داشـت که این آقــا ( برادرم ) در خیابان اشرفی روی زمــیــن افتاده و چاقو خورده اســت؛
بنده بلــافـاصله خودم را به نشانی محــل رسـانـــده و برادرم را به بیـــمــارســتان رســـاندم اما پس از گذشت چنـد ساعـــت به ما اعـلام کردند که وی فوت کرده است.

کارآگـــاهـــان اداره دهـم ویژه قتل پلــیـــس آگاهـی تهران بزرگ با بررسی اظـهــارات برادر مقـتول و همـچـــنـین
فاصــلـه زمانی محـــل سکونت خانواده مقــتول با محـل حادثــه اطـمیـنان پیدا کردنـد که برادر مقتول تمـامــی ماجـــرای شب حادثه را برای آنـــها بیــان نکرده اســـت.
جزئیات قتل جوان در اتوبان اشرفی اصفــهانــی

لذا بار دیـــگـر تحـقیـــقـات از برادر مقتول در دســـتور کار قرار گرفـت و ایــن بار کارآگاهـــان اطلـــاع پیدا کردنــد
که مقتول و برادرش در زمـیـــنه خریـد و فروش مواد مخدر فعــالیت دارنـــد
و شب جنایت نیــز ایـن دو با گروه دیـگری از فروشندگـان موادمخـدر بر سر تصاحـــب محـــل خرید و فروش مواد درگـیـر شدنــد
که نهــایـــتا مقـتول توسط گروه رقیـب به قتل رسیـــده است.

برادر مقــتول ایــن بار در اظـــهـاراتـــش ، در خصوص شب جنـــایــت به کارآگــاهــان گفـت:
حدودا یک هفتـه ای بود که من و برادرم در محدوده اتوبان شهــیـد اشرفی اصـــفــهانی مواد می فروختـیم .
شب حادثه ، حدودا ساعـت ۱۰ شب بود که صدای ایست شنیدیم؛
از ترس دسـتــگـــیری توسط مأـــمورین به سرعــت از محل متواری شدیم امـــا پس از گذشت مدت کوتاهی،
برادرم که به موضوع شک کرده بود مجددا به محـل [ پاتوق ] برگـشت و متوجه شدیم
کسانــی که ما تصور کرده بودیـم مأـمور هســـتنـــد در واقـع رقبای ما در فروش موادمــخدر هسـتـنـد.

برادر مقـــتول ادامـه داد: برادرم به یکی از آنـــها به نام منوچهــر . ک (حدودا ۳۰ سالـــه ) نزدیـک
و در ادامــه با یکدیــگـــر درگـــیر شدنـد؛ منوچهـــر، چندیـن ضربـــه چاقو به برادرم زد و به سرعــت از محل فرار کرد
؛ زمـــانی که برادرم را به بیمـــارســـتـــان رسـاندم، برادرم پس از گذشت چنـــد ساعت و به علت شدت جراحـات فوت کرد.

برادر مقــتول در اظهاراتــش عنوان کرده بود که فرد دیگـری به نام فرهـاد که او نیـــز در زمینــه خریـــد و فروش موادمــخدر فعـــالــیت دارد،
در زمـان درگیـــری به همراه منوچهـر بوده اســت.

فرهـــاد در منطـقـــه قلـعه حسن شنــاســـایی و به اداره دهـــم ویژه قتـل پلــیـس آگـــاهــی تهـران بزرگ منـــتقـــل شد.

فرهــاد پس از اطـلـاع از موضوع پرونده در اظــهــاراتش به کارآگاهــان عنوان داشت
که شب حادثــه به همــراه تعـــدادی از دوستانــش در محـــدوده اتوبان شهید چمــران حضور داشـتـــه و به هیچ عنوان در درگـــیـری مابـیــن مجید و منوچهر دخالــتـــی نداشـته اسـت.

در ادامه تحقیقات، کارآگاهان اداره دهم ضمن شناسایی خودروی سواری پراید متعلق به منوچهر
و ثبت دستور توقیف آن در سیستم جامع پلیس ، اقدام به شناسایی محل تردد منوچهر در شهر قدس کردند و با اخذ نیابت قضایی به این شهرستان اعزام و سرانجام در مورخه ۲۱ دی ۱۳۹۶ موفق به دستگیری وی شدند.

در زمان دستگیری منوچهر، برادرش به نام آرش ( ۱۹ ساله ) و یکی از دوستانش به نام صابر ( ۲۵ ساله ) سعی داشتندتا ضمن درگیری با کارآگاهان مانع از دستگیری منوچهر شوند که البته توسط کارآگاهان دستگیر و به همراه متهم اصلی پرونده ( منوچهر ) به اداره دهم ویژه قتل پلیس آگاهی تهران بزرگ منتقل شدند.
قتل جوان در اتوبان اشرفی اصفهانی بر سر فروش مواد مخدر

منوچهر در اظهارات اولیه منکر هرگونه درگیری و حتی داشتن آشنایی با مقتول و همچنین فعالیت غیرقانونیدر زمینه خرد و فروش مواد مخدر شد اما نهایتا پس از مواجهه حضوریبا برادر مقتول و ارائه مستندات غیرقابل انکار در خصوص فعالیت در زمینه خرید و فروش موادمخدر ،نهایتا به درگیری منجر به جنایت و ارتکاب قتل با انگیزه تصاحب محل خرید و فروش موادمخدر اعتراف کرد.

سرهنگ کارآگاه حمید مکرم ، معاون مبارزه با جرایم جنایی پلیس آگاهی تهران بزرگ با اعلام این خبر گفت:
متهمین پرونده با صدور قرار قانونی از سوی بازپرس پرونده در اختیار اداره دهم قرار گرفته‌اند؛
همچنین تحقیقات تکمیلی جهت شناسایی دیگر افراد حاضر در درگیری منجر به قتل
در دستور کار کارآگاهان اداره دهم پلیس آگاهی تهران بزرگ قرار گرفته است.

فوت جوان 24 ساله در اتوبان با ضربات چاقوی دوستانش

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.