اینستاگرام و تلگرام جمعه از فیلتر در خواهند آمد

اینستاگرام و تلگرام که یک هفته می باشدفیلتر شده است کاربران این دو نرم افزار دیگر نمی توانند وارد این دو نرم افزار شوند و همه دنیال نرم افزار های رایگان فیلترشکن می باشندو بازار فیلترشکن ها رایگان و پولی بسیار داغ شده است در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر اینستاگرام و تلگرام جمعه از فیلتر در خواهند آمد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

طــبـق گزارشات منـــتـــشـــر شده جمعـه زمان رفــع فیـــلتـــر تلگرام و ایـــنــستـاگـــرام می باشد.

بررسی حوادث اخیر در کمیــســیون امـــنیـــت ملــی

علـــیرضــا رحیمـی عضو هیات ریـیسه فراکـســـیون امیـد مجـــلـــس شورای اسلـــامـی،

در یادداشــتی با عنوان بررســی حوادث اخیـــر در کمیســیون امنــیـت ملـــی که در کانــال تلــگــرامــش منــتـشر کرد،

نوشت: در جلـــســه دوشنـــبــه کمــیسیون امــنیت ملی همــه مسئولین ارشـد از دسـتـگـاهـــ‌ـــهـای مختلف حضور یافـــتنـد

و دو ساعت مبسوط حوادث اخیر مورد بحث و ارزیابی قرار گرفت.

ارزیـابی بخش سایــبری حوادث، تحــریــکات خارجـی و داخـلی، رویکــرد و مواضـع امـریــکـایی‌ـــهـا و تحـــرکــات عربســتان سعودی،

نحوه برخورد و عمـلکـــرد رسانه ملـــی از آغاز حوادث، همـاهنـگی‌ــهــای لازم بین دسـتـــگـــاه‌ـهــای مخـتــلـف،

سناریوهای مخـتــلـف طراحـــی شده حوادث اخـیر، و ارزیابی تحولات بعـدی از اهـــم موارد بحـــث شده در ایــن جلـــســـه بود.
جمعـــه زمـــان رفــع فیـلتر تلگرام و ایـــنـســتـــاگـرام

برخــی مطــالـب قابـل توجه از گزارش دستگـــاه‌هــای مخــتــلف:

_ جلـســات شورای امــنـــیــت کشور (شاک) بیـ‌وقفـه درحال برگزاری اســت

و ریـیـــس‌جمهور بخـــشـی از اختیــارات لازم را به وزیر کشور تفویض کرده اســت.

_ مســـدود کردن تلگـرام و اینستــاگـرام مقـطـــعــی اسـت و احـــتــمالــاً در روز جمعــه رفـع انـسـداد شوند.

_ هیــچـــکـــدام از جریـانـــ‌ـــهـــا و تشکــلـ‌ــهای دانشجویی کشور در حوادث و اعــتـــراضــ‌ـهای خشونت بار، حمــایت و همـــراهی نداشـــتــه‌ــاند.

_ مردم در هیچ‌کــدام از شهـــرها و منـاطـق با خشونتــ‌طلبان و آشوبگـــران همــراهی نکـرده‌ـــاند

و مردم علی‌ـــرغـــم مطالـــبات عدیده در بخشـ‌ـــهای مختلف اقـــتـصـادی اجـــتـــمـاعی قضـایی،

بهــ‌طور مطـــلــق گرایـــشــی برای آشوب و ناامــنـی ندارند.

_ باتوجه به کنتــرل شرایــط، توسط نیـــروی انتـــظـامی و روند عادی شدن وضعیــت،

نیــازی به حضور و مداخـــله نیـــروهای سپـاه پاســـداران، برای مدیـــریـــت میدانـــی در منــاطــق نبوده است.

_ نحوه برخورد صداوسیمـــا در ایــن حوادث مورد انتقـاد و گلــایــه دسـتـگـــاهـ‌ـــهـــای مخــتـلف بود.

_ نمـــایــنــده شهـرســـتـان درود، گزارش وقایـــع و مشــاهدات خود و وضعــیت شهــر را به کمیســـیون ارائه داد

و خواستـــار برخورد قاطع با عوامـل آشوب و رفـع نگـــرانـی فوری از خانوادهـــ‌ـهــا و مردم شد.

اینستاگرام و تلگرام جمعه از فیلتر در خواهند آمد

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.