قاتل سریالی 563 ایرانی در تابستان امسال را بشناسید و از او دوری کنید!

قاتل سریالی

قاتل سریالی 563 ایرانی در تابستان امسال را بشناسید و از او دوری کنید!

در تابستان امسال نسبت به سال گذشته ۵ درصد جانباختگان در سرصحنه تصادفات در کشور افزایش یافته است و تاکنون ۵۶۳ نفر از هموطنانمان جان خود را از دست داده اند.

سـردار تقی مهــری در جلسه کمــیسـیون پایش تصــادفات جاده ای و ارزیابی و عملکــرد اســـتان ها گفـت: ایـــن ششمـــیــن جلـسـه کمـــیســـیون پایـــش تصــادفات در سطـــح کشور در سال جاری برای بررســـی سفرهـای درون شهـــری و برون شهری اســـت.

وی ادامـه داد: یکــی از اقــدامـات پلـیس در سال گذشــتــه تشـــکـیل قرارگـاه کاهـــش تصـادفــات در سراسر کشور بوده و جلـسـه کمــیــسیون پایش و ارزیــابی اســتان ها در این راستا شکل گرفــتــه اســـت.

مهــری با اشـاره به ایــن که در تابــستـان امـسـال 6 درصد هم سفـــر هموطنان افـــزایــش یافـــته اســت در خصوص بیــشتـریـن تصادفـــات رخ داده افـزود: اسـتـانــ‌ــهــای مســافـــرپــذیر شمالی و خراســان رضوی ازنظـر آمار بیشتـرین آمـــار را به خود اخـــتــصـــاص داده اند، لذا اجـرای طرح ترافـــیک تابســـتانه تا پایـــان شهـریور ادامـــه خواهد داشــت.

رئیس پلیس راهور ناجا با اشـاره به میزان و عوامــل تصــادفــات صورت گرفــتــه تصـریـح کرد: 20 درصـــد جانبـــاخــتگـان سرصــحنــه تصـــادف به دلیـل سرعـت غیرمجاز، 40درصد به علــت خستـگی، خواب آلودگــی و بی توجهــی به جلو و 35 درصـــد از جانبـاخــتــگـــان به دلیـــل سبـــقــت و سرعـــت غیـر مجاز گزارش شده اسـت و حدود 75درصد ازجـانــبـاخـتـگـــان سال 97 به دلــیل ایـــن سه عامـل جان خود را از دســـت داده انــد.

وی گفت: 85 درصـد مرگ تصـــادفات جاده های برون شهری به دلــیــل ناآگـــاهـی مسـافـران به مســیـر و مســیرهــای تردد بوده اســت و 63 درصد تصـادفــات منـجـــر به فوت و جرح در 30 کیلومتری شهـرهـــا به وقوع پیوسته که به دلـیـل بی توجهـی به خط کشی و علـائم راهـنـــمایی ورانــندگی صورت گرفتـــه اسـت لذا از راننـــدگــان درخواسـت می شود به علـائم نصـب شده در 30کیـــلومتـــری شهرهـا بیــشتــر توجه کننــد.

رئیس پلــیـــس راهور ناجا افزود: از ابتـــدای تابــســـتــان تاکـنون 563 نفـر از هم وطنــانـــمان در سرصـــحـــنه تصـــادف جان خود را از دســـت داده اند و به همـه عوامل پلـیـــس ابـلـــاغ شده و خط قرمــزهـــای جدیدی به فرمــاندهـــان سراسر کشور اعلـــام شده است تا از تصادفات و تخــلفـاتـــی که منـجر به جرح و فوت افراد می شود، جلوگیــری کنند.

وی تصــریح کرد: اگر رانندهـ‌ــای دو تخلــف حادثـه ساز هم‌ــزمـان انجام دهد از ادامــه سفــر باز می ماند.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.