مرگ دختر قاسم افشار در کودکی + بیوگرافی قاسم افشار

قاسم افشار یکی از مجریان پیشکسوت تلویزیون بعد از انقلاب بود که در 26 اردیبهشت 97 دار فانی را وداع گفت او از بیماری قند چندین سال بود که رنج می برد دختر قاسم افشار در دوران کودکی به دلیل مسدود شدن مجاری تنفسی درگذشت او فقط یک دختر داشت در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر مرگ دختر قاسم افشار در کودکی + بیوگرافی قاسم افشار را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

قاسم افشــار متولد آبان 1330 در تهـران گوینده پیــشکـــسوت خبــر در سال های طلـــایـــی صدا و سیـما بود که روز 26 اردبـیهــشت 97 درگـــذشــت.

آنـچـــه بر گوینده پیـــشکــسوت خبر در سال های زندگـــی اش گذشـــت

قاســم افشـار یا بهـــرام افـشــار (زاده ۱۳ آبان ۱۳۳۰، تهــرانــ–درگذشــته ۲۶ اردیـــبهــشت ۱۳۹۷، تهـــران) از گوینـدگان باســابـــقـــه خبـر شبـکه اول صدا و سیـــما بود. او که از ابـــتـــدای انـقـــلاب ۱۳۵۷ گوینده اصـلـــی اخبــار سیـــاســـی در ایـن سازمان بود، پس از انــتخابـات ریاســت جمـــهوری ۱۳۸۸ دیگــر در اخــبـار تلویزیون ایران ظاهـــر نشــد. منــابـــع مخــالــف حکومت ایران غیـبـت او را سیـاســـی و در اعــتراض به سرکوب‌هــای پس از انــتـــخابات ارزیــابی کرده و منابــع نزدیـک به حکومت ایران این مسئله را شایعــه می‌ــدانــند.

قاسـم افشــار روز دوشنـبـــه ۱۳ آبـان ۱۳۳۰ در تهران به دنیا آمـد. تحـــصـــیـلـــات ابتـــدایی و متوسطـــه را در تهران و قصــرشـــیـریـن طی کرد. سپس برای ادامه تحصـــیــل به مدرســـه عالـی پارس رفـت و در رشـــته روانـــشـنـــاسی ادامــه تحــصیـل داد. با وقوع انقــلــاب فرهـنــگی تحــصیــلـــات دانــشگاهـــی او نیمهـ‌ـتـمـام ماند؛ ولی بعـد از بازگــشـایی دانـشگـاهـــ‌هـــا کارشـــنـاســـی روانشناسی را از دانشگـــاه علامــه طبـــاطبایـــی دریافت کرد. او سپس کارشـنــاســی ارشد خود را در همین رشته از دانـــشـــگاه آزاد اســـلامـــی اخـذ نمود.

او از کودکـــی و دوران مدرســه به اجـرای برنــامــه علاقــه داشـــت و در دوره دبیرســتــان ایـــن علــاقـه به سمت گوینـدگـی خبـر کشـیـــده شد. وی علــاوه بر گوینــدگـی اخـبار صدا و سیـما، به عنوان کارشنـاس ارشد با سازمــان پژوهشـ‌هـای علـمی نیز همکاری میـــ‌کرده‌ــاست. در سالهــای پایانی دهه ۶۰ ودر شرایطی که در اوج فعــالـیت حرفـــه ای بود، دختــرش را در اثر خفگی از دست داد، براســاس آنـــچه نقـــل شده مرگ فرزندش در اثــر انـــسـداد مجـاری تنفســـی به دلــیل بستـــه شدن با پاک کن بوده.

مرگ

قاسم افـــشـــار در ۲۶ اردیـبهشت ۱۳۹۷ در اثــر عوارض ناشـــی از بیمــاری قنـــد و ایـسـت قلــبـی درگـذشــت.

حضور قاسـم افشار از صدا و سیــمـــا

افـشـار از سال۱۳۵۸ یا ۱۳۶۰ کار گوینـــدگـی خبـر را در صدا و سیما آغـــاز نمود او از قدیــمی‌ـــتـریـــن گوینــدگان صدا و سیــما بود. سعیــد فانیــان مدیـــر سابـــق شبکـه سوم سیـما در سایت شخــصی خود گفــتـــه که قاسم افـــشـــار فقط در موارد اندکـی با رادیو همـــکــاری کرده و همواره گوینده اصـلـی مشروح اخبار تلویزیون بودهــ‌ـــاست. به گفـته فانـیان، افـشــار همواره بعـــنوان چهره شاخـــص خبر سیـمـــا مطـرح بوده و در کار خویش مسلط بود.

فؤاد بابــان دیگـر گوینده خبـر پس از بازنـشـــستگــی دربارهـٔ قاســم افـشـــار گفــتــهـ‌ــاسـت:

تاثـیـــر خبـری که مثـــلـــاً از زبــان قاســـم افـــشـار شنـــیده می‌ـــشود با آنــچــه جوانـی تازه فارغ‌ـــالـــتحصــیــل میـ‌ـخواند، خیلـی متفاوت اســـتـــ… آقـــای افـشــار از یکهـــ‌ـــتازان عرصـه خبـــر بودنـد که به مدت ۳۰ سال تنها در یک بخـــش خبـری مانـــدند و خبــر مشـــروح شبــکــه یک را خوانـدند در حالی که من، آقـــای حیاتی، سلـطــانـــی و… علـــاوه بر گوینــدگـی بخشــ‌ـــهای مختــلف خبری رادیو و تلویزیون در سایــر برنامه‌هــای مختلـــف زنده و تولیـــدی دیـــگر هم فعـالـــیت می‌ـــکردیـــم، امـا ایـــشـان حتــی خبـــر نیم روز را هم با ایــن که متـــعلـــق به شبکـه اول بود، نپــذیــرفـتند. آقای قاسـم افشــار در مدت خدمـتشـــان حتی یک روز غیـبت یا یک دقیقه تأـخیر نداشـتـــند. یک گاف یا تپــق در خبرخوانـی او دیـــده نمـــی‌شـــد حال آن که ما در ایـن مدت با صدهــا اشـــتـبــاه، ایـــراد، تپق و مشـکــل مواجه بودیم

نظــرات قاســـم افــشار

افشـار به عنوان یکــی از گوینـــدگان باتجـربـــه و پیــشــ‌ـــکــسوت، نظـــریــاتی در باب گویندگـــی خبـر و حواشی آن دارد. بنـــا به تعـــریف او، «خبــر تنـــها آگـــاهی رساندن است» به گفتـه او تجربـــیاتـی که در زمـان گوینـــدگی اخـــبار جنـــگ ایـران و عراق به‌ـــدسـتــ‌ــآورد، هیـــچــگـاه تکرار نخواهـنـــد شد. او دربـــارهـٔ سانـسور اخبــار در ایـــران گفـــتـــهـــ‌ـاســت «در کشور ما بین خبر سقوط هواپـیما در برزیـــل تا سقوط همــیــن هواپیــمــا در عربســتـــان تفــاوت زیـــادی اســت.» از دید او مورد پســنـدتــرین اخـــبــار، خبرهای مربوط به سازندگـــی کشور ایران بوده و همــیــشـــه آرزو میــ‌ـــکـرده که خبــر سقوط صدام حســـین را او اعلام کنـد و برعــکس مایـل نبوده که خبر درگذشــت روح‌ـــاللـــه خمـــیـنی را او اجـرا کنـــد.

خروج قاسم افـشـار از صدا و سیمـا

اگـرچه در اردیــبهشت ۱۳۸۷ خبرگـزاریــ‌ــهای داخلی ایـــران گزارش دادنـد که افشـار آخریـن روزهـای خود را در صدا و سیـما سپـری میــ‌ـکـنـــد، ولی فانیان در دی ماه ۱۳۹۰ گفـــت که افـــشــار دو سال اســت به همــکاری خود با تلویزیون خاتــمـه دادهــ‌ــاســـت.

سایـت خبـــری رویداد در آذر ۱۳۸۸ خبــر داده بود که وی در اعـتـراض به پیامــدهـــای انتـــخـــابـات ریـاست جمــهوری دهــم ایـران و روند ضد ملی تلویزیون ایـــران و انــتـشار اخـــبــار دروغ، از حضور در صداوسیــمــا به عنوان گوینده خبــر به نشان اعتراض خودداری کردهـــ‌اســت. به گفــتـه رویداد، پس از ایـــن غیــبـــت وی بارهـــا توسط حراست صداوسیمـــا احـضار شده و برای حضور مجــدد تحـــت فشار قرار گرفتـهــ‌ـاست.سه روز بعد سایـت‌هـــای خبـــری شفـاف و جهـان نیوز ایـن ادعـا را شایـعه خوانـدند و با مقایسـه غیبــت افـــشـار با غیبت مرتضـی حیـدری از تلویزیون، پیـش بینی کردنـــد که دروغ بودن این شایعه (غیـبـت افـشار از تلویزیون) به زودی آشـکار خواهد شد. ولی دو سال بعـــد سعــیـد فانیـان مدعی شد که افــشــار «هیــچــگاه در استـــخـدام صدا و سیمــا نبوده‌اسـت.»فؤاد بابــان گفـتـــهـــ‌ــاســت که در مورد خروج افـــشار از صدا و سیمــا بیــ‌مـهری شدهـــ‌ــاســـت.

مرگ دختر قاسم افشار در کودکی + بیوگرافی قاسم افشار

مطالب مرتبط:

مرگ قاسم افشار گوینده و مجری تلویزیون

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.