عکس المعل ابوبكر و عمر در مورد قبر مخفی حضرت فاطمه

واکـــنش خلـفا درباره قبر مخـفـــی حضرت فاطـــمه (س) چه بود؟

دست انـــدركاران امــر (ابوبكــر و عمــر) از ایــن ماجـرا با خبر شده و به زنان سوگوار گفـــتــند: آیـا كســـی در میــان شمـــا هست كه این قبــرهــا را نبــش كرده تا بدن فاطـــمــه (س) را بیابد و ما بر او نمـاز گزاریم و سپـس او را دفــن و محـل دفــنــش را مشــخص كنیم؟

ایـن خبـــر به اطلاع امیـــرمــؤمنـان (ع) رسیـد. آن حضـرت در حالی كه خشمــگیـــن شده بود، به طوری كه دو چشــمش را سرخــی فراگرفته و رگ های گردنش برآمـده بود و قبـــای زردی را كه معـــمولا در ایام درگـــیـری و ناراحتی به تن می پوشیـــد، در بر كرد و شمـــشیر ذوالــفقار خود را به دست گرفت و به سوی بقیـع رهسپـار گردیــد.

همـــیــن كه به مردم حاضر در بقیع رســـیـــد فرمود: به خدا سوگنــد، اگــر كسی یك سنــگ از ایـن قبـرهــا را بردارد، با ایـــن شمشـیـــر بر سرش و كســی كه به وی دســـتور داده است می كوبم.

در همـــیـن هنـــگـــام عمر بن خطاب و همــراهان او با امیـرمـــؤمـنـــان (ع) رو به رو شدند.

عمـر به وی گفـــت: چه شد تو را ای ابوالحسـن! به خدا سوگنــد ما قبر فاطمــه را نبش كرده و بدنـش را بیرون می آوریـــم و بر وی نمـاز می گزاریم.

امیرمـؤمــنان (ع) با دسـتـان خویش پیـــراهـــنــش را گرفـت و وی را چرخـاند و بر زمین كوبیـــد و به وی فرمود: ای سیـه چرده زاده! از حق خودم (یعـــنی خلـافــت اســلامـــی) به خاطر ایـــن كه با اخـتـلاف ما مردم از دیـن مرتـــد نشوند، درگذشـــتـم.

امـــا هیـچـــگـاه نســـبت به قبر فاطمه (س) در نخواهـم گذشـت، سوگند به كســی كه جانم در دســـت او اسـت، اگـر تو و ملازمــانـت چیــزی از این قبـرهـــا را جا به جا كنیـد، زمــیــن را از خونتـــان سیـراب خواهــم كرد! اگر می خواهــی، آزمــایـش كن، ای عمر!

در این هنـگـام ابوبكــر (خلیـــفه وقت) از راه رسید و عاجزانـــه به امیرمـــؤمنـان (ع) عرض كرد:

ای ابوالــحســـن! تو را به حق رسول خدا (ص) و به حق آن كسـی كه در بالای عرش است سوگنــد می دهـم كه او را رها كنی و مطـــمئن باش هیچ یك از ما، كاری كه تو را برنـــجـانــد انـــجـــام نخواهیم داد.

آن گاه امیرمـــؤمـــنـــان (ع) دســـت از عمــر برداشــت و او را رها كرد و مردم نیز پراكنــده شدند و از آن زمـان به بعد، هیچ كس جرئت نكرد قبرهــایی را كه علــی (ع) درســـت كرده بود، نبـــش كنـــد و به جسـتجوی بدن شریــف فاطـــمه (س) بپردازد.

عکس المعل ابوبكر و عمر در مورد قبر مخفی حضرت فاطمه

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.