قتل و جنایت دختر جوان توسط سرباز قبل از ازدواج

دختر جوان که نامزد یک سرباز بود قبل اینکه پسر به سربازی برود او را به قتل رساند و جسدش را در حوالی تهران رها نمود قتل دانشجوی دانشگاه تهران بسیار فجیع بود و پسر جوان به دلایل نامعلومی اینکار را انجام داده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قتل و جنایت دختر جوان توسط سرباز قبل از ازدواج را در مجله خبری دانستن خواهیدد ید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : قتــل نامــزد توسط پســر جوان , پسر جوانی که نامـزد خود را به قتــل رســـانـده اسـت، از سوی بازپرس جنایی مجرم تشــخـــیـص داده شد
و با ارسـال پرونده به دادگـــاه کیـفـــری استــان تهـــران بهــ‌ـزودی پای میز محاکمـه خواهـد رفـت.

این جوان نامزدش را که دانـــشجوی رشــتـه رادیولوژی دانـشـگـــاه تهران – دانــشـــکــده پیـــراپـزشـکـی بود
، به قتـل رساند و جسـد او را حوالـــی شهریـــار رهـا کرد اما در جریــان تحـقــیقات پلـیــســـی دسـتـــگــیر شد و به قتـل اعــتــراف کرد.

رسیدگـی به ایـن پرونده ۱۹ مهرماه امــسـال ابتــدا در دســـتور کار مأــموران کلـانتـری ١۵١ یافتـ‌ـــآبـــاد قرار گرفت.در آن روز مرد میـــانســـالـــی با مراجعه به کلـانتری به مأموران گفت: دخترم، زیـبـا متولد ۱۳۷۸ استو برای رفـتن به دانـشـگاه از خانه بیـرون رفتــه و بعد از آن از او خبـری ندارم.

پس از تشـکـــیل پرونده مقدمــاتــی و ثبـت اظهـــارات پدر نگران با موضوع «مفـــقودی دخترش» پرونده برای کســـب تکلـــیف و تشـــخـیص روند رسـیدگی به دادســرای جنـــایــی تهـران ارسال شدو به دسـتور دادیار ارجـاع دادســرا، پرونده برای رسیـــدگــی تخــصصی در اخـتیــار پایــگاه پنـجم پلـــیـــس آگــاهـــی تهران بزرگ قرار گرفت.
قتـــل نامزد توسط پســـر جوان قبـل از سربـــازی

کارآگـاهان پایــگـــاه پنجـم پلــیـس آگـاهـی در تحـــقیـقـــات خود پی بردنــد دخـــتـــر جوان روز قبــل از مراجــعه پدرش به پلـــیس در کلاس درس دانشـگــاه نیـز حاضــر شده امـــا پس از خروج از دانـشـــگاه ناپـدیـــد شده است.
همــچنیــن مشخــص شد دختــر جوان از چهار ماه پیـش با پسر ۲۳سالـهــ‌ـــای به نام «محـمــدرضـا» عقد کرده بود و او آخــریـن فردی بوده که قبـــل از مفـــقودشــدن دختر جوان با او دیده شده اسـت.
بنابـــراین محمدرضا بازداشــت شد و مورد تحـــقـــیـــق پلیـــســـی دقیــقـــی قرار گرفـــت و سرانـجام پس از چنــد روز به ارتکاب قتـل اعــتراف کرد.

حمـیـــدرضـا گفـــت: ١٨ مهر دنـبال زیــبـا رفــتم و او را از مقابل دانـشـــگاه سوار ماشیـــن کردم؛
قرار بود فردای آن روز به سربازی بروم، برای همــیــن میـ‌خواســـتم روز خوبی داشـــتــه باشـیم
اما در مســـیر بازگشت به سمت خانــه با یکــدیــگــر مشـــاجره کردیـــم؛ او به گردن من چنگ زد و من کنتـــرل خودم را از دسـت دادم و دستم را جلوی دهــانـش گذاشتم؛ بعـــد از چنــد دقـــیقـه دیـــدم که نفـس نمیـــ‌کــشــد؛ آنـــ‌ـــموقع خیــلــی ترسیــده بودم، جنازه را به جاده شهــریار بردم و رها کردم و به خانه رفتم.

با اعـــتـراف صریـــح متـــهـم معــلوم شد جسد بهـ‌ــعنوان مجهول‌الـــهویه پیــدا و به پزشــکی قانونی منــتـقل شده است. بنابـــراین تحـقــیقـــات ادامـه یافت و در نهایـــت پس از تکــمیـــل تحقیـقات بازپرس جنـــایـی قرار مجــرمــیـت این جوان را که مرتکــب قتــل عمــد شده است، صادر کرد.

قتل و جنایت دختر جوان توسط سرباز قبل از ازدواج

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.