قتل زن جوان توسط 5 مرد شیطان پرست با شمشیر

5 مرد شیطان پرست با شمشیر و به طرز فجیع یک زن را قربانی شیطان نمودند این مردان در یک زیر زمین مخوف سیاه پوشیده و زن را لخت نمودند و با ضربات شمشیر او را تکه تکه کرده و ایین مسخره ای که شیطان پرستان دارند را اجرا نمودند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قتل زن جوان توسط 5 مرد شیطان پرست با شمشیر را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: زن بی گناه توسط ۵ مرد که شیطــان پرست بودند ربوده شد و به فجــیع تریـن شکــل ممـکـــن کشـته شد. این افراد پس از قتـــل نامه ای را کنـــار جنـــازه گذاشتـنـــد، هنوز عاملـــیـــن قتــل دستـــگیر نشـده اند. در ادامـــه ماجرای قتل زن توسط مرد شیـــطـانـــ‌ پرست را بخوانـیــد.
قتل زن توسط مرد شیـطـانــ‌ پرست
یک زن نگون‌بخــت توسط گروهی از شیطـان‌ـپـــرســتـــ‌ها دزدیده شده و برای شیـــطان قربانی شد.
گروه مخوف طی مراسم آئینـــیــ‌شــان با چاقو روی بدن ایــن زن ستـاره شیــطانی کشیده بودنـــد.
در هنـدوراس زنـی به نام گلوریا لیـــســـث تورس قربانـــی مراسم آئینـــی پنــج شیطـــان پرست شد.
آنـــهـــا طی این مراسـم لباس‌های بلـنـــد سیـاه پوشیـده، او را با شمع‌ محـــاصـره کرده
و روی کف دســتـــ‌هـــا و شکمـــش با چاقو ستــاره شیطــان را حک کرده بودند.
قتـل زن توسط مرد شیطانــ‌ پرست در هنـــدوراس

زن ربوده شده که به قتل رسـیـــد

روی دیوار محل متـــروک صلــیــب چوبی وارونه‌ـــای کوبیـــده شده بود. همچنیـــن در صحـنه جرم نامـــهـ‌ــای با متــنیهولنـــاک پیـــدا شد
که در آن نوشتــه شده بود: برای نیـرویی که روح تاریکـــی به من اعطا کرده و برای تمام چیـزهایـی
که به من داده شده، من آمده‌ام تا ایـــن زندگــی‌ را تقــدیم کنم شایــد تمـــامی نفـــریـــنـــ‌هـــا پایان بپذیــرد.
گلوریا تورس ۴۲ ساله شش فرزنـد داشــت که سنـــ‌شان از ۲۲ تا ۴ سال اســـت. او که برای خریـد از خانه بیــرون رفتـــه بود توسط ایــن پنج جانـــی دزدیـده شده بود. جســد او روز بعـــد در همـان محل مراســم آئینـــی کشف شد. هیـچ یک از قاتلـــان او هنوز شنـاسایی یا دســتــگـیر نشــدهـ‌ـــانـــد.

تصاویر محل قتـل زن

تصاویر محل قتـل زن

نامه ای که پس از قتل زن پیدا شد

قتل زن جوان توسط 5 مرد شیطان پرست با شمشیر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.