پسر 19 ساله به دلیل شکست عشقی زن مورد علاقه را با ضربات چاقو به قتل رساند

پسر 19 ساله ای که عاشق یک زن متاهل شده بود چندین بار به او پیشنهاد سکس و رابطه جنسی داده بود که زن او را رد نمود واین پسر چون عاشق این زن شده بود تصمیم گرفت او را به قتل برساند شکست عشقی این پسر او را بسیار افسرده شده بود در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر  پسر 19 ساله به دلیل شکست عشقی زن مورد علاقه را با ضربات چاقو به قتل رساند را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : ســاعت ۱۱ شامــگاه یکــشنــبـــه اول بهــمـــن، صدای فریــادهــای زن جوانی در یکی از کوچهـ‌ــهــای شهــرسـتان تفــت-اســـتان یزد
– اهالـی محل را سراسیمــه به کوچه کشـانــد. آنــهـا پس ازرســـیـــدن به میـانه کوچه با پیــکـــرنــیــمــه جان دختر همسایه روبهــ‌ــرو شدند که چاقو خورده و بشـدت دچـار خونریزی شده بود.

زن جوان بلـافــاصلـــه به بیمــارستـان انـــتـــقــال یافت اما به خاطرشـــدت جراحـات و خونریـزی جان سپرد.پس ازحضورمـأــموران و تیـــم جنــایی وشروع تحـقــیــقات میدانی مشخص شد فرزانه-قربانـی ۳۵ ساله-به دنـــبال خروج از خانـه پدری و رفــتن به خانه خودش توسط فرد ناشـنــاســی با ضربــات متعدد چاقوهدف قرارگـرفتـه و به قتـــل رسـیـده اسـت.فرزانه فوق لیســانـــس داشــت و در یکی از دســتگـــاهــ‌ـهـا مشغول کاربود.


عشـــق پســر ۱۹ ساله به زن متــاهـل

ازسوی دیـــگــر و درتحقــیـــقات میدانــی، یکی از همســایهـ‌هـــا سرنـــخی در اخـــتــیــار پلیــس گذاشت که خیلـــی زود آنهـــا را به متـهم پرونده رسانــد. زن میانســال گفت: «زمانــی که ایــن اتفـاق افـــتـــاد نوهیکـــی از همــسایهــ‌ـهــا را دیــدم که هراسان از کوچه خارج شد. از چهـــره پسر جوان که کیوان نام دارد میـــ‌ــشد فهمـــید بسـیار مضــطـرب است و از چیــزی فرار میـ‌ـــکنــد.»
فرجام عشــق پسر جوان به زن متـــاهــل

با اطلــاعاتـی که زن همسایـــه در اختیــار مأــموران قرار داده بود بلـــافـــاصلـــه محـــل زندگــی کیوان شناسایی و او دســتـگـــیـــر شد.پســـر ۱۹ سالـــه زمـانی که مقـابل افسر پرونده قرار گرفـــت به قتــل زن جوان اعتراف کرد و گفت:
«خانـــه پدری فرزانـه در نزدیـکــی خانـه پدربـزرگ من اســـت. من هر چند وقت یکـــبـــار به دیـدن پدربــزرگم میـــ‌رفــتـــمو درجـــریـــان ایــن رفـت و آمدهـا، فرزانـــه نیـز به دیــدن پدرش می‌ــآمد. ایـــن‌ـــطوری شد که فرزانـــه را دیدم و به او علـــاقهـ‌ـمند شدم. حدود دو سال قبــل بود که متوجه حس قلـــبی‌ـــام به ایـن زن شدم.
چنـــد باری هم به سراغ زن جوان رفــتم و موضوع علاقـــه‌ـام را با او در میان گذاشتم.
اما او بشــدت با من برخورد کرد و گفـت که شوهر و زندگی دارد و از من خواست که دیـــگــر مزاحمـــ‌ـاش نشوم.امـا من نمــیــ‌ــتوانــستم علــاقه شدیـــد به فرزانه را از دلــم بیرون کنــم
.از چند روزقبــل هم با خودم گفتم حالـــا که نمــیـــ‌ــتوانم فرزانـه را بهـ‌دست بیــاورم او را می‌ـکـــشـم.

شب حادثه زمــانی که متوجه شدم فرزانـه برای دیدن پدرش به خانــه آنـــهــا آمــده است،
در کمـــینـش نشــســـتـــم. می‌ـدانـســـتـم که شب حتمــاً به خانـــه خودش برمی گردد.
یک ساعـــتـــی در کنار خودروی فرزانـه به کمــیـن نشــســـتـــم تا اینـــکه بیـــرون آمـد
و من هم با چاقو به او حمــله کردم.»پسر جوان که کمــتــر از یک ساعــت پس از قتل بازداشت شده بودپس ازاین اعـــتــراف روانـــه بازداشـــتــگاه شد. ایـــن درحالــی است که تحـقـــیقـــات پلیــس نشان میـ‌ـدهد او سابـــقـــه افــسردگـی داشتـه و گفتــه شده چنـد روزی در بیمــارسـتان بســـتری بوده که تحـقیق دراین باره نیزادامه دارد.

پسر 19 ساله به دلیل شکست عشقی زن مورد علاقه را با ضربات چاقو به قتل رساند + تصاویر

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.