قرص ضدبارداری و کاهش شهوت و هوس جنسی زنان در رابطه زناشویی و جنسی

قرص ضدبارداری

قرص ضدبارداری و کاهش شهوت و هوس جنسی زنان در رابطه زناشویی و جنسی

در ایران مطمئنا اطلاعات اکثر مردم از این قرصها این است که از بارداری در باطه جنسی و سکس جلوگیری میکند و همین ! درحالی که این قرصهای پیشگیری از بارداری نیز مانند تمام داروهای شیمیایی عوارض و آسیبهای طولانی مدتی دارد .

به گزارش دانستن در کشورهای اروپایی قرص های ضد بارداری شهــرت بدی پیــدا کرده انــد. سوالـــاتی که دربــاره مصـرف آن ها میپرسند معــمولا در مورد ایـــجــاد افـــسردگـی، خطر سرطـــان سینـــه و حتــی اضطـراب است.

ولی ما می خواهـــیم ببـــینیـم که آیـــا قرص های ضد بارداری باعــث کاهــش میل جنـســی در زنـــان می شوند؟

قرص های ضد بارداری برای مصــرف همــه منـــاسـب نیــســـت و اثـرات نامطـلوب زیــاید به دنبـــال دارنـــد.

مطالـعه ای که در سال 2013 در دانــشگــاهـــی در آلمـــان انـــجـام شد نشان داد که مصـــرف قرص های ضد بارداری باعـــث کاهش ترشح هورمون عشــق یا اکــســی توسیـــن oxytocin می شود.

ترشـــح هورمون اکســـی توسیـــن در بدن باعـــث میـــشود که زن و شوهر شریک زندگی خود را به میـزان 15% جذاب تر از دیگران ببیـننــد.

تاثیر دارو در اشخــاص مخـتلف، متفــاوت اسـت و لزوما باعــث کاهـــش میل جنســی نخواهـــد شد.

ولی اگـر احـــساس می کنـیــد بعــد از مصـرف قرص های ضد بارداری میـــل جنســی شما کاهـش پیـــدا کرده برای جایـــگزین کردن آن با پزشــکـتــان مشورت کنید.

البـــتـــه وزن متعـادل، خوشحال بودن در یک رابطه، داشتـــن خواب کافـی و کم بودن اســترس تاثـیــر بسیار بیـشـتری از قرص های ضد بارداری بر میـزان میـــل جنســـی شما دارند.

میــل جنـسی یک فرد همیشه یکســـان نیسـت و با توجه به شرایـــط مخــتـــلـــف تغــیــیــر می کند.

بنـابرایـن قبل از این که قرص های ضد بارداری را مقـصـر بدانـیـــد بهتر است به سایر عوامل اثـر گذار بر زنـــدگیتـان تمـرکـز کنـــیـــد.

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.