قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام

یک سارق حرفه ای که در روستاهای استان خراسان دست به سرقت می زد دستگیر شده و در ملا عام دستش را قطع نمودند تا عبرت همه دزدان و سارقان شود این فرد زور گیر به شکل وحشیانه به خانه ها حمله می نمود و اموال مردم را به سرقت می برد در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام (تصاویر +18) را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

قطـع دست سارق در مشـــهد

به گزارش مجله خبری دانستن : قطـع دســت سارق در مشــهـد , چنـــد سال قبل وقوع سرقـــت های متعدد در اطـــراف برخی شهرهــای استــان خراسان رضوی و جنوبی،
درحــالـی آغـــاز شد که فرد یا افراد ناشـنـــاســـی با تخـریـــب شبانـــه در و دیوار منازل روستـــایـــی، گوسفندان اهالـــی روستــا را به سرقت می بردنـــد.

دامـــنـه ایـن سرقـــت ها هر روز به اطــراف شهرهای دیگر کشـیده می شد و موجب نگـرانـی روستــاییان شده بود.
به همـــیــن دلیل ماموران انتظامی با صدور دستورات ویژه قضایـــی ،
تلاش گسترده ای را برای شنـــاســایــی و دســتـگیـری عامــل یا عاملان ایـن سرقـــت ها آغـــاز کردند.

بررسی ماموران انـتــظـــامـی همــچـــنـین براساس شکـایـت شاکیان، نشـــان می داد
هر باری که دزد یا دزدان به آغل گوسفـــنـــدان دســتبـرد می زننـد تعداد زیادی از گوسفـنــدان به سرقت می رود.
قطع دست سارق در مشـــهـــد
حکم قطـــع دست سارق

اگـرچه در اثنـای ایـــن سرقـت ها، اموالــی از قبــیــل سرویس طلـــا، موتورسـیکـــلـــت و … نیز مورد دســـتــبرد سارق یا سارقـــان قرار می گرفت
اما تحقـــیقـــات پلـــیس بیـــانگـر آن بود که سرقـــت گوسفنـد،
هدف اصــلـــی دزدان از دستبــرد به منــازل روستـایـی و گاهـی شهری است.
اجرای حکـم قطع دست سارق در مشـهد

با جمع آوری اطــلـــاعات و تجزیـه و تحـــلـیـل های کارشنـاسی، در نهایت ماموران انــتظـــامـــی به سرنخ هایـــی رسیـــدنـد
که نشـــان می داد جوان ۲۸ ساله ای ، عامــل اصـلی سرقـــت های مذکور است
بنـابرایـن، وی در یک عمـــلـیـــات هماهنگ
و با کسب مجوزهای قضـــایــی در سال ۱۳۹۰ دستــگـیــر شد و مورد بازجویی قرار گرفت.

ایــن متــهــم درمراحـل تحقــیــقـــات به ۲۱ فقره سرقــت احــشام در چهــار شهـــر اســتان های خراسـان رضوی و جنوبی اعـتـراف کرد.
با توجه به شکسـته شدن حرز و چگونگـی سرقت های ایــن جوان ۲۸ سالـــه که «علـــی – خ» نام دارد،
کیـفرخواســت پرونده در یکــی از شهـرسـتان ها صادر شد و متهــم در دادگاه مورد محـــاکمـــه قرار گرفت.

قاضی دادگاه کیفری با توجه به محـتویات پرونده و بررسـی دقیـق همـــه جوانـب سرقـــت های مذکور،
رای به «قطع ید» و همـچنیـــن ردمـال داد اما این رای با اعـــتـــراض متهـــم،
در شعـبـــه اول دادگاه تجـــدیـدنظر اســتـان خراسان رضوی مورد رســـیدگـــی دوباره قرار گرفـت
ولی قضات با تجـــربـــه دادگاه تجدیــدنظر نیز با توجه به اسنــاد ودلایـــل محــکـــمه پسند،
رای این پرونده را مطـابق با موازیـــن شرعــی و قانونی دانـســتــند وحکــم صادره را تایـید کردنـد.

این گونه بود که رای قطـــعـــی دادگـــاه تجدیــدنــظـر برای اجرای حکـم به یکــی از شعــبـــات اجرای احکـام دادسـرای عمومی و انـقــلـاب مشـــهـــد ارســال شدو بدیـــن ترتـیب ایــن حکم ساعت ۹ صبــح روز گذشتــه با نظـــارت قضات اجــرای احــکـام، در محل زنـدان مرکـزی مشهــد به اجرا درآمد و دست سارقـی که هم اکنون ۳۴ ساله اســـت زیـــر «گیوتیـــن» قرار گرفـت و قطع شد.با اجـرای این حکـــم شرعــی و قانونی، بلـــافـــاصــلــه محکوم به مرکــز درمانی انتـــقـال یافــت و مورد مداوا قرار گرفــت.

قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام

قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام

قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام

 

قطع دست یک سارق حرفه ای در ملاعام (تصاویر +18)

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.