قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 97

هــر اونس طلـا برای تحویل فوری در معــامـلـــات روز جاری بازار سنگاپور ۰.۲ درصـد افزایـــش یافت و به ۱۳۲۰.۴۵ دلار رســـید. بهـــای معــامـــلـــات ایـن بازار روز جمـــعـــه تا مرز ۱۳۲۵.۹۶ دلار صعود کرده بود که بالـاتریـن رکورد از ۲۶ آوریـــل بود.

در بازار آمریـکــا، هر اونس طلـــا برای تحویل در ژوئن تغـــیـیــر چنـــدانـی نداشت و به ۱۳۲۰.۵۰ دلار رسیــد.

یک معامـــلـــه گر مقــیــم هنــگ کنـــگ گفـت: ضعــف دلـار به افــزایش قیمت طلا در بازار آسیا کمک کرده اسـت. آمـــار تورم ایــن فرصت را فراهم کرده تا مردم دلارهــای خود را بفروشنــد و طلا از این مسئله متـنـفع شده اســت.

شاخــص دلار در برابــر سبـدی از ارزهای رقیب ۰.۱ درصـــد افـت کرد و به ۹۲.۴۰۸ واحد رسـیـد و از بالاتریـن رکورد سال ۲۰۱۸ که هفــته گذشته ثبــت کرده بود، عقــب نشینی کرد.

ضعـف ارزش دلـار به دلیـــل تعـــدیــل انــتظـــارات نسبـــت به افزایـــش بیــشــتـــر نرخـهای بهـره آمـریــکا در سال جاری بود. جیمــز بولارد، ریـــیس بانک فدرال رزرو سنــت لوییـــس روز جمـعـــه با افـزایــش بیــشـتــر نرخـهـای بهــره مخــالفت کرد و گفت نرخهـای بهـــره به سطح خنثی رســیــده و دیــگـــر به رشـــد اقتـصــاد تحـــرک نمی بخشــد.

طلـــا به افـزایـش نرخــهای بهـــره آمــریــکـــا فوق العاده حساس است زیرا نرخـــهــای بهره بالـــاتـــر از ارزش دلـــار پشتـیبـانــی می کند و به جذابــیـــت سرمایــه گذاری در طلا لطــمــه می زنــد.

به گفته وانگ تائو، تحـلــیلگـــر فنی رویترز، هر اونس طلـــا برای تحویل فوری به نظـــر می رسـد در محدوده ۱۳۱۷ تا ۱۳۲۶ دلار ثابـت خواهـــد مانـد.

ذخــایر طلـای “اس پی دی آر گولد تراســـت” که بزرگـتــریـــن صنــدوق سرمایه گذاری تحـــت پشــتوانـه طلـا در جهان اســت، روز جمــعـــه ۰.۶۲ درصد کاهش یافت و به ۸۵۷.۶۴ تن رسید.

در بازار سایـــر فلزات ارزشـــمـند، هر اونس نقـره برای تحویل فوری ۰.۶ درصد افزایـش یافـــت و به ۱۶.۷۱ دلـــار رســید. هر اونس پلــاتیـن برای تحویل فوری ۰.۳ درصـــد رشد کرد و ۹۲۴.۵۰ دلـار معــامـله شد و هر اونس پالــادیم برای تحویل فوری با ۰.۱ درصد کاهـش، در ۹۹۴.۷۰ دلــار ایـــستــاد.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار – امروز سه شنبه 25 اردیبهشت 97

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.