قیمت دلار و سکه طلا در بازار تهران / آخرین قیمت پوند یورو درهم یوان

قیمت دلار و سکه طلا در بازار تهران / آخرین قیمت پوند یورو درهم یوان

قیمت دلار و سکه طلا در بازار تهران / آخرین قیمت پند یورو درهم یوان

در بازار امروز – شنبه – دلــار و سکــه تمـام به روند صعودی هفـــته قبل ادامــه داد؛ به طوری که دلـــار ۴۵۰۰ تومان شد.

دلـــار آمـریکـــا که در هفــتـه گذشـــته با روند صعودی قیــمـــت روبرو بود، در نخــسـتین روز هفته جاری نیــز به این افزایـــش قیمـت ادامه داد و به ۴۵۰۰ تومان رسـیــد.

همـــچـنــیـن یورو، پوند انــگـلســـتان و لیر ترکـــیه هم به عنوان دیگر ارزهــای پرتقـــاضا، افــزایـــش قیـــمت را تجـربـــه کردهـــ‌ــاند.

بازار سکـــه هم که هفـته قبل افـــت و خیــز زیـــادی داشـــت، ایـن هفـته را با افزایش نرخ آغاز کرد و از آخـریـــن نرخ قبلـــش عبور کرد و یک میـــلیون و ۵۰۹ هزار تومان فروخته شد.

قیمت دلار و سکه طلا در بازار تهران / آخرین قیمت پند یورو درهم یوان

جمــشــــیــد پژویان گفت:« تک نرخی کردن ارز تقـــاضـایـی را که برای رانـــت جویی وجود دارد، کاهـــش می دهـد؛ چراکه وقتی ارز یک قیــمـــت داشــتــه باشد، تلـــاش برای دستـیـــابــی به رانـــت ارز ارزان تمــام میـــ‌ـــشود.»

ایــن کارشــناس اقـتـــصـــادی دربــاره نقـــش بانک مرکــزی در تنظــیــم بازار ارز،ــاظهــارداشـــت:«در سمـــت عرضه ارز، بانـــک مرکـــزی حوزه مانور بســیار کوچکــــی دارد، چراکـه بخــــش غالب عرضـــه و تقـاضـــای ارز کشور در دولت قرار دارد و آن بخـش از ارز که به بازار آزاد سرریــز می شود قیـــمـــت ارز را تعــییــــن می کنـــد.»

او افـزود:«دولت می تواند با ایــجاد یک تعــادل در قیــمــت ارز رســمـی، یعنـــی بالـابردن قیــمت ارز رسـمی و تا حدودی هم افــزایـــش مقـــدار عرضـــه آن در بازار آزاد، به نرخــی برسد که بتوانـد آن را به طور رســـمی به عنوان تنـهــا نرخ ارز اعلــام کنــــد.»

استـــاد اقـــتــصـاد دانـــشــگـــاه علامـــه طبــاطـبـــایـــی خاطـرنـــشـــان کرد:«برای ایـــن کار کافی اســت که این دو نرخ بتوانـــند خودشــان براســاس مکـــانــیســـم عرضـــه و تقــاضا به هم نزدیـــک شوند؛ الـــبــته در طول زمـان ایـن احــتــمــال وجود دارد که براثــر وقایـــع اقـــتــصـــادی، نوسانـاتــی ایجـــاد شود و ایــن نرخ نیز باید در گذر زمــان بالـــا یا پایـیــــن برود.»

او اضـافـــه کرد:«در فرآیــنــد یکـــســان سازی نرخ ارز، دولت می آیــد همیـــن نرخ را به طور رسـمـــی اعـلـام می کنـــد، ایـن کار به ایـــن معـنـاسـت که دولت به همـــه متـــقاضــیـــان ارز با همـــین قیـمت ارز می دهـــد. پس از تک نرخـــی شدن، در درجــه اول درآمــدهـــای ناشــــی از فروش ارز برای دولت افزایــش پیــدا می کنـــد که مقـداری باعـــث بهـبود وضع بودجــه خواهـــد شد و از ایـــن منـــظـر مثـبــت اســـت.»

پژویان تصــریــح کرد:«در مقـــابــل آن دســتـــه از کالـــاهـایـی که از سوی دولت و با ارز ارزان دولتــی وارد می شد، نیـز بایـــد ارز گران تری را اسـتــفاده کنـنــد که قیـــمــت آنهـــا را افـزایش می دهـــد. در ایـــن شرایـــط که قیمـت ارز دولتـی با ارز بازار آزاد برابــر است بعــیــد اســت که جهـشـــی در قیــمـــت ارز به وجود بیـایـــد الــبــتـه به ایـــن شرط که عرضـــه ارز، جوابــگوی تقـــاضــــا باشـــد.»

قیمت دلار,قیمت امروز دلار,جدیدترین قیمت دلار,کی دلار بخریم ,کی یورو بخریم,کی یورو ارزون میشه,کی دلار ارزون میشه,کی طلا بخریم,کی طلا ارزون میشه,کی سکه طلاب ارزون میشه,پیش بینی قیمت دلار و طلا

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.