قیمت پوشک چند برابر شده؟ چطور کمتر مصرف کنیم؟آموزش ساخت کهنه

قیمت پوشک چند برابر شده؟ چطور کمتر مصرف کنیم؟آموزش ساخت کهنه

قیمت پوشک چند برابر شده؟ چطور کمتر مصرف کنیم؟آموزش ساخت کهنه

این روزها با افزایش چند برابر قیمت پوشک بچه ! خیلی ها به تکاپو افتادن که یه چیزی جایگزین پوشک بچه کنن تا مجبور نباشن ماهیانه بیشتر از ۵۰۰-۶۰۰ هزارتومن از حقوقشون رو برای پوشک بدن !

البته راه حل هایی موقت تا وقتی خود بچه بتونه جیششو بگه ! و خود کفا بشه .

بــاز نگـــه داریـــد

مشـــکـل بسـیاری از مادرهــا اینـســت که پوست پای بچه ها در اثـر اســتــفاده طولانی مدت از پوشک قرمـز و سوزنـاک می شود. حالــا اگـــر شاغـل نیـســـتید و می توانیـــد فرزنــدتان را روزی یکی دوساعـــت باز نگـه داریـــد، ایــن کار را بکــنـــیـد هم پوست پای بچه تان هوا می خورد و دیــگر دچار بثورات نمی شود هم لااقل یک پوشک کمــتــر استـفاده کرده ایـــد. الـبتـه توصیه می کنیم بچه را جلوی آفـتـاب باز بگذاریــد تا ویتامیـــن دی هم به بدنش برسد.

از کهنـــه به جای پوشک استفــاده کنید

می دانـیم برای شما مادرانــی که سرکار می روید و سرتان شلوغ اسـت شسـتــشوی کهنـه یعـنی یک دردسـر جدیــد ولی خب چاره ای نیست اگر می خواهـیـــم در ایـــن شرایــط اقـــتـصـــادی صرفـه جویی کنید به هر حال کهــنـــه یکی از به صرفـــه تریــن راهـکــارهــاســـت الـبتـــه اگــر روی کهـنه از محـافـــظ پوشک هم استــفـــاده کنید، فاصـــله زمانی تعویض کهنـه را طولانی تر می کنـــد.

از خشک بودن بچه مطمئن شوید

یکی از کارهایــی که ممکـــن اســـت باعث شود مجـبور به تعویض سریـع تر پوشک شوید خشــک و تمیز نبودن پای بچـــه اســت؛ بنـــابــراین قبل از اســـتفـــاده از پوشک جدیـــد اگر او را شســـتـه ایــد حتمــا خوب خشــکـــش کنــیـــد تا پوشک جدید خیس نشود.

پوشک آنلـــاین بخریــد

گاهــی فروشگاه های اینــتـرنتی تخـفیـــف های خوبی روی لوازم مخــتـــلـف دارنــد. ایـن روزها پوشک هم در ستون پر فروش های روز قرار گرفـتــه اســـت این امکـان را از دسـت ندهـید. اگـــر هم فروشگاه مورد نظـــر هنوز تخفـیـــف برای فروش پوشک ندارد، در سایــت ثبت نام کنیــد و پوشک را هم به لیـســـت کالاهـــای موردعـلاقه تان اضافـــه کنیـــد تا جزو اولیـــن کســانی باشید که از تخفیـف ها باخـبر می شود.

بچه را بیشـــتـر سرپـــا بگـیریـد

اگــر خانـــه دار هســتیـــد و فرزنـدتان هم به سنی رسـیـده اسـت که می شود او را سرپا گرفت یا روی لگـــن نشـــاند، برای صرفه جویی در پوشک از ایــن کار دریـــغ نکـــنید و استفــاده از پوشک را به بیـــرون از خانـه موکول کنید. در مورد بچه های کوچکتــر اسـتـــفـــاده از کهنــه راهـــکـــار جایگزیـن بهــتری اســت.

از محــافظ پوشک استفـــاده کنـــید

سری به داروخانه بزنــیـــد و سراغ محافظ پوشک را بگیریـــد. محــافــظ پوشک لایــه ای ضد حساســیت اسـت که قدرت جذب کننــدگی بالایی دارد. ایـن محــافـــظ ها هم برای پوشک قابــل استـفـــاده هســتنـد هم کهــنـــه. یک یا دو لایـه از ایـــن محـــافظ ها را روی پوشک پهـــن کنـیــد و بچــه را پوشک کنــید. با ایـن راهکـار به جای تعویض زود به زود پوشک شمـا می توانیـد محـــافظ را عوض کنیـــد؛ به خصوص برای زمانی که فرزنــدتــان عادت دارد درسـت وسط عملیات تعویض پوشک دســتــشویی کند آن هم دســتـــشویی شمـــاره دو!

چگونه میزان مصـرف پوشک نوزاد را کاهش دهــیم؟ | روش ساخـت پوشک بچــه

هر پوشک چنـد در می آیــد؟

به جای ایـنـکـــه ببینــید برای هر بسـتـــه پوشک چقـــدر هزینــه می پردازیـــد، به قیمــتـی که درنـــهــایت برای هر عدد پوشک خرج می کنیـد توجه کنـــیـد. برای مثــال ممکــن اســت قیمـت دو نمونه پوشک یکـــی باشد؛ امــا یکـــی هفـــت تا هشت پوشک بیــشـتر در خودش جا داده باشد که در نهایـــت به صرفه جویی منـــجر خواهد شد.

برنــدهـای متفـــاوت پوشک بچــه را امـتـحـــان کنـیـــد

سری به فروشگاه های زنـــجیـــره ای بزنـید و ببـــیــنـــیــد کدام برنـــدهـــای پوشک بهـداشــتی تخــفـیــف خورده اند؛ ممـــکن اسـت این هفـتـــه یک برنــد پوشک حراج داشـــتــه باشــد و هفته بعــد برند دیــگـــری. برای ایـنـــکه بتوانید هزیـنــه ها را کم کنـــیــد بهتر اســـت به یک برنــد محـدود نشوید و از تخفیــف برندهای مخــتـلف استــفــاده کنـیــد. الـــبــتــه اگــر کودکـتان پوست حساسی ندارد که مجبور باشید فقط از یک برنـد خاص اسـتــفــاده کنـــیـــد.

پوشک ها را با هم مقـایـــسه کنیــد

در شرایـط فعلـــی کشور بهــتـــر اسـت قیـــمت فروشگاه های مختــلـــف را با هم مقایســه کنید. بعـــضـی فروشگـاه ها پوشک را هنوز به قیـمت خریــد قبـــلـــی ارائه می کنـــنــد؛ در حالــی که در مرکـز فروش این اقلام معمولا به خاطر به روز بودن خرید و فروش، قیــمت ها را زودتـــر بالـــا می برند.

در مصرف پوشک اســراف نکنیـــد

برای محـــاســبـــه تعــداد و سایـز مورد نیـاز فرزنـــدتان دقـــت بیشـتــری کنید تا این دورانـدیشـی برای خرید به انـــبار بســته های پوشک های کوچکـتر از سایـز فرزنـدتــان منــجــر نشود. به این صورت در واقــع شمـا متـــضرر شده اید چون هم پول بیـشـتری داده اید هم دوباره بایــد پوشک بزرگتـــر بخــرید.

چگونه میـزان مصرف پوشک نوزاد را کاهــش دهیـم؟ | روش ساخـت پوشک بچـــه

پوشک را درسـت بپوشانیـــد

پس دادن باعـــث می شود مجــبور شوید زود به زود دســت به کار شوید و بچـــه را عوض کنــیـــد؛ امـــا یک ترفنـد ساده وجود دارد که به شما امــکــان صرفه جویی در پوشک بچـــه را می دهد؛ دقـــت کنـــیـد ادرار یا مدفوع فرزنـدتـان بیــشتـر از کدام بخـــش پس می دهــد. اگر بخش جلوی پوشک بیشـتر پس می دهد، بهتر است پوشک را جلوتر بکشـیـد. اگـــر بخش پشــتـــی دچـار این مشکـــل است، پوشک را بیـــشــتر به سمت عقب قرار دهید و اگر هر دو بخـــش پس می دهنــد؛ وقت تعویض پوشک فرزنـــدتــان به سایــز بزرگتر رسیـده اســـت.

پوشک را به صورت عمـده یا حراج بخـــریــد

چاره ای نیســـت هر وقت متوجه یک حراج خوب شدید، حتی اگـــر هم به پوشک جدید برای فرزندتان احـــتیـاج نداشتیـد، دســت به کار شوید و خریـــد کنـید. الـبـــتـه منظورمـان احتکـار نیست ولی یک محــاسبـــه ساده برای تعـــداد مورد نیـــاز در هفـتــه می توانــد شمــا را به تعداد بستـــه پوشک مورد نیـــاز در ماه هدایـــت کنـــد. دلیلش هم ساده است؛ چرا بایـــد هزینه بیـــشـتــری برای کالایـــی بپــردازیــد که می توانـــید آن را ارزان تر بخـرید؟

راهکار مقـابـله با گرانـــی پوشک؛ زود سایز عوض نکــنــید

همه مادران با سایــزبـنـدی پوشک ها آشـــنا هســتـــنــد. برای صرفه جویی در پوشک بچـــه لازم نیســت خیلـی زود سایـز آن را عوض کنـیـــد؛ چون گاهـــی اوقات هزیـــنه پوشک سایــز بزرگ بیــشـــتر اسـت و تعـداد کمــتری دارد (الـبتــه نه همیشــه و در همــه برنـــدهـــا) به همین دلــیــل به جای اینکــه صرفــاً به سایـــز مرتـــبط با وزن کودکتـــان دقـت کنــید، ببـــینید آیا سایــز قبلی هنوز هم به درد او می خورد یا نه؟ رشــد بچه ها با هم متـفـــاوت اســـت و همین مسئله می توانـــد منـجـــر به صرفـه جویی در هزینـــه های شمـــا شود.

صرفـه جویی در پوشک بچه ایـن روزها به دغـــدغـه بسـیــاری از مادران تبـــدیـــل شده است؛ دلــیــلش را هم تقـــریـــباً همه می دانند؛ احتمـــال سهـمیه بندی شدن آن و گرانی پوشک بچه. در چنــیــن شرایــطــی تصـــمــیـــم گرفـتـــیم تعـــدادی از روش های صرفـــه جویی در پوشک کودکــان را به شمـــا معـرفی کنیم تا بتوانیـد کمـی از هزینـه های زیاد ایـن روزها کم کنید.

قدیم ها قبل از ایـن که پوشک های یک بار مصـــرف بیـاید بازار پدر و مادرهـا کارشـان را با پوشک های خانــگی راه می انداخـــتنـد. البته با وجود این گرانـــی و قیــمــت های فضایـــی که روز به روز بیشـــتر و بیـــشـــتر می شود بعـیـــد نیســت که دوباره همان روش قدیم را پیش بگیــریـــم و به جای خالی کردن جیب مان داخل خانه پوشک های مقـــرون به صرفـــه تر و ارزان تر درســـت کنـیـــم.

الــبـــتـــه برای ایـن که به پوست بچــه آســیـــب نرســد بایــد زود به زود پوشکـــش تعویض شود. این روش درســـت کردن پوشک خیلــی ساده اســت و اصـلا نیازی به دوخت و دوز ندارد.

روش ساخت پوشک بچـــه در خانه

از تیشـرت ۱۰۰% نخ استفــاده کنـــید چون پارچـــه های نخـــی قدرت جذب بالـایـی دارنـد.

از تیشرت آسـتــیـــن کوتاه یا آستـیـن سه ربـــع اســتـــفاده کنـیــد. تیـــشرت آسـتین سه ربـع برای نوزادهـای درشـت تر منـــاسب اســت امـا برای نوزادهـای کوچک اضـــافـه می آیــد.

سایـــز تیشرت را بر اســاس سایز کودک انــتــخـــاب کنـــیـد.

تیشــرت را صاف روی زمین قرار دهـیـد.

یک طرف تیـشــرت را تا کنیـــد. تیــشرت را همــانـــنـــد تصویر طوری تا کنیـد که قسـمت درز حلـقــه آستـــیـن درسـت زیر وسط یقه لبـــاس قرار بگــیرد. آســـتـین ها بایـــد به سمت بیـرون قرار بگـــیــرد.

طرف دیگــر تیـشرت را درسـت مثـل مرحله قبل به شکـــل سه طبقــه تا کنـــیـــد و آستــیــن را به سمـــت بیرون قرار دهید. در انــتــهــا باید تیـشــرت به شکل حرف “T” در بیاید.

قسمت بالــای تیـــشرت را تا کنــید به طوری که آســـتـــین ها روی هم تا بخورند.

قســـمت پاییـن تیـــشرت را هم از وسط تا کنـــیـد. به ایــن صورت پایـین تیشـــرت را بردارید و تا پایـیـن خط آسـتین ها بالـا ببرید. با ایـن کار می خواهـــیـــم ارتفــاع تیـشرت را نصـف کنـــیـــم.

کودک را روی تیـشـرت درست پاییــن آسـتــین بنــشانــیـد. قســـمـــت پایـــین تیـشرت را روی کودک تا کنـــیــد و آســـتـیــن ها را روی آن بپیـــچــانیـد و در انتـها با یک سنجـــاق محــکـم کنـــید.

در مرحـــلـه آخـر روی پوشک را با محـــافظ پوشک پارچه ای بپوشانـیـــد. محـــافــظ ضد آب برای جلوگیری از نم دادن پوشک بچه لازم اســت. ایــن محافــظ ها را می توانـیــد زود به زود تعویض کنـید.

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.