لاغر شدن با بوسه دادن | بوسیدن هم موجب لاغری می شود

لاغر شدن می تواند با روش های طبیعی مثل لب دادن و بوسیدن همسر هم امکان پذیر باشد و برخی از کارهای ساده که باعث می شود شما کالری زیادی بسوزانید و لاغر شوید اضافه وزن یکی از معضلات افراد چاق می باشد و بیشتر افراد چاق دوست دارند تناسب اندام داشته باشند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لاغر شدن با بوسه دادن | بوسیدن هم موجب لاغری می شود را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

هـمـــیــشـه وقتی حرف از روش سوزانـــدن کالری به میـان می آید بدون تامل به فکـر ورزش و انــجام حرکــات سخـت و دشوار می افتـــیـم امـــا همیـشــه ایـنطور نیســت چرا که شما حتی می توانـــید با بوسیدن عزیـزانتـــان هم کالـری بسوزانیـد ، تعـــجب نکـنید چرا که بوسیــدن تنهـــا روش عجـیـــب سوزاندن کالـــری نیست و می توانیــد با فعــالـــیـت های دیگـــر هم ایـن روند را در بدن ایــجاد کنیــد.
سوزاندن کالری با بوسیـــدن
سوزانــدن کالـــری معمولا انـــگــیزه اصــلی ما برای بوسیـــدن دیگران نیــســت ولی خوب اسـت بدانیـد که قفل کردن لب ها فوایــدی دارد که ما انتــظـــار نداریـم بوسیـــدن می توانـد دو تا شش کالـری در دقــیــقه بسوزاند.
جویدن آدامـس روش ساده برای سوزانـدن کالـــری
شمــا می توانـــید با جویدن آدامس (بدون شکر) تا 11 کالری در ساعت بسوزانـیـد. همــچنین عمـــل جویدن کمـــک می کنـــد تا از ذرات غذایـــی کوچک غیـر ضروری جلوگیری شود که ایـــن خودش یک امتـیاز اسـت.

سوزاندن کالــری با آواز خواندن در حمام
به صورت گستـرده شناختــه شده اسـت که آواز خوانـــدن برای روحیـه و روان خوب است. باعــث می شود که اندورفــیــن آزاد شود و سطــح کورتیزول را کاهش می دهد که متعاقــبا به کاهــش اســتـرس کمـک می کنـد ، آواز خواندن تنـفــس و ماهیــچـــه های شکـمی را نیز درگیـــر می کنـد که شایـــد به همـــیـن دلــیـــل اســت که 136 کالــری در ساعت می سوزانـــد.
خوردن کرفـــس از بهـــتـــرین راه ها برای سوزانــدن کالری
مدت طولانـی اسـت که گفـــتـــه می شود که کرفس کالـــری بســیـار کمــی دارد و کالــری مصرفــی برای خوردن و هضـــم آن از کالـــری خود کرفس بیـشتر اسـت. در حالـــی که غذاهایی با “کالـری های منـفی” بسیار مورد پسـنـد هسـتـند، تاثـــیـر حرارتی غذا (تعـــداد کالــری که بدن شمـــا برای عمـــل خوردن می سوزاند) واقعی اســـت .برای درک بهـــتـــر موضوع، اگر شمــا یک شاخــه کرفـــس با اندازه متوسط دارای شش کالـری بخورید، بدن شما یک کالری برای هضــم آن یک شاخـه می سوزانــد.

آب کرفــس تاثــیر بالـایــی در سوزانــدن کالـــری دارد

فرسـتادن عکـــس غذا و هنـرمـنــدی هایتان در ایـنــســـتـاگـــرام
تنـــهــا اســـتفـاده از برنـامـــه کالـــری نمـی سوزاند، (امـــیـدوار بودیـــم که می سوزانــد) امـا مطالـــعات نشـان می دهـــنـــد که مســتنــدسـازی بصری غذایــتـان می توانـــد خوردن کلــی آن را کاهش دهــد. شکـموها خوشحــال باشـــیــد! ایــن ماننـد یک مجـله غذایی اسـت ولی از طریق تصــاویر. این یک راه برای مراقبت کردن در خوردن غذا است، بنـابــرایــن می تواند به فرصـــت افراط کردن را کمک کنــد و آنرا کاهـش دهد.
بی قراری کردن و به خود پیـــچیدن
به خود پیـچیدن می توانـــد 350 کالری بیـــشتــر از نشـــسـتن بسوزاند. موقعـــیت خود را در صنـدلـــی جا به جا کنـــیــد، پایـتان را تکان دهـیـد و تا جای ممکن به اطراف حرکــت کنـــیــد. می توانـــد کمی افـــراد اطـــرافـتــان را آزار دهد ولی به خود پیـــچیدن یک تاکــتیـک هرروزه است که می توانـــید از طریق آن میزان متـــابولیسـم بدنــتـان را بالا نگه داریـــد.
فرستــادن نامـه به صورت سنتی
زدن بر روی دکمه ارسـال در صندوق ورودی ایـــمیـــل چنــدان کاری برای متــابولیســـم ما انجام نمـی دهــد، ولی فرستـادن نامــه با سبـک قدیـــمی می توانـــد زمیـــنــه سلامـتی ما را افزایش دهد ، نوشتـــن یک یادداشـــت با دسـت، لیس زدن تمبر، رفتــن به پســـت خانه و ایـــســـتـادن در صف انتــظار تمام کارهـــای کوچکی هستنـــد که در طول یک دویدن طولانـــی انـــجام می شوند.

نوشیـدن یک لیوان آب سرد کمــک به سوزاندن کالــری
در هر صورت نوشیـــدن آب برای سلـامتـــی ما بســـیـار عالی اسـت. آب سرد باعـث افـزایـــش متابولیـــسـم بدن می شود، زیــرا دمــای بدن ما باید مایـع را در سیـســـتـم بدنـمان گرم کند. نوشیدن آب سرد در طول روز می تواند منــجـــر به از دســت دادن 70 کالـــری بیــشـــتر شود به علاوه نوشیـــدن آب به شما کمک می کنـد تا بدنــتـان بهــتـــر عمل کنـــد و بنیه تان را برای یک تمـــرین جدی برای سوزانــدن کالــری افزایـش دهــد.

بــرای سوزانـــدن کالـری غذایتـــان را تنـد کنید
یک انـگــیـــزه در ورای مزه ها وجود دارد تا غذای تایـلـنــدی سفـــارش دهـیـــد و یا گرد فلــفل قرمـــز به خوراک مرغ برای شب اضــافه کنیــد ، محـــقـقان در دانشـــگـــاه پوردو یافـــتـــنـــد که افرادی که نصف قاشــق چای خوری ادویه تند به سوپشـان اضــافه می کنـند، 60 کالری کمــتر از افـــرادی که به سوپشان چیـزی اضــافـه نمـی کنـنـــد کالــری می سوزانــنـد. افــراد لاغر چه ایــن افزایـش متـــابولیـــسم را بدانـــنـد یا خیر، به خوردن گرد فلــفـل قرمــز معـــروف هسـتند.
باغبـــانـــی با داشـتـــن بدن منــاسب

باغـــبـــانی، توانایی سوختـــن 250 کالــری در ساعــت را داردبـه نظـر می رسد که وقت آن رســـیـده ، خودمـان کارهـای مربوط به رشـــد گل و سبـزیجاتـــمــان را انــجام دهیم.
مدیــتــیشـــن

در میان مزایای سلامت وسیع و زیاد مدیتیـشـن، ایـجاد تمرین ذهـــنــی می تواند باعث کاهــش میــل شما به غذاهـــای با کالری بالا شود.

مـدیــتــیــشـن و ریـــلــکـس کردن موثر در سوزانـدن کالـــری

پختـن غذا و آشــپزی

تهــیـه یک غذا اغـلـب به معنـی خرد کردن، ریز کردن، مخـلوط کردن و خوردن است ، هر ترکـیــبـی را که به مدت 40 دقیــقه انـجـام دهــیـد، قبـل از اینـکه حتی غذا را برای مهمــانان سرو کنــیـــد، 128 کالــری را سوزانده اید علـــاوه بر این، ملـزم به سوزاندن کالری بیــشتـری در طول تمیـــز کاری خانه هستـیـــد.

آشپزی کنــیـد و کالـری بسوزانـید

خوابــیدن در اتـاق سرد برای سوزانـدن کالری

سرد نگه داشـــتن اتــاق خوابـــتان می تواند تفــاوت کوچکــی در سوزانـدن کالری روزانه ما ایـــجـاد کند هنــگـــامـی که دمـــای بدن کاهش می یابـــد ما کالری بیــشتـری را برای گرم کردن خودمـان می سوزانــیـــم.
خرید کردن

ما میـتوانـــیــم هیکـل و تناسـب بدن خودمان را با قدم زدن بعد از کارمان در فروشگاهها تنـــظیـــم نگـــه داریم ، متوقف شدن در بازار در طول ناهــار و یا رفـتـن به بازار کشاورزان در آخــر هفــتـه را حفـــظ کنیـم. پیاده روی، حتـی با سرعت آهـســـتــه، سه برابـــر کالـری بیــشـــتـــری را به عنوان نشـــســـتن یا ایـستـــادن می سوزانـــد.
تمـاشــای یک فیـلــم ترسـناک

شوخی نمـــی کنـیم:تماشای یک فیــلم ترسناک 113 کالری را می سوزانـــد، زیــرا باعـث تحــریک آدرنالیـــن می شود. یک فیــلـــم پر سر و صدا را انــتخـــاب کنـیـد تا بدنـتـان را به حالـــت کامــل پمـــپاژ دربـاورد و خون برسانـد تا سوخت بیــشتری داشـــتـــه باشد. Richard Mackenzie، متـــخــصـص متـابولیـسم، می گوید:”ایـن رهــا سازی سریع آدرنالــین ، عمــلـی است که در طول انــفجــارهــای شدید اســترســی ایـجـــاد می شوند- یا در مورد ترس – که به نظر می رسـد باعـــث کاهش اشــتــهـا، افزایــش سرعت متـابولیســـم پایـه ای، یا انرژی که در هنگــام استـــراحــت مصـــرف می کنـــیــم، میــزان کالری بیــشــتری را می سوزانـد.

لاغر شدن با بوسه دادن | بوسیدن هم موجب لاغری می شود

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.