با لاغر شدن و کاهش وزن زندگی بهتری را تجربه خواهید کرد

لاغر شدن و کم کردن وزن بیشتر برای فرد مفید می باشد چاقی در فرد باعث می شود که احساس بدی به او دست داده و از طعم و مزه غذاها خوشش نیاید ولی افراد چاقی که لاغر شدند می توانند از خوردن مواد غذایی لذت خاصی ببرند در ادامه تصاویر و جزئیات بیشتر با لاغر شدن و کاهش وزن زندگی بهتری را تجربه خواهید کرد را در مجله خبری دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش مجله خبری دانستن : زنــدگی ما از کودکـــی تا بزرگـــســالــی، همواره دســتخوش تغـــیـیـرات اسـت. از دســت دادن یک عزیـز، ازدواج کردن و یا بچــه دار شدن همـگی تغــییـــرات بسـیــار بزرگــی اســـت و نمـــی توان آن را انـکـار کرد. امـــا برخی چیزها ماننــد کاهش وزن می توانـنــد در ظاهـرمـان تغییـر ایــجـــاد کنـــنــد و موارد دیـگـــری نیز در پی داشــتـه باشــنـــد.

دلـیـــلـش ایــن اسـت که برای بسیاری از ما، وزنـــمـــان اســـت که تعییـــن می کنـــد چه حســی دربـاره خودمان داشته باشـیـم و دیـگران ما را چگونه ببیــنند. وزن ما در چگونگـی ارتبـــاطـمـان با دیـگـــران، اعتـماد به نفس و اینــکـــه چقــدر احـــساس سلـامـتی می کنــیـم تاثــیــر دارد. اگــر در فکـر کاهــش وزن هســتیـد، در ایـــن مقـالــه تغـــییـراتـی که ممـکن اســت برایتــان اتفــاق بیــفــتـــد را شرح می دهــیـــم.

ممــکن است ترفـــیـــع بگیریـد.

عجـــیب اسـت، اما حقـــیـقــت دارد: رئیستـان ممکــن اســت بعـــد از کاهــش وزن، رفتـار بهــتــری با شمــا داشته باشد. بر اســـاس مطالـعــاتــی که انجام شده، خانـــم های چاق نســبـــت به همکــاران خوش انـــدامـــشـــان پول کمـــتـری در می آورنــد. با این حال تفاوت گفــتــه شده، آنچــنــان نجومی نیـسـت ولی خب چه کســـی بدش می آید بیشـتر حقوق بگـــیـرد؟ همــچنین کاهش وزن و رســـیـدن به وزن سالــم، احتـمال ترفیع گرفتـنتان را نیــز افزایش می دهد.

تحـقـــیـــقــات روانـــشــنـــاســان دانشـــگاه آکسفورد نشــان داده اســـت وزن سالــم و جذابـــیت، هر دو در قبول شدن در کاری که دوست داریـــد و یا ترفــیع گرفتــن تاثــیر دارند. در واقع هرچه وزن فرد بیــشتـــر باشـد، شانـــس او هم کمتر می شود. حتــی ممکــن اسـت بدتـر هم شود. مثـلــا شانــس یک خانـــم چاق، در زمیــنـه کار کمتــر از همـــتـایـــان مردش است. ایـن یک حقـــیـــقـــت تلــخ است، اما در دنـیـای امروز وجود دارد.

ممکـن است با حساســیـــت های فصلی خداحـافـظـــی کنیــد.

اگــر در فصـل بهار و زمانی که گل ها شکوفه می دهــنـد، چشمـانتـــان به خارش می افتـــد ممـــکـــن اسـت به خاطــر وزنتان باشـــد! دلـیلـــش ایـــن اسـت که اضــافـه وزن می تواند به غدد آدرنـــال و سیـســـتم تنفسی فشار بیاورد، در نتـیجه علــائم آسم و آلـــرژی بیـشتـر شود. وقتــی وزن کم می کنیـــد، این فشـار نیـــز برداشتـــه می شود. بنـــابــراین می توانـیـد از اسـپـــری آسم و قرص های مخـصوص آلــرژی خلــاص شوید. فقط قبـل از صحـبت با پزشک، این موارد را کنـار نگذاریـــد.

طعــم غذاها بهتـــر می شود.

بعــد از کاهش وزن، ممــکــن اســـت غذاهـایــی که می خوریـــد طعـــمی بهـــتر داشـــتـــه باشنـد. تحقـیـقــات نشـــان داده افــراد چاق نسـبـــت به کسانی که وزن منـاسبــی دارنـــد، حساســیـــتــشــان به طعــم ها کمتـــر اســـت. دلـــیـلــش این است که به خاطر مصــرف بالــای غذا، حس چشــایــی ایــن افراد دچار افت می شود. تئوری دیــگـــر به تغیـیـــرات هورمونی اشاره می کند که در طول کاهــش وزن اتفاق می افــتـد و باعــث تغیــیــر رابــطـــه گیرنده های چشـــایـــی با مغـز می شود.

قادر خواهیـــد بود داروهایتــان را کنـــار بگـذاریـد.

ایــن را می دانــید که رســـیـــدن به وزنی منــاســـب، می توانــد بیمـاری هایــی مانند دیـابـــت و مشکـلات قلبی را از بین ببرد. امــا آیـــا می دانـســـتـــید کاهش وزن می تواند وضعـیـــت هر بیماری که دارید را بهــبود ببخــشد؟ این یعــنی می توانید دوز داروهایی که اسـتــفــاده می کنـــیـد را کاهـــش دهید و یا برخی داروها را به کلــی کنار بگذاریـــد. ( ایــن یعـنی در مخـارجتـــان کلــی صرفـه جویی کرده ایـد ).

میــل جنــســی تان بهبود می یابــد.

همـــیـن که مقـــدار BMI شمـا پایـیـــن می آیـــد، میــل جنسـی تان نیــز بیــشتر می شود و همــه ایـــنها به لطـــف افـزایش تسـتوسترون است. همـچــنین با کاهـــش وزن، اندام بهـتــری نیــز پیــدا خواهـــیـد کرد که اعـــتمـــاد بنـــفستـان را افـــزایــش می دهد.

از نزدیـکـــی نیز بیـشتــر لذت می برید!

اگـــر تا قبل از کاهش وزن فکـر می کردید رابطه جنـسی با همسرتـان فوق العــاده اســـت صبر کنــیـــد و ببـــیـــنـیـد بعد از کاهــش وزن، دیگـــر چه می شود! برای رســـیـدن به این مزیــت، تنهـا کافــیـست 10 درصــد از وزن بدنتـــان را کاهــش دهـید تا تغــییـــر را ببــینید. ایـن یعنــی شایـــد با کاهش 10 درصد وزن، به فیزیـکـی که دوست داریــد نرسید امــا از همــان میانــه ی راه، طعم خوشِ کاهــش وزن را چشــیده ایـد.

کارتان به نظـر ساده تر می آید.

بدن لاغــرتـر، مغـــز تیــز هوش تر؟ ممکـــن اســـت! مردان چاق، توانایـــی شنـــاخــتی ضعــیــف تری نســـبت به مردانـــی که وزنـــشان سالـــم است دارنــد. پس کاهش وزن می توانــد منـــجر به عمـلــکــرد بهتــر مغـــزتــان هم بشود!

کاناپه، ماننــد گذشتـــه آنــقدرهـا هم دلپــذیـر نیست.

قبل از ایــنکـه وزن کم کنـیـــد، وزن اضـافــه روی مفـاصلــتـان فشـار می آورد و به معـنای واقــعـی کلـــمه سنـگیـن می شدیـد. بنـابــراین کامــلــا واضح اسـت که بیـشتــر احـــساس خســتگـی می کردیـــد و نشستــن روی مبل برایــتان خوشاینـــد تر بوده است. حالا که وزن کم کرده ایـــد زانو دردتان کمــتـــر شده و سطح انرژی تان نیـز افــزایــش یافـتـه اســت.

اولویت هایــتـــان ممــکـــن است تغـیــیــر کند.

وقتـی درســت و اصولی وزن کم می کنــیـــد، مســـلمـــا اولویت هایتان تغـییـــر می کنــد و زندگی تان متـــعـادل تر می شود. ورزش می کنـــید، غذای سالـم می خورید، بیــشـــتر با کسانـی که دوستشان داریـــد وقت می گذرانــیـــد و در کل شادتـر خواهــیـد بود. نمــی خواهـم بگویم به کلـــی انـــسان دیـگری می شوید اما در برخی موارد، خودتــان تغیـیر را احـــساس می کنیـــد.

بهتــر می خوابیـــد.

شایـد به نظر بی ربــط بیـایـــد اما خروپف، خواب و کاهـش وزن با یکــدیـگر رابطه ای جالــب دارنــد. آپـنه خواب و خروپف که معمولا به دلـــیـــل جمـع شدن چربی دور گردن پیـــش می آیـنــد، می توانـــنـــد با کاهش 5 درصــد از وزن کلی بدن الــتیام پیـــدا کنــنــد. بنابراین همین که کمی وزن کم کنـید، مسلما بهــتــر می خوابـید.

آرامــشـتــان بیشتـــر می شود.

بسـیـــاری از افرادی که وزن کم کرده انـــد، می گویند پس از رسیــدن به وزن دلخواهــشان بیش از گذشــته احــساس آرامــش پیـــدا کرده انـد. این آرامــش تنهــا به خاطر کاهـش وزن نیــسـتـريال بلـکــه تغـییر سبـک زنــدگی و مرتــب ورزش کردن نیــز در آن تاثــیـر گذار است.

حافظه تان بهــبود می یابد.

اگـر یکی از مشکلات هر روزتان، فراموش کردن نام افراد اســـت شایــد وزن اضـافــی مقـصر باشـد. تحقیـقـــات نشان داده افراد در تست حافـــظـه بعـد از کاهش وزن، عملـــکــردی بهتر نســـبت به پیش از آن داشــته اند اما چرا؟ اســکـن های مغزی نشان داده است همــین که خانــم ها وزنـشــان کم می شود، فعالیـــت مغـزیــشــان هنـگـــام به خاطـر سپردن افزایش می یابــد و برای به خاطـــر آوردن نیز زحـمت کمـتـری می کشــنـــد. چربـــی اضــافه، عملـکرد مغـــز را دشوار می کنـــد.

می توانـیـد تمــام فصول را تجربــه کنـیـــد.

یک مورد مشتـــرک دیـــگـــر بین کسانی که وزن کم کرده اند، این است که می توانــند سرمـــا را حس کنند. حتی برخـــی افــراد پس از کاهش وزن برای اولین بار طی چندیـن سال، مجبور به اســـتفــاده از کاپـــشن یا کت های گرم می شوند. وقتـــی حدود 10 درصد از وزن کلـی بدنـــتان را کم می کنـیـــد، ممکن اسـت هورمون های تیروئیدتـان کاهــش پیــدا کند و به همـــیـن دلیـل بیـــشـــتـــر از قبل احـــساس سرما کنـیـــد.

با لاغر شدن و کاهش وزن زندگی بهتری را تجربه خواهید کرد

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.