لباس عروسی های قدیمی | مدل های لباس عروس در زمان قدیم

مدل لباس عروس همیشه زیبا بوده و برای اینکه شب عروسی یکی از بهترین روزهای عمر هر کسی می باشد سعی می نمودند که لباس عروسی ها را زیباتر و جذاب تر تهیه نمایند و همیشه عروس خانم ها را خوشحال نمایند درادامه تصاویر و جزئیات بیشتر لباس عروسی های قدیمی | مدل های لباس عروس در زمان قدیم را در سایت دانستن خواهید دید با ما همراه باشید.

به گزارش سایت دانستن: هـــر دوره ای مد مخــصوص به خود را دارد. به عنوان مثال اگــر عروس های زمــان حال را با سالهـــا قبل مقـــایسه کنــید، خواهـــیـد دید که چقدر از هم متفاوت اند. به عنوان مثـــال در دوره ای از تاریـــخ لبـاس های پفـــی مد بود اما دوره ای دیـــگر عروس ها لباس های راســته را پسنــدیـــدند. اگر شما هم دوست داریـــد که با مدهــای عروس سالهــا قبـل آشنـــا شوید، در ادامــه مطلـب با ما همـراه باشـید.

کلاه ساقــدوش

از آنجـــا که در آن دوران لباس عروس و ساقــدوش ها ساده بود، داشتـن یک اکــسسوری چون کلــاه، عکس های عروس را جذاب تر می کنـــد.

کلاه عروس

نه تنـهـــا ساقـدوش ها، بلـکـه در دوره ای عروس ها نیـــز از کلـاه سفیـد اسـتـفـــاده می کردنــد. آنــها حتـی در مراســـم فضای بستـه نیـز آن را از سرشـان در نمـــی آوردند.

دسته گل ساقـــدوش

در دوره ای، ساقـدوش ها نیـــز دســتـــه گل های بزرگی مانـنـــد دســتـه گل عروس به دســـت می گرفتنــد. اگر چه خود دســـت گل به تنهـــایی جذابیــت دارد امـــا ایـن کار از جذابـیت و چشـمگـیـر بودن عروس کم می کرد و توجهات را به سمت دستـه گل های ساقـدوش ها می برد.

تور ساقـدوش

یکی دیگـــر از مدهای دهـــه 80 میلادی تور ساقدوش بود. آیـــا به نظـرتان جالــب است که ساقدوش ها هم تور روی سرشان بگــذارنـد. خب دیـگر چه فرقـی با عروس دارنــد؟!

روپوش ساقـدوش

یکــی از بدتـریـــن مدهــای زمــان گذشـتـه، روپوش هایـــی بود که ساقدوش ها بایـــد به تن می کردند. آنهــا در ایـن لباس ها شبـیه هر چیزی بودند جز ساقدوش.

دستــه گل آبـشــاری

دستــه گل آبشاری عروس بیـــشتــر شبیه آن است که عروس آن را به تازگــی از باغـــچـه کنـده و بدون هرس کردنــش، به دست گرفـتـــه اســت.

کت و شلوار پاستلــی

آیا تا به حال به غیـر از رنگ های خنثی برای کت و شلوار دامـاد، به رنــگ های دیگـــری فکـر کرده ایــد؟ بلــه، یکی از مدهای سالــهــا قبـــل، کت و شلوار داماد به رنـــگ های پاســتلـــی مانــند بنـفـــش یا حتی لیــمویی بود.

اکســسوری مو

در دهه 80 میـلادی، عروس ها به جای تاج از اکـســـسوری های مو اسـتفــاده می کردنـد، الـــبــتـه نه اکــسسوری های ظریـــف، بلـکه مدل هایــی شلوغ که بیـش از همــه به چشـم می آمد.

روبان

همـــین حالـا هم برای تزییــن دست گل از کمـــی روبان اســـتفـــاده می کننــد امـــا در گذشتـه روبان مهمـــترین بخش دســت گل بود که حتــی بیش از گل ها به چشم می آمـــد.

آســـتیـن های پفــی

در دهـه 80 میــلادی، تغییـرات زیادی در صنـعـــت مد صورت گرفـت که یکــی از آنـــهـــا آســتیـــن پفـی بود. عروس های آن زمــان با پوشیـــدن لبـــاس هایی با آستـیــن های پفـــی شبیـــه به پرنـــسس ها می شدنـــد.

رنـگ قهوه ای

آیـــا تا به حال به رنـــگ قهوه ای برای مراســـم عروسی فکر کرده اید؟ احـتمــالـا نظـــر شما منـــفـــی اسـت امـــا این رنـگ مد دهـــه 80 بوده که نه تنهـا برای لبــاس دامـاد و ساقدوش ها بلکـه در تزیــیـنـات دکوراســـیون نیز به کار می رفـت.

تور بلـــنـد

یکـــی دیـــگـــر از مدهــای عجـیـب، تور بسـیـــار بلنـد عروس بود. در واقـــع تور عروس آنقــدر بزرگ بود که عروس پشـــت آن گم می شد.

سر آســتـــین

سر آستیــن هم مدلی بود که در دوره ای لبـــاس های عروس و ساقدوش ها به آن شکـــل دوخته می شد.

دسـتکـش توری

با دیدن دستـــکـش های توری یاد مدونا می افـــتیــم امــا خب ایــن هم مدی در دوران خودش بوده است.

سبـــد گل

شاید سبد گل را به ایـن دلـیل که راحـت تر می توان به دســت گرفت، مد کردند امــا در هر صورت عمر آن نیز زیاد نبود.

آستـیــن عروس

مچ بند یا همـان آستـین های جدای عروس، یکی دیگـر از مدهایـی بود که به نظـر می آیـد به این زودی ها مد نشوند.

لباس عروسی های قدیمی | مدل های لباس عروس در زمان قدیم

مطالب مرتبط

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.