لواط و تجاوز به پسربچه تهرانی توسط مرد متاهل و شهوتران

لواط و تجاوز

لواط و تجاوز به پسربچه تهرانی توسط مرد متاهل و شهوتران

صبح جمعــه زن جوانــی هراســـان با پلیـــس تمـاس گرفــت و گفــت: پسر 7 ساله‌ـــام صبـــح برای بازی به کوچه رفت اما ناگهان ناپدیـد شد. دنـبالش به کوچه رفتــم امــا خبری نبود در حالی که بشـــدت نگران بودم ساعتـــی بعــد پســـرم به خانه برگــشت. رنـگ و رویش پریـده بود و حال خوبی نداشــت وقتــی علت را پرسیـدم حرفـ‌هایی زد که دیوانـه شدم. پســرم از سوی مرد شیطـان صفـتی مورد تعـــرض قرار گرفـتـه اسـت.

با تمـــاس زن جوان بلافـاصـله مأــموران پلـــیـس وارد عمـل شدند. با توجه به اینــکه قربانـــی 7 ساله مدعـی بود که عامـــل ایـن جنـایــت سیاه در محله خودشـان زنـــدگی میـــ‌ـــکـند مأـموران را به در خانــه او برد.

دقــایــقـــی بعــد با راهنمـــایی پسر کوچولو متـهــم دستـگــیـر شد.

مرد جوان در تحقــیــقــات اولیه به جنـــایت سیاه اعــتراف کرد و گفت: صبح روز جمـعـه با همسرم از خانــه خارج شدم. او سوار ماشـــین شد و به محـــل کارش رفـت و من در حال عبور از خیابــان بودم که چشـمم به پویان افــتــاد.به نظرم پسر زیبایی آمد ! در یک لحظـه وسوسه شیـــطان به سراغم آمـــد.

به سمت پویان رفـــته و به دروغ به او گفــتـــم پسری هم سن و سال تو دارم. به خانــه‌ــام بیا تا با او پلــی استیشن بازی کنی. پویان هم بدون هیچ مقـــاومتـــی همـــراه من آمد. بعـد از اجـرای نقــشه سیــاهــم او را به نزدیکــی خانه شان رســاندم و خودم به خانه برگـــشـــتم.

با اعتــراف مرد شیـــطـان صفـــت او بازداشـــت شد. بازپرس پرونده دستور انــتــقـال بچــه به پزشکی قانونی و سایر تحقــیقـات در پرونده را صادر کرد.

حال این بین باید دید چه شده است که یک مرد متاهل که قاعدتا باید از طریق همسرش نیازهای جنسی خود را ارضا کند با دیدن یک پسربچه به شکلی تحریک شده که نمیتواند جلوی خود را بگیرد و به او تجاوز جنسی میکند !

ایا دفعه اولش بوده ؟

آیا همسرش به نیاز جنسیش جواب مثبت میدهد ؟

و هزاران آیای دیگر

نظرات کاربران (0)

دیدگاه ها بسته شده اند.